Results overview: Found 19,126 records in 0.02 seconds.
Articles, 13,809 records found
Contributions to meetings and congresses, 366 records found
Periodical publications, 22 records found
Books and collections, 257 records found
Research literature, 3,968 records found
Learning materials, 27 records found
Course materials, 565 records found
Graphic and multimedia documents, 52 records found
Personal and institutional archives, 92 records found
Articles 13,809 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
Shedding light on the chromatin changes that modulate shade responses / Martínez-García, Jaime F. (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Moreno Romero, Jordi (Centre de Recerca en Agrigenòmica)
Perception of vegetation proximity or plant shade informs of potential competition for resources by the neighboring vegetation. As vegetation proximity impacts on both light quantity and quality, perception of this cue by plant photoreceptors reprograms development to result in responses that allow plants to compete with the neighboring vegetation. [...]
2020 - 10.1111/ppl.13101
Physiologia Plantarum, Vol. 169, Issue 3 (July 2020) , p. 407-417  
2.
12 p, 1.7 MB Looking at the past and heading to the Future : Meeting summary of the 6th European Workshop on Plant Chromatin 2019 in Cologne, Germany / Moreno Romero, Jordi (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Probst, Aline V. (Université Clermont Auvergne. Centre National de la Recherche Scientifique. Genetics, Reproduction and Development (France)) ; Trindade, Inês (University of Potsdam. Institute for Biochemistry and Biology (Germany)) ; Kalyanikrishna (Freie Universität Berlin. Institute for Biology (Germany)) ; Engelhorn, Julia (Max Planck Institute for Plant Breeding Research (Germany)) ; Farrona, S. (Ryan Institute. Plant and AgriBiosciences Centre (Ireland))
In June 2019, more than a hundred plant researchers met in Cologne, Germany, for the 6th European Workshop on Plant Chromatin (EWPC). This conference brought together a highly dynamic community of researchers with the common aim to understand how chromatin organization controls gene expression, development, and plant responses to the environment. [...]
2020 - 10.3389/fpls.2019.01795
Frontiers in Plant Science, Vol. 10 (February 2020) , art. 1795  
3.
14 p, 762.7 KB Exploring Pragmatic Competence in Formal Communicative Contexts : the case of thanking by native and non-native speakers of Greek / Gkouma, Athanasia (National and Kapodisitrian University of Athens) ; Andria, Maria (National and Kapodisitrian University of Athens) ; Mikros, Georgios (Hamad Bin Khalifa University)
The aim of the current study is to investigate the role of second language (L2) proficiency in the pragmatic competence of learners of L2 Greek. More specifically, it aims at exploring whether L2 proficiency can have an impact on the strategies that L2 learners use in order to express the speech act of thanking in L2 Greek. [...]
L'objectiu d'aquest estudi preliminar és el d'explorar l'acte de parla de l'agraïment en contextos comunicatius formals. Més específicament, s'investiguen les possibles diferències en l'expressió de l'agraïment per part de parlants nadius i no nadius de grec. [...]
El objetivo de este estudio preliminar es el de explorar el acto de habla del agradecimiento en contextos comunicativos formales. Más específicamente, se investigan las posibles diferencias en la expresión del agradecimiento por parte de hablantes nativos y no nativos de griego. [...]
Σκοπός Σκοπός της παρούσας προκαταρκτικής έρευνας είναι ηδιερεύνηση της γλωσσικής πράξης της ευχαριστίας σε επίσημαεπικοινωνιακά περιβάλλοντα. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.48
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 57-70 (Investigació i qüestions teòriques)  
4.
22 p, 6.6 MB Classroom observation in second language classrooms : bridging the gap between theory and practice for pre-service and in-service teachers of Greek as an L2 / Iakovou, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
This paper is a qualitative study in the framework of a broader project (LETEGR2) that aims to shed light on the way classroom-based observation might contribute to bridging the gap between teaching theory and practice and assisting teacher education. [...]
La investigació següent és un estudi qualitatiu que forma part d'un projecte més ampli anomenat LETEGR2. L'objectiu d'aquesta investigació és explicar com l'observació a l'aula pot contribuir a disminuir la bretxa entre els coneixements teòrics, la pràctica docent i la formació del professorat. [...]
La presente investigación es un estudio cualitativo que forma parte de un proyecto más amplio llamado LETEGR2. El objetivo de esta investigación es elucidar cómo la observación en el aula puede contribuir a disminuir la brecha entre los conocimientos teóricos, la práctica docente y la formación del profesorado. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.45
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 15-36 (Investigació i qüestions teòriques)  
5.
3 p, 454.4 KB Entorns que afavoreixen la compaginació d'estudis i esport a Europa / Torregrosa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Jordana Casas, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Borrueco, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Mejias, Jose (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Pons Bauzá, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Garcia Solà, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; 0002041 ; Ramis Laloux, Yago (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE))
L'equilibri òptim entre la carrera esportiva i l'acadèmica o laboral (carrera dual) és un dels reptes que els i les esportistes d'alt rendiment han d'afrontar al llarg del seu desenvolupament. La recerca següent examina diferents ambients i ajuts que permeten seguir una carrera dual a Europa, una regió que supleix aquesta demanda però que encara ha d'anar més enllà i garantir el creixement en altres contextos específics que tinguin en compte la diversitat de casos i de països. [...]
El equilibrio óptimo entre la carrera deportiva y la académica o laboral (carrera dual) es uno de los retos que los y las deportistas de alto rendimiento deben afrontar a lo largo de su desarrollo. [...]
An optimal balance between the athletic and the academic or job career (dual career) is one of the main challenges elite athletes face throughout their development. The following research examines the different existing environments in Europe that support the development of a dual career, showing that this demand is well covered in this region, but it has yet to guarantee the growth in other specific contexts according to the diversity of cases and countries. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
6.
13 p, 309.2 KB The Perceptions of Professional Values among Students at a Spanish Nursing School / Bleda García, Silvia (Nursing Faculty Gimbernat, Autonomous University of Barcelona, 08174 Sant Cugat del Vallès, Spain; (S.B.); (M.P.)) ; Alvarez, Isabel (Department of Social and Systematic Pedagogy, Autonomous University of Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain) ; Prat, Mercè (Nursing Faculty Gimbernat, Autonomous University of Barcelona, 08174 Sant Cugat del Vallès, Spain; (S.B.); (M.P.))
(1) Background: This study aims to reflect student nurses' perceptions of professional values across the four training years. (2) Methods: This study was designed as a cross-sectional study; data were collected using the Nurses' Professional Values Scale-Revised, adapted by Basurto-Hoyuelos. [...]
2020 - 10.3390/healthcare8020074
Healthcare, Vol. 8 (march 2020)  
7.
16 p, 279.8 KB Linear type global centers of cubic Hamiltonian systems symmetric with respect to the x-axis / Barreira, Luis (Universidade de Lisboa. Instituto Superior Técnico. Departamento de Matemática (Portugal)) ; Llibre, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Valls, Clàudia 1973- (Universidade de Lisboa. Instituto Superior Técnico. Departamento de Matemática (Portugal))
A polynomial differential system of degree 2 has no global centers (that is, centers defined in all the plane except the fixed point). In this paper we characterize the global centers of cubic Hamiltonian systems symmetric with respect to the x-axis, and such that the center has purely imaginary eigenvalues.
2020
Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2020 Núm. 57 (2020) , p. 1-14
2 documents
8.
2 p, 476.3 KB La memòria d'un esclavatge oblidat : les domèstiques a les cases de Tetuan (Marroc) / Mateo Dieste, Josep Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquesta recerca rescata de l'oblit un grup de dones que van ser comprades en mercats d'esclaus al Marroc fins ben entrat el segle XX, per tal d'abastir el servei domèstic de les classes benestants de la ciutat de Tetuan. [...]
Esta investigación rescata del olvido a un grupo de mujeres que fueron compradas en mercados de esclavos en Marruecos hasta bien entrado el siglo XX, con el fin de abastecer el servicio doméstico de las clases acomodadas de la ciudad de Tetuán. [...]
This research rescues from oblivion a group of women who were bought in slave markets in Morocco until well into the 20th century, in order to supply the domestic service of the wealthy classes of the city of Tetouan. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
9.
3 p, 453.8 KB Valors corporatius transmesos pels principals bancs espanyols / Rodríguez Bravo, Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
L'estudi present mostra el lligam que quatre bancs espanyols estableixen amb els receptors i el grau d'afinitat d'aquests, a través d'uns valors seleccionats i identificats i amb les categories següents: clients o no-clients, espanyols o iberoamericans i homes o dones. [...]
El estudio presente muestra el vínculo que cuatro bancos españoles establecen con los receptores y el grado de afinidad de estos, a través de unos valores seleccionados e identificados y con las siguientes categorías: clientes o no clientes, españoles o iberoamericanos y hombres y mujeres. [...]
The present study shows the link that four Spanish banks establish with the recipients and the degree of their affinity, through selected and identified values, and establishing the following categories: clients or non-clients, Ibero-American or Spanish and men or women. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
10.
14 p, 291.5 KB The Puzzle of social preferences / Brandts, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fatas, Enrique (University of East Anglia)
We present a brief overview of the experimental economics literature on social preferences. In numerous experiments, economically incentivized subjects are willing to sacrifice part of their material earnings to compensate the kind behavior of others, or will be willing to reciprocate at a non-negligible cost, or even pay a positive price for punishing the behavior of selfish individuals. [...]
Presentamos un breve panorama de la literatura en economía experimental sobre preferencias sociales. En numerosos experimentos, participantes con incentivos económicos están dispuestos a sacrificar parte de sus ingresos materiales para compensar el comportamiento amable de otros o a pagar un precio positivo para castigar el comportamiento de individuos egoístas. [...]

2012 - 10.3989/ris.2011.09.03
Revista internacional de sociología, Vol. 70 Núm. 1 (marzo 2012) , p. 113-126  

Articles : 13,809 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 366 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
17 p, 20.0 MB Overview of the TRACTION project / Mikel Zorilla
2020 (TRACTION: Opera co-creation for a social transformation)
SOCLOSE conference. Catalunya, : 2020  
2.
8 p, 284.4 KB La infografía digital en el primer plano del periodismo / Valero Sancho, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona)
La infografía digital, especialmente la de características dinámicas o móviles, se muestra en la actualidad como una herramienta o soporte que mejores condiciones reúne para el relato informativo. [...]
The digital infograpy seems, at the moment, the most useful tool and support for the informative story, specially the ones with dynamic characteristics. In fact, we are facing a new system that allows narrating and describing the different events, actions or things that can be told in an alternative and more visual journalistic way than the traditional ones. [...]

2004
Congreso Internacional Sociedad Española de Periodística (SEP). El periodismo, motor de cultura y de paz. Barcelona, : 2004  
3.
12 p, 671.3 KB Changing stability of cohabiting relationships and marriages across Europe / Boertien, Diederik ; Bernardi, Fabrizio
2017
Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce. Anvers (Bèlgica), 15è : 2017  
4.
12 p, 418.2 KB The perception of isochrony and phonetic synchronisation in dubbing / Iturregui-Gallardo, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona)
2014
Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN). Alcalá de Henares, 38è : 2014  
5.
11 p, 54.7 KB Comunicación y memoria: aportaciones ciudadanas para la construcción de un conocimiento plural / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Una explicación de la historia en que los individuos no aparecen como sujetos activos de cambio refuerza modelos que tienden a negar la importancia de la participación ciudadana en las políticas locales. [...]
An explanation of the story where individuals haven't shown like active subjects of change, support those models that tend to deny the importance of the citizen's participation in the local politics. [...]

Guadalajara (Mexico): International Oral History Association, 2008
Congreso Internacional de Historia Oral Los diálogos de la historia oral con el tiempo presente. Guadalajara (Mexico), 15 : 2008  
6.
20 p, 894.9 KB Diverging destinies and the study of inequality of opportunity : does it apply to all child outcomes? / Bernardi, Fabrizio ; Boertien, Diederik
2017
Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce. Anvers (Bèlgica), 15a : 2017  
7.
16 p, 858.3 KB Changes in the well-being of same-sex couples following the legalization of same-sex marriage in England and Wales / Boertien, Diederik (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Vignoli, Daniele (Università degli Studi di Firenze)
2018
European Population Conference (EPC). Brussel·les (Bèlgica), : 2018  
8.
50 p, 829.1 KB The wealth of parents : trends over time in assortative mating based on parental wealth / Wagner, Sander (Université Paris-Saclay) ; Boertien, Diederik (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Gørtz, Mette (Københavns Universitet)
This paper presents trends in parental wealth homogamy across union cohorts formed between 1987 and 2013 in Denmark. Using high-quality register data on the wealth of parents during the year of union formation, we show that the correlation between partners' levels of parental wealth is considerably lower compared to estimates from earlier research on other contexts. [...]
2019
Population Association of America (PAA) Annual Meeting. Austin (Estats Units d'Amèrica), : 2019  
9.
20 p, 1009.4 KB Inequality in human development across the globe / Permanyer, Iñaki (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Smits, Jeroen (Radboud University)
The Human Development Index is the world's most famous indicator of the level of development of societies. A disadvantage of this index is however, that only national values are available, whereas within many countries huge subnational variation exists in income, health and education. [...]
2019
Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ). Paris (França), : 2019  
10.
7 p, 149.7 KB Changes in the well-being of same-sex couples following the legalization of same-sex marriage in England and Wales / Boertien, Diederik (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Vignoli, Daniele (Università degli Studi di Firenze)
In this paper, we address the question to what extent the subjective well-being of same sex couples changed following the legalization of same-sex marriage in England and Wales in March 2014. We employ data from the Annual Population Survey to examine changes in several aspects of well-being during the period before and after legalization. [...]
2018
Population Association of America (PAA) Annual Meeting. Denver (Estats Units d'Amèrica), : 2018  

Contributions to meetings and congresses : 366 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1 p, 217.0 KB Europe at the UAB : newsletter of the European Documentation Center / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Newsletter published by the European Documentation Center. The English version was only published in June 2020. From July 2020 it changes format and is only published in Catalan.
Centre de Documentació Europea 2020
3 documents
2.
20 p, 176.8 KB The Global South / Indiana University ; University of Mississippi. College of Liberal Arts
Bloomington, IN : Indiana University Press, 2007-
162 documents
 UAB restricted access
3.
12 p, 87.9 KB The Byron journal / Byron Society
[London : Byron Society, 1973]-
296 documents
 UAB restricted access
4.
6 p, 440.3 KB Studies in the age of Chaucer / New Chaucer Society
[Saint Louis, MO] : New Chaucer Society, [2008]-
300 documents
 UAB restricted access
5.
29 p, 396.7 KB Music, sound and the moving image / Liverpool University Press
[Liverpool] : Liverpool University Press, 2007-
164 documents
6.
21 p, 195.6 KB Mouseion : journal of the Classical Association of Canada = revue de la Société canadienne des études classiques / Classical Association of Canada
Calgary : University of Calgary Press, for the Classical Association of Canada, 2001-
239 documents
 UAB restricted access
7.
28 p, 134.9 KB Journal for the study of radicalism
Michigan : Michigan State University Press, 2007-
176 documents
 UAB restricted access
8.
1 p, 54.6 KB Framework : the journal of cinema and media
Detroit : Wayne State University Press, 1975-
295 documents
 UAB restricted access
9.
10 p, 97.4 KB Canadian journal of women and the law = Revue femmes et droit
Ottawa : National Association of Women and the Law, 1985-
260 documents
 UAB restricted access
10.
8 p, 2.7 MB Buildings & landscapes : journal of the Vernacular Architecture Forum / Vernacular Architecture Forum (U.S.)
Minneapolis : The University of Minnesota Press, 2007-
180 documents
 UAB restricted access

Periodical publications : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 257 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
Canards existence in the Hindmarsh-Rose model / Ginoux, Jean-Marc (Université de Toulon. Centre national de la recherche scientifique. Laboratoire d'Informatique et Systèmes) ; Llibre, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Tchizawa, Kiyoyuki (Institute of Administration Engineering Ltd. (Japan))
In two previous papers, we have proposed a new method for proving the existence of "canard solutions" on one hand for three- and four-dimensional singularly perturbed systems with only one fast variable and, on the other hand, for four-dimensional singularly perturbed systems with two fast variables; see [4, 5]. [...]
Cham, etc : Birkhäuser, cop. 2019 (Trends in mathematics. Research perspectives CRM Barcelona ; 11) - 10.1007/978-3-030-25261-8_26
Extended abstracts Spring 2018 : singularly perturbed systems, multiscale phenomena and hysteresis: theory and applications, 2019, p. 169-175  
2.
408 p, 7.4 MB Focus on the USA : representing the nation in early 21st century documentary films / Martín Alegre, Sara, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
An analysis of 90 high quality documentary films (2000-2020) considering how the USA is represented in them.
Bellaterra : Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, 2020  
3.
157 p, 1.3 MB Professional learning & development : from innovative research to innovative interventions. Book of abstracts of the EARLI SIG14 2020 Conference / París Mañas, Georgina, ed. ; Roig Ester, Helena, ed. ; Quesada Pallarès, Carla, ed. ; Ciraso Calí, Anna, ed.
Special interest group 14 of the European Association for Research of Learning and Instruction (EARLI) brings together researchers who study work and education as contexts for professional learning. [...]
2020 - 10.6084/m9.figshare.12515342  
4.
1 p, 374.7 KB Manifest de les biblioteques universitàries davant el COVID-19 / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del CSUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI) han fet públic un manifest conjunt on volen mostrar la necessitat d'accelerar la transformació digital de l'educació superior, que s'ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. [...]
2020
3 documents
5.
6 p, 301.7 KB Les cerimònies olímpiques de Barcelona'92 : el gran bufet de les imatges mediàtiques / García Muñoz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Barcelona: Centre d'Estudis Olímpics. Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona, 2011
Mosaic olímpic : recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB : 20 anys, 2011
3 documents
6.
10 p, 374.0 KB Televisió i Jocs Olímpics : simbiosi, globalitat i construcció de sentit / Fernández Peña, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Olímpics) ; Lallana del Rio, Ibone (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Olímpics)
Barcelona: Centre d'Estudis Olímpics. Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona, 2011 (Mosaic olímpic : recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB : 20 anys)
3 documents
7.
195 p, 4.1 MB Propaganda and (un)covered identities in treatises and sermons : Christians, Jews, and Muslims in the premodern Mediterranean / Ferrero Hernández, Cándida, editor literari ; Jones, Linda G., editor literari
The eleven essays included in this collective volume examine a range of textual genres produced by Christians and Muslims throughout the Mediterranean, including materials from the Corpus Islamolatinum, Christian propaganda and polemical works targeting Muslims and Jews, Inquisition records, and Christian and Muslim sermons. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2020 (Documents (Universitat Autònoma de Barcelona) ; 118)  
8.
5 p, 650.0 KB Bifurcations of the spatial central configurations in the 5-body problem / Álvarez-Ramírez, Martha (Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa. Departamento de Matemáticas (México)) ; Corbera Subirana, Montserrat (Universitat de Vic. Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació) ; Llibre, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
A configuration of n particles is called central when the acceleration vector of each particle is a common scalar multiple of its position vector. One of the reasons why central configurations are interesting is that they allow us to obtain explicit homographic solutions of the n-body problem, that is, motions where the configuration of the system changes size but keeps its shape. [...]
Cham, etc : Birkhäuser, cop. 2015 (Trends in mathematics. Research perspectives CRM Barcelona ; 4) - 10.1007/978-3-319-22129-8_2
Extended Abstracts Spring 2014, part 1- Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics,, 2015, p. 9-15  
9.
4 p, 609.7 KB Transport dynamics : from the bicircular to the real solar system problem / Ollé, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I) ; Barrabés Vera, Esther (Universitat de Girona. Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada) ; Gómez, Gerard (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi) ; Mondelo González, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
The main goal is to give an explanation of transport in the Solar System based in dynamical systems theory. More concretely, we consider as an approximation of the Solar System, a chain of independent Bicircular problems in order to get a first insight of transport in this simplified case. [...]
Cham, etc : Birkhäuser, cop. 2015 (Trends in mathematics. Research perspectives CRM Barcelona ; 4) - 10.1007/978-3-319-22129-8_8
Extended Abstracts Spring 2014, part 1- Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics, 2015, p. 17-21  
10.
A simple in vitro assay to measure the activity of geranylgeranyl diphosphate synthase and other short-chain prenyltransferases / Barja, M. Victoria (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Rodríguez Concepción, Manuel (Centre de Recerca en Agrigenòmica)
Most carotenoids are C40 metabolites produced from C20 geranylgeranyl diphosphate (GGPP). The enzymes that produce this precursor, GGPP synthases (GGPPS), are members of the short-chain prenyltransferase (SC-PT) family. [...]
New York Humana, 2020 (Methods in molecular biology ; 2083) - 10.1007/978-1-4939-9952-1_2
Plant and Food Carotenoids, 2020, p. 27-38  

Books and collections : 257 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 3,968 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
43 p, 843.9 KB Solidarity in the European Union: a quantitative analysis of the European Council's position / Álvarez Nieves, Ana Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
The Lisbon Treaty presents solidarity as a fundamental value. However, the lack of a unitary definition of what it means to act in solidarity within the European Union may contribute to asymmetric responses in each Member State to EU-wide challenges and to distance solidarity from sought horizontality. [...]
El Tratado de Lisboa presenta la solidaridad como un valor fundamental. Sin embargo, la ausencia de una definición unitaria de qué significa actuar en solidaridad dentro de la Unión Europea puede promover respuestas asimétricas por parte de cada Estado miembro hacia problemas de dimensión europea alejándose de la horizontalidad deseada. [...]
El Tractat de Lisboa presenta la solidaritat com un valor fonamental. No obstant això, l'absència d'una definició unitària de què significa actuar en solidaritat dins de la Unió Europea pot promoure respostes asimètriques per part de cada Estat membre cap a problemes de dimensió europea allunyant-se de l'horitzontalitat desitjada. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 4/2020)  
2.
1 p, 805.2 KB Schistosomus reflexus: anatomical study of two cases in the porcine species / Bordas Bruch, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
3.
1 p, 6.1 MB New technologies for the analysis of reproductive efficiency in Iberian sows / Silvestre López, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
4.
1 p, 4.5 MB Osteocalcin application in the diagnosis of canine spinal extradural undifferentiated tumors / Rosell Colomer, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
5.
30 p, 522.1 KB "Nuevas Tecnologías Reproductivas y creación de maternidades posthumanas en la ciencia ficción feminista: el caso de "The Female Man", de Joanna Russ, y "Woman on the Edge of Time", de Marge Piercy." / Vidal Ramón, Sara ; Torres Rodríguez de Castro, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Tanto en The Female Man (1975), de Joanna Russ, como en Woman on the Edge of Time (1976), de Marge Piercy, las Nuevas Tecnologías Reproductivas han sido una herramienta fundamental a la hora de establecer las sociedades utópicas de Whileaway y Mattapoisett, respectivamente. [...]
Tant en The Female Man (1975), de Joanna Russ, com en Woman on the Edge of Time (1976), de Marge Piercy, les Noves Tecnologies Reproductives han estat una eina fonamental a l'hora d'establir les societats utòpiques de Whileaway i Mattapoisett, respectivament. [...]

2020
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
6.
25 p, 11.8 MB The Origins of Beowulf : between Anglo-Saxon and Christian Latin culture / Abellán García, Rubén ; Alemany Vilamajó, Agustí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This final project provides evidence of the Latin and Christian culture influence in Beowulf throughout different quotes of the work. It deals with the different stylistic aspects, the thematic, the context and the conditions in which the work was produced. [...]
Aquest TFG dona proves de l'influència de la cultura cristiana i llatina a través de diferents cites en el Beowulf. Tracta diferents aspectes estilístics, temàtics, el seu context y les condicions en les que el poema va ser produït. [...]

2020
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]  
7.
1 p, 1.4 MB Evaluation of the presence of wild boar (Sus scrofa) in the municipality of Barcelona from 2010 to 2019 / Mañas Vilaclara, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
8.
1 p, 770.6 KB Preliminary study of xylo-oligosaccharides role as prebiotics in piglets using the in vitro cumulative gas production technique / Filgueras Cortés, Judith ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
9.
1 p, 102.2 KB Role of stray dogs in the transmission of diseases to humans / Domingo Llosa, Joana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
10.
1 p, 280.5 KB Protocol for the management of abandoned equines or kept inadequate welfare conditions / Centelles Roger, Ivet ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  

Research literature : 3,968 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
Com puc accedir a les biblioteques de la UAB? / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo de la col·lecció "les Biblioteques en un minut" on s'explica com accedir a les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2020 (Serveis)  
2.
Com reservar espais d'estudi i treball de les Biblioteques UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo de la col·lecció "les Biblioteques en un minut" on s'explica com funciona el servei de reserva d'espais d'estudi i treball.
2020 (Serveis)  
3.
Com funciona el servei de préstec de les Biblioteques UAB? / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo de la col·lecció "les Biblioteques en un minut" on s'explica com funciona el servei de préstec de les Biblioteques UAB.
2020 (Serveis)  
4.
30 p, 1.5 MB Ethics and standards for The Community Interpreter, an international training tool / García-Beyaert, Sofía ; Bancroft, Marjory A. ; Allen, Katharine ; Carriero-Contreras, Giovanna ; Socarrás-Estrada, Denis
The purpose of this document is to support the education and training of community interpreters. It does so by providing structured and detailed guidelines for professional conduct in accordance with principles and values that underlie widely accepted practice in the field. [...]
2015  
5.
5 p, 393.5 KB Descarbonización y vehículos eléctricos en la Unión Europea: guía de fuentes de información / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
6.
La UAB escriu... Llibres : presentació del llibre : The Oxford Handbook of Productivity analysis / Grifell i Tatjé, Emili ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Inclou: material promocional de la presentació del llibre "The Oxford Handbook of Productivity analysis".
Inclou: presentation, about the book, about the contributors, bibliography, exhibition and credits.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Ciències Socials, 2018. (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
7.
2 p, 550.4 KB Política de migraciones, asilo y refugiados en la Unión Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2018 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
8.
47 p, 1.4 MB Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Contreras Torres, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Álvarez Díaz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Rial, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Barri, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Castells Prims, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació preparada en el marc del Programa de Formació de Doctors on es dóna una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l'hora de redactar la tesi. [...]
2020 (Eines per a la recerca)
11 documents
9.
1 p, 41.4 MB The New Yorker : l'art de la portada / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 20 d'abril i el 31 de maig de 2016 amb una selecció de portades de la revista The New Yorker.
2016
23 documents
10.
12.3 KB La UAB escriu... Llibres presentació del llibre : Productivity accounting : the economics of business performance / Grifell i Tatjé, Emili ; Lovell, C.A. Knox ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Presentació del llibre "Productivity accounting : the economics of bussiness performance" dels professors d'Economia Grifell i C. A. Knox Lovell.
2015. (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Learning materials : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 565 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
16 p, 160.0 KB Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A [44383] / Igareda Gonzalez, Paula ; Pitarch Porcar, Teresa ; Cabeza Caceres, Cristóbal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Conèixer la història i el context legal a Catalunya, Espanya i Europa en matèria de subtitulació per a persones sordes i d'audiodescripció Conèixer la realitat de les persones usuàries Comprendre i analitzar productes audiovisuals de diversa mena Documentar-se Fer subtítols per a persones sordes i audiodescripcions de diversos tipus amb els registres corresponents Dominar el programari, les tècniques i les característiques dels subtítols per a persones sordes i de l'audiodescripció.
Conocer la historia y el contexto legal en Cataluña, España y Europa en materia de subtitulación para personas sordas y de audiodescripción Conocer la realidad del/de la usuario/a Comprender y analizar productos audiovisuales de varios tipos Documentarse Realizar subtítulos para personas sordas y audiodescripciones de varios tipos con sus registros correspondientes Dominar el software, las técnicas y las características de los subtítulos para personas sordas y de la audiodescripción.

2020-21
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]
3 documents
2.
6 p, 128.9 KB Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l'Anàlisi de la Paraula i el So [44254] / Valdés Gázquez, Ramón ; Machuca Ayuso, María Jesús ; Amores García, Montserrat ; Garriga Escribano, Cecilio ; Simone, Giuseppe ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Gallego Bartolomé, Ángel J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul optatiu pretén introduir a l'alumnat en el tractament i anàlisi de produccions orals, escrites i sonores amb tecnologies digitals. En el cas dels textos escrits i corpus textuals es proposa reflexionar sobre les implicacions de el pas de l'edició en paper a l'edició digital per centrar després en l'edició digital. [...]
Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, 1 Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, escritas y sonoras con tecnologías digitales. [...]

2020-21
1453 [1453]
3 documents
3.
6 p, 126.6 KB Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni I: Digitalitzant el Passat. Realitats Virtuals, Augmentades i Mixtes [44253] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Introducció a l'ús de la moderna tecnologia de realitat virtual, amb especial èmfasi en la reconstrucció de materials arqueològi Es presenten exemples de realitats esteses (virtuals, augmentades i mixtes) i es detallen els usos didàctics i científics dels en S'introdueix la noció de societat artificial i simulació social per ordinador en sistemes a força d'agents. [...]
Introducción al uso de la moderna tecnología de realidad virtual, con especial énfasis en la reconstrucción de materiales arqueológicos, objetos artísticos, monumentos y paisajes. Los estudiantes se familiarizan con técnicas de software para la composición de escenas virtuales con movimiento real. [...]

2020-21
1453 [1453]
3 documents
4.
12 p, 150.0 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Lope Peña, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2020-21
Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
5.
9 p, 141.6 KB Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció [44036] / Carrasquer Oto, Pilar ; Borrás Català, Vicent ; Mora Malo, Enrico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu general del mòdul és garantir l'adquisició dels continguts, competències i habilitats necessàries per al coneixement del conjunt del treball socialment imprescindible per a la reproducció i el benestar quotidià de les persones. [...]
El objetivo general del módulo es garantizar la adquisición de los contenidos, competencias y habilidades necesarias para el conocimiento del conjunto del trabajo socialmente imprescindible para la reproducción y el bienestar cotidiano de las personas. [...]

2020-21
Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
6.
6 p, 130.9 KB Globalització i Model Social Europeu [44033] / Molina Romo, Oscar ; Martín Artiles, Antonio ; Miret Gamundi, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Comparative studies on Welfare Systems and Industrial Relacions. Comparatiive studies on rhe role of Social Actors.
El objetivo del módulo es estudiar y analizar los cambios registrados en el llamado modelo social europeo en el marco de la construcción de la Unión Europea. El Modelo social europeo se ha construido gradualmente después de la segunda postguerra y ha proporcionado una importante regulación del empleo, de las condiciones de trabajo y de bienestar. [...]

2020-21
Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
7.
6 p, 129.4 KB El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques [43930] / Márquez Bargalló, Conxita ; Sanmartí Puig, Neus ; de Gamboa Rojas, Genaro ; Domenech Casal, Jordi ; Sala Sebastià, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul abordarà de manera transversal alguns dels principals processos relacionats amb l'educació científica i matemàtica com son el treball pràctic, els projectes escolars, les tecnologies per a l'aprenentatge i la comunicació a l'aula, la resolució de problemes i l'avaluació. [...]
Este módulo abordará de manera transversal algunos de los principales procesos relacionados con la educación científica y matemática como son el trabajo práctico, los proyectos escolares, las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación en el aula, la resolución de problemes y la evaluación. [...]

2020-21
0 [0]
3 documents
8.
6 p, 127.0 KB La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica [43226] / Gonzalez Valencia, Gustavo ; Oller Freixa, Montserrat ; Pagès Blanch, Joan ; González Monfort, Neus ; Gil Carmona, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Establir les bases per a la recerca sobre l'educació per a la ciutadania, l'educació política, l'estudi dels drets de segona generació, visibilitzar el sexisme i i les desigualtats. . . - Analitzar les investigacions sobre l'ensenyament i l'estudi del patrimoni a partir de recursos digitals. [...]
- Establecer las bases para la investigación sobre la educación para la ciudadanía, la educación política, el estudio de los derechos de segunda generación, visibilizar el sexismo y las desigualdades. [...]

2020-21
0 [0]
3 documents
9.
6 p, 128.0 KB Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica [43212] / Pàmies Rovira, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest mòdul s'abordaran a partir de les aportacions de la literatura de recerca i els resultats obtinguts en informes nacionals i internacionals en educació, les relacions entre sistemes educatius i desigualtats. [...]
En este módulo se abordarán a partir de las aportaciones de la literatura de investigación y los resultados obtenidos en informes nacionales e internacionales en educación, las relaciones entre sistemas educativos y desigualdades. [...]

2020-21
0 [0]
3 documents
10.
8 p, 135.5 KB La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social [43205] / González Monfort, Neus ; Santisteban Fernández, Antoni ; Gonzalez Valencia, Gustavo ; Llusa Serra, Juan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Analitzar els diferents aspectes de la formació del pensament històric: consciència històrica i temporalitat, imaginació històrica i empatia, i interpretació de les fonts. - Analitzar els diferents aspectes de la formació del pensament geogràfic: construcció de l'espai, el paisatge, el territori i les identitats. [...]
- Analizar los diferentes aspectos de la formación del pensamiento histórico: conciencia histórica y temporalidad, imaginación histórica y empatía, e interpretación de las fuentes. - Analizar los diferentes aspectos de la formación del pensamiento geográfico: construcción del espacio, el paisaje, el territorio y las identidades. [...]

2020-21
0 [0]
3 documents

Course materials : 565 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 52 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
O4YEL : conceptual framework for understanding the risks to early leaving / Brown, Ceri (University of Bath) ; Costas Batlle, Ioannis (University of Bath) ; Savvides, Nicola (University of Bath) ; Douthwaite, Alison (University of Bath)
Conceptual Framework for Understanding the Risks to Early Leaving/ NEEThood; This short video explains a conceptual model for understanding the risks to early leaving for young people, or what in the UK is referred to as being not in Employment, Education or Training (NEET). [...]
2020  
2.
Com puc accedir a les biblioteques de la UAB? / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo de la col·lecció "les Biblioteques en un minut" on s'explica com accedir a les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2020 (Serveis)  
3.
Com reservar espais d'estudi i treball de les Biblioteques UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo de la col·lecció "les Biblioteques en un minut" on s'explica com funciona el servei de reserva d'espais d'estudi i treball.
2020 (Serveis)  
4.
Com funciona el servei de préstec de les Biblioteques UAB? / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo de la col·lecció "les Biblioteques en un minut" on s'explica com funciona el servei de préstec de les Biblioteques UAB.
2020 (Serveis)  
5.
UrBIOfuture webinar 2 : Educational gaps and skills mismatch in the European Bioeconomy / Martínez Ana (SIE) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cuypers, Dieter (VITO) ; Härkönen, Mika (VTT) ; Girón, Carmen (CTA)
The webinar 'Educational gaps and skills mismatch in the European Bioeconomy' was held on January 22nd, from 11:00 to 12:00 CET. It was coordinated by SIE and all the partners contributed with feedback and/or content. [...]
2020  
6.
1024x768, 335.4 KB Feria del Gallo de Vilafranca del Penedès 2019 / Fàbregas i Comadran, Xavier
Este diciembre de 2019 se ha celebrado la 355 edición de la Feria del Gallo de Vilafranca del Penedès. La iniciativa diferencial de este mercado de aves radica en que el ayuntamiento ofrece servicio de transporte y sacrificio de las aves. [...]
Aquest desembre de 2019 s'ha celebrat la 355a edició de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. La iniciativa diferencial d'aquest mercat d'aus, rau en què l'ajuntament ofereix servei de transport i sacrifici de les aus. [...]

2019
80 documents
7.
UrBIOfuture webinar 1 : Introduction to the EU Bioeconomy career opportunities / Martínez Ana (SIE) ; Cuypers, Dieter (VITO) ; Tienda Martagón, Dulce (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Adamsen, Anders Peter (ABP) ; Tukiainen, Pauliina (VTT) ; Viña, Gloria de la (CTA) ; García Alegre, María (CTA)
It provides stakeholders with the opportunity to get an overview and hints on the European bio-economy, the job foresight and the UrBIOfuture project's developments.
2019  
8.
17 p, 444.3 KB La memoria oral : Peixa, el último trampero del Montnegre / Fàbregas i Comadran, Xavier
De las monterías de venados en las manchas de Sierra Morena, al cazador solitario de chochas, en un oscuro sot de los húmedos bosques de las Guilleries, diversos autores han estudiado la caza desde un punto de vista antropológico, sociológico e histórico. [...]
De les monterías de cèrvols a les manchas de Sierra Morena, al caçador solitari de becades, en un fosc sot dels humits boscos de les Guilleries, diversos autors han estudiat la caça des d'un punt de vista antropològic, sociològic i històric. [...]

2018
44 documents
9.
10 p, 144.6 KB Module 1. Unit 6. The target audience of audio description / Vercauteren, Gert (Universiteit Antwerpen) ; ADLAB PRO
2018 (ADLAB PRO (Audio Description: A Laboratory for the Development of a New Professional Profile))
15 documents
10.
21 p, 184.2 KB Module 1. Unit 5. The audio description process / Reviers, Nina (Universiteit Antwerpen) ; ADLAB PRO
2018 (ADLAB PRO (Audio Description: A Laboratory for the Development of a New Professional Profile))
14 documents

Graphic and multimedia documents : 52 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Personal and institutional archives 92 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
52 p, 14.7 MB The Royal Ballet / Morrice, Norman ; Ashton, Frederick ; Bintley, David ; Chopin, Frédéric ; Hérold, Ferdinand ; Joplin, Scott ; Macmillan, Kenneth ; Petipa, Marius ; Stravinsky, Igor ; Txaikovski, Piotr Ilitx ; Orquestra del Gran Teatre del Liceu ; Royal Ballet, The ; Societat del Gran Teatre del Liceu
1985 (Temporada de primavera 1985)  
2.
54 p, 19.6 MB The Duenna / Gerhard, Robert ; Alberdi, Begoña ; Allan, Richard van ; Baquerizo, Enrique ; Castillo, Adrià del ; Comas, Antoni ; Cooper, Sharon ; Gandolfi, Romano ; Heilbron, Alfredo ; Leggate, Robin ; Mason, Anne ; Michaels-Moore, Anthony ; Palmer, Felicity ; Perdikidis, Denise ; Rendall, David ; Rogers, Philip ; Ros Marbà, Antoni ; Cor del Gran Teatre del Liceu ; Orquestra del Gran Teatre del Liceu ; Societat del Gran Teatre del Liceu
1991 (Temporada 1991-1992)  
3.
58 p, 19.3 MB Einstein on the beach / Glass, Philip ; Beckenstein, Marion ; Bielawa, Lisa (cantant) ; Charleston, Janet ; Childs, Lucinda ; Geissinger, Katie ; Koch, John ; Riesman, Michael ; Wilson, Robert ; Lucinda Childs Dance Company ; Philip Glass Ensemble ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1992 (Temporada 1992-1993)  
4.
51 p, 16.6 MB The dance theatre of Harlem / North, Robert ; Adam, Adolphe ; Balanchine, George ; Beatty, Talley ; Coralli Peracini, Jean ; Debussy, Claude ; Downes, Bob ; Drigo, Riccardo ; Holder, Geoffrey (compositor) ; Mitchell, Arthur ; Perrot, Jules Joseph ; Poulenc, Francis ; Reiter-Soffer, Domy ; Rosenstock, Milton ; Santana, Carlos ; Shook, Karel ; Stravinsky, Igor ; Taras, John ; Tetley, Glen ; Txaikovski, Piotr Ilitx ; Dance Theatre of Harlem ; Orquestra del Gran Teatre del Liceu ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1985 (Temporada 1985-1986)  
5.
1024x768, 335.4 KB Feria del Gallo de Vilafranca del Penedès 2019 / Fàbregas i Comadran, Xavier
Este diciembre de 2019 se ha celebrado la 355 edición de la Feria del Gallo de Vilafranca del Penedès. La iniciativa diferencial de este mercado de aves radica en que el ayuntamiento ofrece servicio de transporte y sacrificio de las aves. [...]
Aquest desembre de 2019 s'ha celebrat la 355a edició de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. La iniciativa diferencial d'aquest mercat d'aus, rau en què l'ajuntament ofereix servei de transport i sacrifici de les aus. [...]

2019
80 documents
6.
11 p, 13.4 MB Defectos presentes en los cueros de bovino y en las pieles de ovino y caprino al finalizar el proceso de carnización / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Caja López, Gerardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Such i Martí, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Casals, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Se presenta la comunicación Defectos presentes en los cueros de bovino y en las pieles de ovino y caprino al finalizar el proceso de carnización, publicada en J. Cot (ed. ) Compendyum of advanced topics on leather technology (vol. [...]
Es presenta la comunicació Defectes presents en els cuirs de boví i en les pells d'oví i cabrum al finalitzar el procés de carnització, publicada a J. Cot (ed. ) Compendyum of advanced topics on leather technology (vol. [...]

1991
Congreso de la Unión Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos de Curtidos. Barcelona, Catalunya, 21è : 1991
2 documents
7.
17 p, 444.3 KB La memoria oral : Peixa, el último trampero del Montnegre / Fàbregas i Comadran, Xavier
De las monterías de venados en las manchas de Sierra Morena, al cazador solitario de chochas, en un oscuro sot de los húmedos bosques de las Guilleries, diversos autores han estudiado la caza desde un punto de vista antropológico, sociológico e histórico. [...]
De les monterías de cèrvols a les manchas de Sierra Morena, al caçador solitari de becades, en un fosc sot dels humits boscos de les Guilleries, diversos autors han estudiat la caça des d'un punt de vista antropològic, sociològic i històric. [...]

2018
44 documents
8.
1 p, 1.6 MB Perfil biogràfic de Pere Pascual enviat per Who's Who in the World (IL, EUA) per a la seva correcció. / Who's Who? ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1982  
 UAB restricted access
9.
5 p, 5.8 MB Contents of a Series of Lectures Delivered at the II Seminar on Theoretical High Energy Physics of the GIFT; signat per F. J. Yndurain (Universidad Autónoma de Madrid). / Ynduráin, F. J., 1940-2008
1971  
 UAB restricted access
10.
4 p, 2.3 MB Circular de Pere Pascual als Representants del GIFT adjuntant còpia del Arrangement for the Exchange of Physicists between the GIFT ... And the Institute for Theoretical Physics of the University of Warsaw, Poland. / Pascual, Pedro, 1934-2006
1974  
 UAB restricted access

Personal and institutional archives : 92 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.