Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 10 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
5 p, 124.6 KB Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament [43035] / Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Ferragut Perez, Victoria ; Hernandez Herrero, María Manuela ; Rodriguez Jerez, José Juan ; Roig Sagues, Artur Xavier ; Trujillo Mesa, Antonio José ; Castillo Zambudio, Manuel ; Juan Godoy, Bibiana ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En aquest mòdul els estudiants aprendran les diferents etapes clau en el procés d'innovació i disseny d'un nou producte d'origen animal. També coneixeran les tecnologies de processament més innovadores, la seva validació i estudiaran quins són els paràmetres de procés que tenen major impacte en les característiques del producte final. [...]
In this module students will learn the different key stages in the innovation process and design of a new product of animal origin. They will also know the most innovative processing technologies; its validation and they will study the parameters of the process that have the greatest impact on the characteristics of the final product. [...]
En este módulo los estudiantes aprenderán las distintas etapas clave en el proceso de innovación y diseño de un nuevo producto de origen animal. También conocerán las tecnologías de procesado más innovadoras, su validación y estudiarán cuales son los parámetros de proceso que tienen mayor impacto en las características del producto final. [...]

2022-23
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
2.
7 p, 135.8 KB Eines de Control i Gestió de la Qualitat per a la Indústria Agroalimentària [43034] / Juan Godoy, Bibiana ; Albanell Trullas, Elena ; Ferragut Perez, Victoria ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Piedrafita Arilla, Jesús ; Ripollés Àvila, Carolina ; Gallardo Chacon, Joan Josep ; Casellas Vidal, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'objectiu del mòdul és proporcionar als alumnes les eines necessàries per avaluar i gestionar la qualitat dels aliments. En base a això, els continguts d'aquest mòdul desenvoluparan tres aspectes: • Els principis del disseny experimental i anàlisi de dades, amb la finalitat d'obtenir resultats representatius i conclusions correctes sobre els paràmetres de qualitat avaluats, així com dels principis de la comunicació, oral i escrita, dels resultats. [...]
The objective of the module is to provide students with the necessary tools to evaluate and manage the quality of food. Based on this, the contents of this module will develop three aspects The principles of experimental design and data analysis, in order to obtain representative results and correct conclusions about the quality parameters as well as the principles of communication, oral and written of the results. [...]
El objetivo del módulo es proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para evaluar y gestionar la calidad de los alimentos. En base a esto, los contenidos de este módulo desarrollarán tres aspectos: Los principios del diseño experimental y análisis de datos, con la finalidad de obtener resultados representativos y conclusiones correctas sobre los parámetros de calidad evaluados, así como de los principios de la comunicación, oral y escrita, de los resultados. [...]

2022-23
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
3.
7 p, 136.4 KB Qualitat dels Aliments en la Indústria Alimentària [43033] / Ferragut Perez, Victoria ; Capellas Puig, Marta ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Trujillo Mesa, Antonio José ; Castillo Zambudio, Manuel ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Establir els criteris per a un correcte processament d'aliments que garanteixi la qualitat dels mateixos, tenint en compte totes les etapes fins que l'aliment arriba al consumidor. Estudiar els processos convencionals que s'apliquen en la indústria Agroalimentària als productes d'origen animal que es contemplen en el mòdul qualitat des de la granja, així com els seus derivats. [...]
To establish criteria for proper food processing to ensure its quality, taking into account all stages until the food reaches the consumer. To study conventional processes applied in the agri-food industry to products of animal origin, referred to the quality module from the farm as well as their derivatives. [...]
Establecer los criterios para un correcto procesamiento de alimentos que garantice la calidad de los mismos, teniendo en cuenta todas las etapas hasta que el alimento llega al consumidor. Estudiar los procesos convencionales que se aplican en la industria Agroalimentaria a los productos de origen animal que se contemplan en el módulo calidad desde la granja, así como sus derivados. [...]

2022-23
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
4.
8 p, 124.8 KB Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments [103245] / Trujillo, Antonio-José ; Ferragut Perez, Victoria ; Hernandez Herrero, María Manuela ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura d'Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments està estretament relacionada amb Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental que també pertany a la matèria Gestió de la Qualitat. [...]
The subject of Analysis and Quality Control of Foods is closely related to Quality Systems and Environmental Management Tools that also belongs to the subject Quality Management. The purpose of this course is to provide students with the necessary basis and knowledge for the selection of food quality parameters and analytical techniques to apply to food quality control, including physico-chemical, microbiological and sensory analysis. [...]
La asignatura de Análisis y Control de Calidad de los Alimentos está estrechamente relacionada con Sistemas de Calidad y Herramientas de Gestión Medioambiental que también pertenece a la materia Gestión de la Calidad. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
5.
5 p, 106.8 KB Ciència dels Aliments [102611] / Capellas Puig, Marta ; Ferragut Perez, Victoria ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Yuste Puigvert, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Del que mengem cada dia i de com ho fem, en depèn la nostra salut. I també la nostra economia, ja que el sector agroalimentari és un dels que més diners mou al nostre país. A Catalunya, hi ha moltes indústries que es dediquen a produir o processar primeres matèries per convertir-les en aliments. [...]
Our health depends on what we eat daily and how we do it. Also, our economy depends on that, since the agri-food sector is one of the most active in our country. In Catalonia, there are many industries that are dedicated to the production or the processing of raw materials to convert them into food. [...]
De lo que comemos diariamente, y de cómo lo hacemos, depende nuestra salud. Y también nuestra economia, pues el ecor agroalimentario es uno de los que más dinero mueve en nuestro país. En Catalunya existen muchas indústrias que se dedican a producir o processar materias primas para convertirlas en alimentos. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
6.
5 p, 112.4 KB Química dels Aliments [103238] / Ferragut Perez, Victoria ; Aguilar Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Química dels Aliments en la titulació: Aquesta assignatura està en estreta relació amb Productes Alimentosos, assignatura que pertany a la mateixa matèria. Així mateix no es pot concebre l'estudi d'aquesta assignatura sense tenir en compte les diferents manipulacions a les que es sotmeten els aliments durant el seu processament, per això una bona assimilació de la matèria Composició i Propietats dels Aliments, a la qual pertany aquesta assignatura, és necessària per aprofitar i aprendre assignatures posteriors de processat dels aliments i d'indústries específiques. [...]
This subject is in close relation with "Food Products", a subject that belongs to the same knowledment area. Likewise, the study of this subject cannot be conceived without taking into account the different manipulations to which the foods are subjected during processing, that is why a good assimilation of the matter Composition and Properties of Foods is necessary to take advantage for later subjects related to food processing. [...]
La asignatura Química de los Alimentos en la titulación Esta asignatura está en estrecha relación con Productos Alimenticios, asignatura que pertenece a la misma materia. Asimismo, no se puede concebir el estudio de esta asignatura sin tener en cuenta las diferentes manipulaciones a las que se someten los alimentos durante su procesamiento, por eso una buena asimilación de la materia Composición y Propiedades de los Alimentos, a la que pertenece esta asignatura, es necesaria para aprovechar y aprender asignaturas posteriores de procesado de los alimentos y de industrias específicas. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
7.
7 p, 117.4 KB Introducció a la tecnologia dels aliments [101017] / Ferragut Perez, Victoria ; Capellas Puig, Marta ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Gallardo Chacon, Joan Josep ; Juan Godoy, Bibiana ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Del que mengem cada dia i de com ho fem, en depèn la nostra salut. I també la nostra economia, ja que el sector agroalimentari és un dels que més diners mou al nostre país. A Catalunya, hi ha moltes indústries que es dediquen a produir o processar primeres matèries per convertir-les en aliments. [...]
What we eat every day and how we do it depends on our health. And also our economy, since the agri-food sector is one of the most money that moves in our country. In Catalonia, there are many food industries which must ensure healthy and safeproducts. [...]
De lo que comemos cada día y de cómo lo hacemos, depende nuestra salud. Y también nuestra economía, ya que el sector agroalimentario es uno de los que más dinero mueve en nuestro país. En Cataluña, hay muchas industrias que se dedican a producir o procesar materias primas para convertirlas en alimentos. [...]

2022-23
Grau en Microbiologia [816]
3 documentos
8.
37 p, 1.1 MB Estabilidad microbiológica de emulsiones líquidas y deshidratadas obtenidas por homogeneización a ultra alta presión / Alejandro Naranjo, Tania Pamela ; Capellas Puig, Marta, dir. ; Ferragut Pérez, Victoria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En este trabajo se evaluó la estabilidad microbiológica de emulsiones líquidas y deshidratadas obtenidas por UHPH y se comparó con otros sistemas de homogeneización. Las emulsiones líquidas, compuestas por agua, mazada y combinación de aceites de chía y girasol se sometieron a tres tratamientos de homogeneización: ultrasonidos, microfluidización y ultra alta presión de homogeneización (UHPH) a 300 MPa. [...]
2020
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]  
9.
34 p, 1.6 MB Estabilidad oxidativa de emulsiones O/W formuladas con mazada y aceites vegetales obtenidas por diferentes métodos de homogeneización / Valera Andrés, María Carolina ; Trujillo, Antonio-José, dir. ; Ferragut Pérez, Victoria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En este estudio se investigó la estabilidad oxidativa de dos grupos de emulsiones: las primeras, para ser utilizadas en forma líquida, y las segundas formuladas adecuadamente para su posterior secado. [...]
2022
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]  
10.
39 p, 910.2 KB Incorporación a yogur de emulsiones deshidratadas ricas en ácidos grasos omega 3 y mazada / Mendoza Sanahuja, Laura ; Ferragut Pérez, Victoria, dir. ; Capellas Puig, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En este estudio se compararon el proceso de fermentación y las características de calidad durante su almacenamiento de yogures batidos. En primer lugar, a partir de una emulsión deshidratada (ED) compuesta por mazada y rica en ácidos grasos omega 3, se aplicaron dos sistemas de homogenización distintos: convencional (CH) y ultra alta presión de homogenización (UHPH). [...]
2022
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.