Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 88 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro: La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
223 p, 22.2 MB Towards a better diagnosis of mycobacterial infections : IGRAs and beyond / Villar Hernández, Raquel, autor. ; Domínguez Benítez, José Antonio, supervisor acadèmic. ; Prat i Aymerich, Cristina, supervisor acadèmic. ; Latorre Rueda, Irene, supervisor acadèmic. ; Gibert, Isidre, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
El género Mycobacterium incluye más de 200 especies, la mayoría presentes en el medio ambiente. Mycobacterium tuberculosis, perteneciente al complejo M. tuberculosis, es el agente etiológico de tuberculosis (TB) en humanos. [...]
The genus Mycobacterium includes over 200 species, most of them found in the environment. Mycobacterium tuberculosis, one of the species of the M. tuberculosis complex, is the causative agent of tuberculosis (TB) in humans. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
392x552, 2.2 MB Amor constante : Quevedo más allá de la muerte / Candelas Colodrón, Manuel Ángel, ed. (Universidade de Vigo) ; Gherardi, Flavia (Università degli Studi di Napoli Federico II) ; Hernández Arias, Rocío, coord.
El estudio de la recepción de la obra de Quevedo como 'clásico contemporáneo' se enriquece hoy con la publicación de una serie de ensayos que, por su propia naturaleza específica y variedad del conjunto, proporcionan y confirman un dato incontrovertible: Quevedo no solo es un modelo literario, sino un arquetipo, de la cultura y del pensamiento; su obra no solo vale como antecedente o hipotexto, sino que funciona como verdadero sistema comunicativo, disponible al uso de las distintas formas de la expresión humana.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions 2018 (Studia aurea monográfica ; 7)  
3.
64 p, 2.2 MB La cooperativa com a eina d'inclusió de dones privades de llibertat i alliberades del sistema penitenciari català / Segués Peña, Elisa ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El treball final de postgrau LA COOPERATIVA COM A EINA D'INLUSIÓ DE DONES PRIVADES DE LLIBERTAT I ALLIBERADES DEL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ, vol donar resposta a la pregunta de si les cooperatives en l'àmbit penitenciari poden ser una eina útil per millorar les possibilitats d'inserció laboral i qualitat de la vida de les dones que estan o han estat privades de llibertat a les presons catalanes. [...]
El trabajo LA COOPERATIVA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y LIBERADAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO CATALÁN, pretende dar respuesta a la pregunta de si las cooperativas son una herramienta útil para mejorar las posibilidades de inserción laboral y calidad de vida de las mujeres internas en las cárceles catalanas. [...]
The final postgraduate project PRISONER-BASED CO-OPERATIVES AS A REHABILITATION TOOL FOR WOMEN FROM THE CATALAN PENITENTIARY SYSTEM aims to answer the question of whether co-operatives in the penitentiary field can be a useful tool to improve the possibilities of employment and quality of life of women who are or have been deprived of their liberty in Catalan prisons. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
4.
31 p, 928.6 KB Maternitat tardana : un problema social entès com a individual. La inclusió dels valors de l'ESS com a enfoc de resolució / Viladomat Canudas, Nuria ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Cada vegada les catalanes tenim el primer fill més tard. La precarietat del treball i l'habitatge, juntament amb la inestabilitat respecte a la parella i les dificultats de conciliació, són alguns dels motius pels quals la maternitat es retarda. [...]
Cada vez las catalanas tenemos el primer hijo más tarde. La precariedad del trabajo y la vivienda, junto con la inestabilidad respecto a la pareja y la falta de medidas de conciliación son algunos de los motivos por los cuales la maternidad se retrasa. [...]
Every time we Catalans tend to have our first child later. Precarious work, housing or instability with the couple are some of the reasons why motherhood is delayed. Faced with this situation, the government entities and private companies have responded ineffectively to solve the problem, as all options they give respond to the idea that late motherhood is an individual problem and do not consider it as a structural problem of the system, thus getting rid of the common responsibility of solving it. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
5.
32 p, 821.0 KB Economia Social i Solidària i les demandes socials. Migració i racisme / Frangioni González, Albert ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball procura analitzar com l'Economia Social i Solidària (ESS) pot esdevenir un eix transformador vers les demandes socials dels diversos moviments existents. Agafant exemples de l'Amèrica llatina, on l'Economia Social ha proporcionat espais a col·lectius en situacions vulnerables per causa de les dinàmiques discriminadores del sistema, es proposa veure si es pot extrapolar dinàmiques similars el territori català i de l'estat espanyol. [...]
Este Trabajo intenta analizar si la Economía Social y Solidaria (ESS) puede llegar a ser un eje transformador para las demandas sociales de los distintos movimientos existentes. Usando el ejemplo de América Latina, donde la ESS ha proporcionado espacios a colectivos en situaciones vulnerables por causa de las dinámicas discriminatorias del sistema, se propone ver si puede extrapolarse las mismas dinámicas al territorio catalán y del estado español. [...]
This project analyses how the Social Economy (SE) can become a transformative axis towards the social demands of the various existing social movements. Taking examples from Latin America, where the Social Economy has provided space to groups in vulnerable situations because of discriminatory dynamics of the system, we will see if these dynamics are similar in Catalunya and Spain . [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
6.
39 p, 596.9 KB Comparació de les Polítiques Públiques en relació a l'Economia social i solidària i els Objectius de Desenvolupament Sostenible / Pardo Casas, Victor ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El present Treball de Fi de Postgrau pretén analitzar el desenvolupament de la economia social i solidària i la seva influència en les polítiques públiques i marcs jurídics. Enfront d'un model neoliberal que no és capaç ni tan sols d'afrontar els mínims essencials marcats pels reptes de desenvolupament del mil·lenni que marquen les Nacions Unides, l'Economia Social representa la possibilitat d'un model econòmic alternatiu, en el que prevalen altres criteris que l'afany de lucre, com la sostenibilitat o el creixement econòmic inclusiu, presents en la Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible. [...]
2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
7.
41 p, 1.3 MB L'acció de Caritas diocesana de Terrasa en l'Economia social i solidària / Garreta Barderi, Francesc ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El treball explica alguns dels principals projectes de l'entitat i el model d'acció social, mostrant així la seva vinculació amb l'economia social i solidària.
El trabajo explica algunos de los principales proyectos de la entidad i el modelo de acción social, mostrando asi su vinculación con la economia social y solidaria. resum: The document explains some of the entity's main projects and the social action model, shown as the link between social and solidarity economy.

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
8.
62 p, 693.0 KB Anàlisi del sector educatiu de l'Economia Social i Solidària / Cura Oliveras, Josep ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Si l'educació vol ser transformadora i emancipadora cal que incorpori els valors i les pràctiques de l'economia social i solidària (ESS a partir d'ara). De la mateixa manera, si l'ESS vol esdevenir una proposta de canvi real respecte l'actual model econòmic hegemònic, caldrà vehicular el seu corpus de coneixement cap al conjunt de la ciutadania mitjançant una pedagogia coherent amb els seus propis principis i valors. [...]
Si la educación quiere ser transformadora y emancipadora es necesario que incorpore los valores y las prácticas de la economía social y solidaria (ESS a partir de ahora). Del mismo modo, si la ESS pretende ser una propuesta real de cambio respecto el actual modelo económico hegemónico, tendrá que vehicular su corpus de conocimiento hacia el conjunto de la ciudadanía mediante una pedagogía coherente con sus propios principios y valores. [...]
If education wants to be transformative and emancipatory, it is necessary that it incorporates the values ​​and practices of the social and solidarity economy (SSE). In the same way, if the SSE is to be a real proposal for change with respect to the current hegemonic economic model, it will have to convey its body of knowledge to the general public through a pedagogy consistent with its own principles and values. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
9.
39 p, 564.2 KB De la teoria a la pràctica : entesa cooperativa-pública enfront la violència masclista / Cajide Gutierrez, Goretti ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Diverses cooperatives i associacions de l'Economia Social i Solidària de Barcelona estan contribuint a generar discurs teòric i pràctiques feministes per donar resposta a la violència masclista des de diferents àmbits d'actuació: en l'elaboració de protocols i guies per a la prevenció, la detecció, la intervenció i la recuperació en violència masclista, en l'atenció i recuperació de dones que la viuen o l'han viscut, en la formació i capacitació de professionals en perspectiva de gènere, en la difusió de la coeducació als centres educatius i en el debat públic sobre la representació de les dones als mitjans de comunicació. [...]
Varias cooperativas y asociaciones de la Economía Social y Solidaria de Barcelona están contribuyendo a generar discurso teórico y prácticas feministas para dar respuesta a la violencia machista desde diferentes ámbitos de actuación: en la elaboración de protocolos y guías para la prevención, la detección, la intervención y la recuperación en violencia machista, en la atención y recuperación de mujeres que la viven o lo han vivido, en la formación y capacitación de profesionales en perspectiva de género, en la difusión de la coeducación en los centros educativos y en el debate público sobre la representación de las mujeres a los medios de comunicación. [...]
Several cooperatives and associations of the Social and Solidarity Economy in Barcelona are contributing to the generation of theoretical discourse and feminist practices to respond to male violence through different areas of action: the elaboration of protocols and guides for prevention, detection, intervention, and recovery of male violence, in the care and recovery of women who are subject or have been subject to male violence, in the education and training of professionals with a gender perspective, in the dissemination of coeducation in educational centers and in the public debate on the representation of women in the media. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
10.
5 p, 104.8 KB Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental [101531] / Rosell Foxa, Jordi ; Cubeiro Rodriguez, Didac ; García Hernández, Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Al finalitzar l'assignatura, l'alumne serà capaç de: - Identificar les característiques essencials de les tradicions de negocis més importants de la regió (japonesa, coreana, xinesa). - Analitzar com els factors de l'entorn, com el gènere, la religió, la diversitat ètnica, les cultures laborals, afecten els processos de gestió empresarial d'Àsia i comparar com aquests varien entre els diferents països en comparació amb el model occidental. [...]
Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de: - Identificar las características esenciales de las tradiciones de negocios más importantes de la región (japonesa, coreana, china). - Analizar cómo los factores del entorno, como el género, la religión, la diversidad étnica y las culturas laborales, afectan a los procesos de gestión empresarial de Asia y comparar cómo estos varían entre los diferentes países. [...]

2020-21
Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia [1136]
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documentos

Depósito Digital de Documentos de la UAB : Encontrados 88 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
2 Hernández, Rafael
1 Hernández, Ramona
1 Hernández, Rosa Maria
2 Hernández, Rubinstein
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.