Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 115 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
4 p, 118.4 KB Producció i Sanitat de Bovins [103966] / Calsamiglia Blancafort, Sergio ; Ferret Quesada, Alfred ; Martínez Martínez, Jorge ; Casellas Vidal, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
És una assignatura de cinquè curs, optativa, de l'àrea de producció animal, amb vocació integradora i professionalitzadora. El principal objectiu es posar a l'estudiant davant de les problemàtiques habituals en les explotacions bovines, integrant els aspectes de producció (animals, maneig, instal·lacions, producció de farratges), sanitaris (control i prevenció) i econòmics (costos i rendibilitat). [...]
Es una asignatura de quinto curso, optativa, del área de producción animal, con vocación integradora y profesionalizadora. El frente a las problemáticas habituales en las explotaciones bovinas, integrando los aspectos de producción (animales, manejo, 1 sanitarios (control y prevención) y económicos (costes y rentabilidad ). [...]

2019-20
Grau en Veterinària [955]
2 documentos
2.
11 p, 177.2 KB Bases de la Producció i Maneig Animal [103540] / Casals Costa, Ramón ; Albanell Trullas, Elena ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina ; Ferret Quesada, Alfred ; Gasa Gasó, Josep ; Milán Sendra, María José ; Paramio Nieto, Maria Teresa ; Plaixats Boixadera, Josepa ; Such Martí, Francesc Xavier ; Izquierdo Tugas, Maria Dolors ; Bartolomé Filella, Jordi ; Calsamiglia Blancafort, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de tipus bàsic, on el principal objectiu és introduir als alumnes al mon de la producció i del maneig animal, estudiant els sistemes bàsics de producció d'aliments d'origen animal, i els principals factors (biològics, econòmics, socials, mediambientals, etc. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso, de tipo básico, donde el principal objetivo es introducir a los alumnos al mundo de la producción y del manejo animal, estudiando los sistemas básicos de producción de alimentos de origen animal, y los principales factores (biológicos, económicos, sociales, medioambientales, etc . [...]

2019-20
Grau en Veterinària [955]
2 documentos
3.
7 p, 126.8 KB Producció Animal Integrada II [102624] / Milán Sendra, María José ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina ; Casals Costa, Ramón ; Ferret Quesada, Alfred ; Gasa Gasó, Josep ; Graupera García, Antoni ; Bartolomé Filella, Jordi ; Pares Casanova, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Els objectius de Producció Animal Integrada II són els de: Donar a conèixer quins són els factors productius que més afecten la producció i la qualitat de la carn dels animals d'abastament Donar a conèixer els factors claus de l'organització i funcionament de l'empresa agropecuària Els objectius formatius de Producció Animal Integrada II són: Conèixer els factors claus que marquen, ara i en el futur, la producció de carn Conèixer el sector de la producció de carn, així com la seva localització Conèixer els factors productius que afecten la producció i la qualitat de la carn obtinguda dels animals d'abastament Conèixer les característiques i el funcionament de la unitat econòmica de producció Quantificar els costos i els indicadors de rendibilitat econòmica a l'empresa i valorar el impacte de les 1 Quantificar els costos i els indicadors de rendibilitat econòmica a l'empresa i valorar el impacte de les decisions productives i organitzatives en els resultats econòmics de la empresa Analitzar l'activitat empresarial en relació a la estratègia, la gestió financera i de inversions i el procés de producció i de aprovisionament.
Los objetivos de Producción Animal Integrada II son los de: Dar a conocer cuáles son los factores productivos que más afectan a la producción y la calidad de la carne de los animales de abasto Dar a conocer los factores claves de la organización y funcionamiento de la empresa agropecuaria Los objetivos formativos de Producción Animal Integrada II son: Conocer los factores claves que marcan, ahora y en el futuro, la producción de carne Conocer el sector de la producción de carne, así como su localización Conocer los factores productivos que afectan la producción y la calidad de la carne obtenida de los animales de abasto Conocer las características y el funcionamiento de la unidad económica de producción. [...]

2019-20
Grau en Veterinària [955]
2 documentos
4.
10 p, 140.6 KB Qualitat dels Aliments des de la Granja [43032] / Sala Pallarés, Roser ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina ; Caja López, Gerardo ; Casals Costa, Ramón ; Ferret Quesada, Alfred ; Milán Sendra, María José ; Paramio Nieto, Maria Teresa ; Piedrafita Arilla, Jesús ; Plaixats Boixadera, Josepa ; Such Martí, Francesc Xavier ; Pérez Hernández, José Francisco ; Izquierdo Tugas, Maria Dolors ; Bartolomé Filella, Jordi ; Calsamiglia Blancafort, Sergio ; Martín Orue, Susana María ; Llonch Obiols, Pol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Aquest mòdul té com a objectiu que els alumnes coneguin les possibles formes de millorar la qualitat dels productes d'origen animal des de la granja. En particular, el mòdul analitzarà l'impacte que poden tenir factors com l'alimentació, el maneig, la genètica i el benestar animal sobre la qualitat nutritiva, organolèptica i 1 com l'alimentació, el maneig, la genètica i el benestar animal sobre la qualitat nutritiva, organolèptica i tecnològica dels diferents productes. [...]
1 This module aims to make students aware of the possible ways to improve the quality of animal products from farm. In particular, the module will examine the impact of factors such as nutrition, management, genetics and animal welfare on the nutritional, technological and organoleptic quality of different products. [...]
Este módulo tiene como objetivo que los alumnos conozcan las posibles formas de mejorar la calidad de los productos de origen animal desde la granja. En particular, el modulo analizará el impacto que pueden tener factores como la alimentación, el manejo, la genética y el bienestar animal sobre la calidad nutritiva, 1 factores como la alimentación, el manejo, la genética y el bienestar animal sobre la calidad nutritiva, organoléptica y tecnológica de los diferentes productos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documentos
5.
8 p, 131.0 KB Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització [42492] / Martínez Gil, Víctor ; González Quesada, Alfonso ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La primera part del mòdul es dedicarà a oferir una orientació general sobre les tècniques i els coneixements fonamentals per a l'edició i correcció de textos catalans d'èpoques diferents. Aquests continguts s'oferiran durant el primer semestre, i aniran a càrrec de Lluís Cifuentes (edició de textos medievals, bloc 1) i de Víctor Martínez Gil (edició de textos contemporanis i correcció de textos, bloc 2). [...]
The first part of the module will be devoted to providing a general guidance on the techniques and the fundamental knowledge for editing and correcting Catalan texts from different periods. These contents will be offered during the first semester, and will be given by Lluís Cifuentes (edition of medieval texts, block 1) and Víctor Martínez Gil (edition of contemporary texts and correction of texts, block 2). [...]
La primera parte del módulo se dedicará a ofrecer una orientación general sobre las técnicas y los conocimientos fundamentales para la edición y corrección de textos catalanes de épocas diferentes. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
6.
1 p, 678.9 KB Economia [21625] / Mármol, Francisco ; Quesada, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1995-96
Llicenciat en Geografia [472]  
7.
11 p, 278.1 KB Performance, behaviour and meat quality of beef heifers fed concentrate and straw offered as total mixed ration or free-choice / Iraira Higueras, Sergio Patricio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Madruga Criado, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Pérez Juan, María (IRTA-Monells. Department of Product Quality) ; Ruíz de la Torre, José Luís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Rodriguez Prado, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Calsamiglia, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Manteca Vilanova, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Ferret i Quesada, Alfred (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Eighteen Simmental heifers were fed concentrate and barley straw offered as a total mixed ration (TMR) or separately as a free choice (FCH) to compare performance, behaviour, and meat quality. The heifers were assigned to treatments in a randomized complete block design. [...]
2015 - 10.5424/sjar/2015134-8003
Spanish Journal of Agricultural Research, Vol. 13, Núm. 4 (2015) , art. e0610  
8.
8 p, 2.0 MB Structure and magnetism of ultrathin nickel-iron oxides grown on Ru(0001) by high-temperature oxygen-assisted molecular beam epitaxy / Mandziak, Anna (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró) ; Figuera, Juan de la (Instituto de Química Física "Rocasolano") ; Ruiz-Gómez, Sandra (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Física de Materiales) ; Soria, Guiomar D. (Instituto de Química Física "Rocasolano") ; Pérez, Lucas (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados - IMDEA Nanociencia) ; Prieto, Pilar (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Física Aplicada) ; Quesada, Adrián (Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC)) ; Foerster, Michael (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró) ; Aballe, Lucía (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró)
We demonstrate the preparation of ultrathin Fe-rich nickel ferrite (NFO) islands on a metal substrate. Their nucleation and growth are followed in situ by low-energy electron microscopy (LEEM). A comprehensive characterization is performed combining LEEM for structural characterization and PEEM (PhotoEmission Electron Microscopy) with synchrotron radiation for chemical and magnetic analysis via X-ray Absorption Spectroscopy and X-ray Magnetic Circular Dichroism (XAS-PEEM and XMCD-PEEM, respectively). [...]
2018 - 10.1038/s41598-018-36356-6
Scientific Reports, Vol. 8 (December 2018) , art. 17980  
9.
8 p, 1.5 MB Geometrically defined spin structures in ultrathin Fe3O4 with bulk like magnetic properties / Ruiz-Gómez, Sandra (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Física de Materiales) ; Pérez, Lucas (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Física de Materiales) ; Mascaraque, Arantzazu (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Física de Materiales) ; Quesada, Adrián (Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC)) ; Prieto, Pilar (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Física Aplicada) ; Palacio, Irene (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid) ; Martín García, Laura (Instituto de Química Física "Rocasolano") ; Foerster, Michael (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró) ; Aballe, Lucía (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró) ; Figuera, Juan de la (Instituto de Química Física "Rocasolano")
We have grown high quality magnetite microcrystals free from antiphase boundaries on Ru(0001) by reactive molecular beam epitaxy, conserving bulk magnetic properties below 20 nm thickness. Magnetization vector maps are obtained by X-ray spectromicroscopy and compared with micromagnetic simulations. [...]
2018 - 10.1039/c7nr07143d
Nanoscale, Vol. 10, Issue 12 (March 2018) , p. 5566-5573  
10.
6 p, 1.4 MB Observation of a topologically protected state in a magnetic domain wall stabilized by a ferromagnetic chemical barrier / Ruiz-Gómez, Sandra (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Física de Materiales) ; Foerster, Michael (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró) ; Aballe, Lucía (ALBA Laboratori de Llum de Sincrotró) ; Proença, Mariana P. (Universidade do Porto) ; Lucas del Pozo, Irene (Universidad de Zaragoza) ; Prieto, José Luis (Universidad Politécnica de Madrid) ; Mascaraque, Arantzazu (Universidad Complutense de Madrid) ; Figuera, Juan de la (Instituto de Química Física "Rocasolano") ; Quesada, Adrián (Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC)) ; Pérez, Lucas (Universidad Complutense de Madrid)
The precise control and stabilization of magnetic domain walls is key for the development of the next generation magnetic nano-devices. Among the multitude of magnetic configurations of a magnetic domain wall, topologically protected states are of particular interest due to their intrinsic stability. [...]
2018 - 10.1038/s41598-018-35039-6
Scientific Reports, Vol. 8 (November 2018) , art. 16695  

Depósito Digital de Documentos de la UAB : Encontrados 115 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
5 Quesada, Adrian
5 Quesada, Adrián
1 Quesada, Alodia
5 Quesada, Antonio
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.