El término de búsqueda Treballs de màster i postgrau Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) en el índice colección no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
2   TransMedia Catalonia, TRACTION
14   TransparEnt
2   Treball de fi de grau. Llicenciatura de Ciències Ambientals
1   Treballs de Fi de Màster - MURE UAB
146   Treballs de l'assignatura Deontologia Veterinària
3   Treballs de màster i postgrau. Màster en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED)
22   Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ;
2   Treballs de recerca 2011-2012 (Escola d'Administració Pública de Catalunya)
3   Treballs de Recerca de Postgrau
2   Treballs de recerca de postgrau ;