Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 32 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
7 p, 113.4 KB Comunicació Interna [104780] / Recoder Sellarés, María José ; Baiges Planas, Francisco ; Martínez Fernández, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius de l'assignatura són els següents: -Aprendre els sistemes de difusió de la informació interna i dels Gabinets de comunicació i dominar-ne les tècniques (redacció, preparació d'actes, creació d'agenda, etc. [...]
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: -Aprender los sistemas de difusión de la información interna y los Gabinetes de comunicación y dominar las técnicas (redacción, preparación de actos, creación de agenda, etc. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
2.
4 p, 102.2 KB Psicologia Evolutiva i de l'Educació [105046] / Martinez Fernandez, J. Reinaldo ; Grau Sancho, Nuria ; Ribosa Martínez, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els i les estudiants a l'estudi de la realitat humana, tant des del punt de vist filogenètic com ontogenètic (vida, desenvolupament, processos mentals, gènere, cultura, societat, etc. [...]
Esta asignatura tiene por finalidad aproximar a los estudiantes al estudio de la realidad humana, tanto desde el punto de vista filogenético como del ontogenético (vida, desarrollo, procesos mentales, género, cultura, sociedad, etc. [...]

2020-21
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
3.
11 p, 134.6 KB Periodisme d'Investigació [103089] / Rodriguez Bonfill, Pepe ; Martínez Fernández, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura Periodisme d'Investigació es concentra en la metodologia del treball de investigació en el context periodístic. Amb especial atenció als processos de detecció de fets investigables, operacionalització de la investigació, documentació, contrast i validació de dades -tant des del punt de vista professional com ètic i legal- i a la manera com aquests processos són transmesos al públic. [...]
La asignatura Periodismo de investigación se concentra en la metodología del trabajo de investigación en el contexto periodístico. Presta especial atención a los procesos de detección de hechos investigables, operacionalización de la investigación, documentación, contraste y validación de datos -tanto desde el punto de vista profesional como ético y legal- y al modo como éstos se transmiten al público. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documentos
4.
3 p, 48.2 KB Bennett, Karen; Queiroz de Barros, Rita (ed.) Hybrid Englishes and the Challenges of and for Translation: Identity, Mobility and Language Change. Londres / Nueva York: Routledge, 2019 / Martínez Pleguezuelos, Antonio Jesús (Universidad Complutense de Madrid)
Obra ressenyada: Karen BENNETT; Rita QUEIROZ DE BARROS (ed. ) Hybrid Englishes and the Challenges of and for Translation: Identity, Mobility and Language Change. Londres / Nueva York: Routledge, 2019.
2020
Quaderns : revista de traducció, Núm. 27 (2020) , p. 204-206 (Ressenyes)  
5.
2 p, 404.8 KB Poden els alumnes aprendre i ensenyar-se música entre ells? / Ribosa Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Duran, David 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
La música s'imparteix a l'escola i a l'institut de manera oposada a com es viu en societat. Revertir aquesta pràctica i millorar-ne l'aprenentatge és l'objectiu del projecte educatiu Ritmos en dos. [...]
La música se imparte en la escuela y en el instituto de manera opuesta a cómo se vive en sociedad. Revertir esta práctica y mejorar su aprendizaje es el objetivo del proyecto educativo Ritmos en dos. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documentos
6.
16 p, 328.9 KB Odeseizar la educación y la cooperación para el desarrollo en España : una mirada internacional a la AOD y al ODS 4 / Martínez-Usarralde, María-Jesús (Universidad de Valencia. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació) ; Lloret Catalá, Carmen (Universidad de Valencia. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació)
El presente artículo pretende centrar su atención en la política sectorial de la AOD vinculada a la educación desde la ingeniería cosmopolita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han permitido odeseizarlas políticas mundiales (Barandiarán, 2017), de las que la cooperación y la educación constituyen dos objetos de análisis e investigación. [...]
Aquest article pretén centrar l'atenció en la política sectorial de l'AOD vinculada a l'educació des de l'enginyeria cosmopolita dels objectius de desenvolupament sostenible que han permès odeseïtzar les polítiques mundials (Barandiarán, 2017), de les quals la cooperació i l'educació constitueixen dos objectes d'anàlisi i d'investigació. [...]
This article examines the sectorial policy of official development assistance (ODA) linked to education through the cosmopolitan engineering of the Sustainable Development Goals(SDG) that have defined global policies (Barandiarán, 2017), of which cooperation and education constitute two objects of analysis and research. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1099
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 333-348 (Monográfico)  
7.
14 p, 121.2 KB El docente socioconstructivista : un héroe sin capa / Ribosa Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona)
El cambio de paradigma educativo requerido por la sociedad de la información y el conocimiento parte de la concepción socioconstructivista del aprendizaje. Aunque son muchos los autores que han hecho aportaciones al enfoque socioconstructivista, su concreción a nivel de aula y especialmente sus implicaciones en el perfil del docente aún quedan poco determinadas. [...]
El canvi de paradigma educatiu requerit per la societat de la informació i el coneixement parteix de la concepció socioconstructivista de l'aprenentatge. Encara que són molts els autors que han fet aportacions a l'enfocament socioconstructivista, la seva concreció a nivell d'aula i especialment les seves implicacions en el perfil de l'ensenyant encara estan poc determinades. [...]
The change in the education paradigm required by the information and knowledge society stems from the social-constructivist approach to learning. Although many authors have made contributions to the social-constructivist approach, its precision at the classroom level and especially its implications for the teacher profile are not yet clearly defined. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1072
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 77-90 (Monográfico)  
8.
185 p, 7.4 MB Terapia celular con epitelio pigmentario de la retina y precursores de fotorreceptores como nueva estrategia terapéutica para la retinosis pigmentaria / Mora Ramírez, Diana Paola, autor ; Fontrodona Montals, Laura, supervisor acadèmic. ; Zapata Victori, Miguel Ángel, supervisor acadèmic. ; Martínez Castillo, Vicente Jesús, supervisor acadèmic. ; García Arumí, José, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
La retinosis pigmentaria (RP) es la distrofia retiniana hereditaria más frecuente que afecta a más de un millón de personas en todo el mundo. Actualmente, los tratamientos disponibles son sólo efectivos previniendo o enlenteciendo la progresión de la degeneración y son menos efectivos en casos de enfermedad avanzada; o bien pueden ser aplicables en un número muy limitado de pacientes, como es el caso de la terapia génica aprobada para RP. [...]
Retinitis pigmentosa (RP) is the most common hereditary retinal dystrophy that affects more than one million people worldwide. Currently, the available treatments are only effective in preventing or slowing the progression of degeneration and are less effective in cases of advanced disease; or they may be applicable in a very limited number of patients, as is the case of gene therapy approved for RP. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
7 p, 126.6 KB Oftalmologia Clínica [102939] / García Arumi, José ; Buil Calvo, José Antonio ; Sellarès Fabrés, Maria Teresa ; Valldeperas Hernández, Francesc Xavier ; Martínez Castillo, Vicente Jesús ; Alonso Alonso, Tirso ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Els objectius de l'assignatura són: Donar a l'estudiant un coneixement general dels aspectes normals i patològics de l'Oftalmologia. Capacitar-lo per a poder identificar els símptomes i signes de les malalties oftalmològiques, i poder interpretar adequadament les proves complementàries bàsiques de l'especialitat (campimetria, angiografia, retinografia). [...]
Los objetivos de la asignatura son: Dar al estudiante un conocimiento general de los aspectos normales y patológicos de la Oftalmología. Capacitarle para poder identificar los síntomas y signos de las enfermedades oftalmológicas, y poder interpretar adecuadamente las pruebas complementarias básicas de la especialidad (campimetría, angiografía, retinografía). [...]

2019-20
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
10.
22 p, 306.4 KB La coincidencia entre las notas de prensa y los breves de economía : análisis cuantitativo y cualitativo de dos periódicos españoles / Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Micó, Josep Lluís (Universitat Ramon Llull) ; Pozo, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya)
La presente investigación tiene como objetivo comparar entre las notas de prensa de empresas y organismos públicos y los breves publicados por los medios de comunicación. Con ello se pretende detectar si la nota de prensa es procesada o contrastada antes de ser publicada o si, por el contrario, es difundida tal como llega a la redacción. [...]
The objective of this research is to compare the press releases of companies and public organizations and the briefs published by the media. With this goal in mind, it is intended to detect if the press release is processed or contrasted before being published, or if, on the contrary, it is disseminated as it arrives at the newsroom. [...]
Aquesta recerca té com a objectiu comparar les notes de premsa d'empreses i organismes públics i els breus publicats pels mitjans de comunicació. Amb això es pretén detectar si la nota de premsa és processada o contrastada abans de ser publicada o si, per contra, és difosa tal com arriba a la redacció. [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3143
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 59 (December 2018) , p. 29-50 (Articles)
2 documentos

Depósito Digital de Documentos de la UAB : Encontrados 32 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
1 Martinez, J A
15 Martinez, J.
4 Martinez, J. L.
1 Martinez, J. P.
1 Martinez, J.I.
33 Martinez, J.L.
12 Martinez, J.L.M.
5 Martinez, J.Ll.
1 Martinez, Javier P.
5 Martinez, Joan
1 Martinez, Joel
2 Martinez, Jorge
2 Martinez, Jose C.
2 Martinez, José C.
1 Martinez, José Luiz
1 Martinez, Juan Tomás
1 Martínez, J
15 Martínez, J.
4 Martínez, J. Alfredo
1 Martínez, J. Alfredo.
4 Martínez, J. L.
2 Martínez, J. M.
1 Martínez, J. R.
1 Martínez, J.E.
1 Martínez, J.G.
1 Martínez, J.I.
1 Martínez, J.J.
33 Martínez, J.L.
5 Martínez, J.Ll.
2 Martínez, J.M.
1 Martínez, J.R
1 Martínez, J.S.
2 Martínez, Jaime
1 Martínez, Jaume Barallat
1 Martínez, Jerónimo.
5 Martínez, Joan
6 Martínez, Joan Carles
1 Martínez, Jordi
2 Martínez, Jorge
1 Martínez, Jose A.
1 Martínez, Josefina
2 Martínez, Josep
37 Martínez, José
2 Martínez, José C.
1 Martínez, José Enrique
2 Martínez, José I.
1 Martínez, José Luis
1 Martínez, José M. O.
3 Martínez, José Manuel
1 Martínez, José Mario
1 Martínez, José Mª Oliva
1 Martínez, José Mª,
4 Martínez, Juan
4 Martínez, Juan Carlos
4 Martínez, Juan Enrique
1 Martínez, Juan J.
1 Martínez, Juan J.
1 Martínez, Juan Jesús
1 Martínez, Juan José
2 Martínez, Júlia
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.