Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 15 registros  1 - 10siguiente  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
9 p, 829.5 KB Talentua : entorn universitari en el marc del campus virtual i del matching empresa-estudiant (part II) / Velasco Llauradó, Xavier ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Talentua és la proposta de solució a un problema cada cop més present en el món universitari i empresarial: la cerca d'alumnes i recent graduats amb talent que puguin desenvolupar-se per tal d'explotar el seu màxim potencial i així millorar els serveis que ofereixen les empreses o oferir ells mateixos aquests serveis. [...]
Talentua es la propuesta de solución a un problema cada vez más presente en el mundo universitario y empresarial: la búsqueda de alumnos y recién graduados con talento que puedan desarrollarse con tal de explotar su máximo potencial y así mejorar los servicios que ofrecen las empresas u ofrecer ellos mismos estos servicios. [...]
Talentua is the solution to a problem that is increasingly present in the university and business world: the search for talented students and graduates who can develop and improve their skills in order to reach their full potential and thus improve the services offered by the companies or offer these services themselves. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 575.4 KB Eina de generació assistida de proves automatitzades per a webs / Laudo Salvà, Artal ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La creació de codi de prova automatitzada per a webs és una tasca repetitiva i en molts casos no és viable d'implementar a causa dels costos de manteniment derivats de la variabilitat de les pàgines web. [...]
Creating automated test code for websites is a repetitive task and in many cases is not feasible to implement due to the maintenance costs resulting from the variability of web pages. The goal of this project is to automate the creation of automated test code in Selenium WebDriver using a Java-based desktop application that will reduce the cost of creating and maintaining automated functional tests for web forms. [...]
La creación de código de prueba automatizada para webs es una tarea repetitiva y en muchos casos no es viable de implementar debido a los costes de mantenimiento derivados de la variabilidad de las páginas web. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 1.7 MB Talentua : entorn universitari en el marc del campus virtual i del matching empresa-estudiant (part I) / Fusté Rodríguez, Alan ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Talentua és un projecte que combina dues plataformes: Smart Campus, una plataforma LCMS per a centres d'estudis, i Talentua, una plataforma de matching entre estudiants i empreses. El projecte s'ha dividit en sis TFG, enfocats a diferents aspectes i s'aborda des d'una perspectiva d'emprenedoria amb l'objectiu que esdevingui una startup en un futur. [...]
Talentua es un proyecto que combina dos plataformas: Smart Campus, una plataforma LCMS para centros de estudios, y Talentua, una plataforma de matching entre estudiantes y empresas. El proyecto se ha dividido en seis TFG, enfocados a diferentes aspectos y se aborda desde una perspectiva de emprendimiento con el objetivo que acontezca una startup en un futuro. [...]
Talentua is a project that combines two platforms: Smart Campus, a platform LCMS for study centres, and Talentua, a platform of matching among students and companies. The project has divided at six TFG, focused at different aspects and accosts since a perspective of entrepreneurship with the aim that becomes a startup in the future. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 18.5 MB Disseny d'una interfície d'usuari basada en psicologia cognitiva / Tapias Tubau, Ernest ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dissenyar una interfície d'usuari basada en psicologia cognitiva. El redisseny serà de la pàgina del Ministeri d'Exteriors, en concret dels serveis al ciutadà. Es realitzarà una crítica, posteriorment es realitzarà una proposta de millora i finalment es portarà a terme la revisió de resultats a partir de la comparació de les dues pàgines web.
Design a user interface based on cognitive psychology. The redesign will be on the Ministry of Foreign Affairs website, specifically citizen services. A review will be made, later a proposal for improvement will be carried out and the results will be revised after the comparison of the two web pages.
Diseñar una interfaz de usuario basada en psicología cognitiva. El rediseño será de la página del Ministerio de Exteriores, en concreto de los servicios al ciudadano. Se realizará una crítica, posteriormente se realizará una propuesta de mejora y finalmente se llevará a cabo la revisión de resultados a partir de la comparación de las dos páginas web.

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 641.2 KB Implicaciones éticas del uso de Big Data en entornos profesionales / González Giménez, Iván ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha analizado como se utiliza el Big Data en entornos profesionales y las implicaciones éticas que esto acarrea. De esta manera se ha realizado un profundo análisis del uso de esta herramienta en los sectores de la política y de la seguridad, sectores donde el debate sobre donde reside el límite del uso de Big Data aún no está resuelto. [...]
In this project we have analyzed how is used the Big Data in professional environments and the ethics implications that causes. In this way, we have made a profound analysis in the use of this tool in the politician and security sectors, sectors where the debate about where's the limit of the use of Big Data is isn't resolve yet. [...]
En aquest projecte s'ha analitzat com s'utilitza el Big Data en entorns professionals i les implicacions ètiques que això comporta. D'aquesta manera s'ha realitzat un profund anàlisis de l'ús d'aquesta eina en els sectors de la política i de la seguretat, sectors on el debat sobre on resideix el límit de l'ús de Big Data encara no està resolt. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 313.7 KB Implicaciones éticas de los vehículos de conducción autónoma / Gómez Ginel, David ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Los vehículos de conducción autónoma traen consigo un conjunto de implicaciones de carácter ético que deben ser tomadas en consideración antes de su adopción en nuestras vías. Más allá de la capa más mediática, compuesta por los dilemas en situaciones de accidente, en este artículo se presentan algunas de las implicaciones con más peso de cara al futuro cercano, organizadas en base a un conjunto de ámbitos concretos, tales como la sociedad, la economía, el medio ambiente y la ética y viabilidad del software.
Autonomous driving vehicles bring with them a pack of ethical implications that should be taken in consideration before their adoption on our roads. Starting from the most media part, traffic accident dilemmas, this article holds some of the major implications based on a near future, grouped in some concrete areas, such as society, economy, environmental consequences and the software ethics and viability.
Els vehicles de conducció autònoma comporten un conjunt d'implicacions de caràcter ètic que s'han de tenir en compte abans de la seva adopció a les nostres vies. Més enllà de la capa més mediàtica, composta pels dilemes en situacions d'accidents, en aquest article es tracten algunes de les implicacions de més pes de cara al futur pròxim, organitzades d'acord amb un conjunt d'àmbits concrets, tals com la societat, l'economia, el medi ambient, i l'ètica i viabilitat del software.

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
6 p, 110.3 KB Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web [102742] / Auli Llinas, Francesc ; Rubio Barrera, Ruben ; Koster, Andrew ; de Cea Dominguez, Carlos ; Blanco Esteban, Aaron ; Alsina Rodriguez, Aitor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta és la tercera assignatura del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada dels paradigmes de desenvolupament existents orientats a Web i Internet. [...]
Ésta es la tercera asignatura del bloque de asignaturas sobre el proceso de ingeniería del software. El objectivo general es dar una visión global y ordenada de los paradigmas de desarrollo existentes orientados a la Web e Internet. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
8.
14 p, 2.1 MB Software de gestió i enregistrament de dominis web : Domain-Register / Martínez Blanco, Esteban ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La finalitat d'aquest projecte és el desenvolupament d'una aplicació web, anomenada Domain-Register, que permeti l'enregistrament de dominis així com la seva gestió per part dels usuaris. Els usuaris gestionen els dominis pels seus clients finals, utilitzant l'aplicació com l'eina per enregistrar-los i disposant de les funcionalitats necessàries en els seus espais privats per enregistrar clients, modificar les seves dades, permetre l'enregistrament dels dominis i la renovació dels dominis enregistrats. [...]
The main purpose of this project is to develop a web application, called Domain-Register, which allows the domain registration as well the management of them by the users. The users of the application will manage the domains of the final customer by using the application as a tool for the registrar and having all the functionalities in its private spaces for customer registration, modify data, domain registration and existing domain renewal. [...]
La finalidad de este proyecto es el desarrollo de una aplicación web, llamada Domain-Register, que permita el registro de dominios así como su gestión por parte de los usuarios. Los usuarios gestionan los dominios para sus clientes finales, utilizando la aplicación como herramienta para registrarlos y disponiendo de las funcionalidades necesarias en sus espacios privados para registrar clientes, modificar sus datos, permitir el registro de los dominios y la renovación de los dominios registrados. [...]

2018-07-15
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 85.8 KB Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web [102742] / Auli Llinas, Francesc ; Rubio Barrera, Ruben ; de Cea Dominguez, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta és la tercera assignatura del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada dels paradigmes de desenvolupament existents orientats a Web i Internet. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
13 p, 2.8 MB Disseny d'una interfície d'usuari basada en psicologia cognitiva / Núñez Zambrana, Carolina ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball de fi de grau titulat "Disseny d'una interfície d'usuari basada en psicologia cognitiva" té com a objectiu principal redissenyar una interfície web que inicialment disposa de mancances, i plantejar una proposta alternativa d'una web intuïtiva i usable que millori l'experiència de l'usuari. [...]
The final course project entitled "Interface based-design in cognitive psychology" has as its main objective to redesign a web interface that initially has shortcomings, and to make an alternative proposal of an intuitive and usable web that improves the user's experience. [...]
El trabajo de final de grado titulado "Diseño de una interfície basada en psicología cognitiva" tiene como objetivo principal rediseñar una interfície web que inicialmente dispone de carencias, y plantear una propuesta alternativa de una web intuitiva y usable que mejore la experiencia del usuario. [...]

2018-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  

Depósito Digital de Documentos de la UAB : Encontrados 15 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.