Resultados globales: 350 registros encontrados en 0.12 segundos.
Memorias de titulaciones, Encontrados 1 registros
Programas de curso (Guías docentes), Encontrados 31 registros
Recursos docentes, Encontrados 1 registros
Libros, Encontrados 1 registros
Estudios, Encontrados 3 registros
Tesis doctorales, Encontrados 42 registros
Trabajos de Fin de Grado, Encontrados 60 registros
Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera, Encontrados 10 registros
Working papers, Encontrados 3 registros
Revistas, Encontrados 1 registros
Artículos publicados, Encontrados 178 registros
Ponencias y comunicaciones, Encontrados 2 registros
Presentaciones, Encontrados 3 registros
Carteles, Encontrados 7 registros
Vídeos, Encontrados 1 registros
Jordi Arbonès, Encontrados 2 registros
Pere Calders, Encontrados 1 registros
José Agustín Goytisolo, Encontrados 2 registros
Sociedad del Gran Teatro del Liceo , Encontrados 1 registros
Memorias de titulaciones Encontrados 1 registros  
1.
159 p, 607.1 KB Comunicació Audiovisual. Memòria i verificació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El grau de Comunicació Audiovisual està avalat pels més de 40 anys de docència impartits a la Facultat de Ciències de la Comunicació, on s’han format molts dels periodistes de referència d’Espanya. [...]
Bellaterra 2010 (Graus)
3 documentos

Programas de curso (Guías docentes) Encontrados 31 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 83.2 KB Teoria de la Traducció Audiovisual [43771] / Matamala, Anna ; Mira, Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els objectius d'aquest mòdul són: a) que l'alumne es familiaritzi amb els principals models teòrics desenvolupats en l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV); b) que l'alumne conegui la història de la TAV així com les seves principals modalitats i gèneres; c) que l'alumne conegui el paper i l'impacte de la traducció audiovisual en el marc dels drets humans; d) que l'alumne conegui la història de la TAV com també les modalitats i gèneres principals; e) que sàpiga fer servir amb fluïdesa conceptes bàsics de l'àmbit; f) que es familiaritzi amb les línies d'investigació principals de l'àmbit; g) que aprofundeixi en conceptes relacionats amb la variació lingüística i la seva aplicació a la TAV, especialment les nocions d'oralitat/escriptura i registre; h) que reflexioni sobre les dificultats terminològiques en textos audiovisuals diversos (ficció i no ficció); i) que reflexioni sobre la traducció d'elements culturals en diverses modalitats de TAV i conegui els principals estudis en aquest camp; j) que sàpiga sistematitzar les diverses estratègies aplicades en la traducció de l'humor en textos audiovisuals, i j) que conegui les línies d'investigació més recents en TAV, amb un èmfasi especial en aspectes tecnològics, cognitius i de recepció. [...]
Los objetivos de este módulo son: a) que el alumno se familiarice con los principales modelos teóricos desarrollados en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV); b) que el alumno conozca la historia de la TAV así como sus principales modalidades y géneros; c) que maneje con fluidez conceptos básicos del ámbito; d) que se familiarice con las principales líneas de investigación del ámbito; e) que profundice en conceptos relacionados con la variación lingüística y su aplicación en TAV, en especial las nociones de oralidad/escritura y registro; f) que reflexione sobre las dificultades terminológicas en textos audiovisuales variados (ficción y no ficción); g) que reflexione sobre la traducción de elementos culturales en diversas modalidades de TAV y conozca los principales estudios en este campo; h) que sepa sistematizar las distintas estrategias aplicadas en la traducción del humor en textos audiovisuales, y i) que conozca las líneas de investigación más recientes en traducción audiovisual, con un énfasis especial en aspectos tecnológicos, cognitivos y de recepción. [...]

2017-18
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]
2 documentos
2.
6 p, 84.6 KB Teoria de la Traducció Audiovisual [43764] / Matamala, Anna ; Mira, Alberto ; Jankowska, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els objectius d'aquest mòdul són: a) que l'alumne es familiaritzi amb els principals models teòrics desenvolupats en l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV); b) que l'alumne conegui la història de la TAV així com les seves principals modalitats i gèneres; c) que l'alumne conegui el paper i l'impacte de la traducció audiovisual en el marc dels drets humans; d) que l'alumne conegui la història de la TAV com també les modalitats i gèneres principals; e) que sàpiga fer servir amb fluïdesa conceptes bàsics de l'àmbit; f) que es familiaritzi amb les línies d'investigació principals de l'àmbit; g) que aprofundeixi en conceptes relacionats amb la variació lingüística i la seva aplicació a la TAV, especialment les nocions d'oralitat/escriptura i registre; h) que reflexioni sobre les dificultats terminològiques en textos audiovisuals diversos (ficció i no ficció); i) que reflexioni sobre la traducció d'elements culturals en diverses modalitats de TAV i conegui els principals estudis en aquest camp; 1 j) que sàpiga sistematitzar les diverses estratègies aplicades en la traducció de l'humor en textos audiovisuals, i j) que conegui les línies d'investigació més recents en TAV, amb un èmfasi especial en aspectes tecnològics, cognitius i de recepció. [...]
Los objetivos de este módulo son: a) que el alumno se familiarice con los principales modelos teóricos desarrollados en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV); b) que el alumno conozca la historia de la TAV así como sus principales modalidades y géneros; c) que maneje con fluidez conceptos básicos del ámbito; d) que se familiarice con las principales líneas de investigación del ámbito; e) que profundice en conceptos relacionados con la variación lingüística y su aplicación en TAV, en especial las nociones de oralidad/escritura y registro; f) que reflexione sobre las dificultades terminológicas en textos audiovisuales variados (ficción y no ficción); 1 g) que reflexione sobre la traducción de elementos culturales en diversas modalidades de TAV y conozca los principales estudios en este campo; h) que sepa sistematizar las distintas estrategias aplicadas en la traducción del humor en textos audiovisuales, y i) que conozca las líneas de investigación más recientes en traducción audiovisual, con un énfasis especial en aspectos tecnológicos, cognitivos y de recepción. [...]

2017-18
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]
2 documentos
3.
6 p, 90.1 KB Comunicació, imatge i simulació a l'aula de ciències socials [102045] / Santisteban Fernández, Antoni ; Llobet Roig, Cecilia ; Girbau Casajoana, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura optativa pretén mostrar la importància de la comunicación dins les aules de primària. Els futurs mestres han de conèixer que més enllà dels llibres de text existeixen recursos com les imatges, la fotografia, el cinema, els jocs de simulació, així com altres formats digitals. [...]
Main goals This optional subject aims to show the importance of communication in the elementary classroom. Future teachers must know that, beyond textbooks, there are resources such as images, photography, cinema, role-play and other simulation digital formats. [...]
Esta asignatura optativa pretende mostrar la importancia de la comunicación dentro de las aulas de primaria. Los futuros maestros deben conocer que más allá de los libros de texto existen recursos como las imágenes, la fotografía, el cine, los juegos de simulación, así como otros formatos digitales. [...]

2017-18
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
4.
5 p, 79.2 KB Medicina, Cinema i Literatura [103529] / Tabernero Holgado, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura de Medicina, Cinema i Literatura es cursa al segon semestre del segon curs del Grau de Medicina i forma part del grup de les assignatures optatives. Els objectius fonamentals de l'assignatura són: Introduir a l'estudiant a la consideració i experimentació del cinema com vehicle de reflexió/construcció cultural, com instrument de recerca, documentació i popularització científic - mèdic, i com eina pedagògica en els camps de la història, la ciència, la medicina i la tecnologia. [...]
La asignatura de Medicina, Cine y Literatura se cursa el segundo semestre del segundo curso del Grado de Medicina y forma parte del grupo de las asignaturas optativas. Los objetivos fundamentales de la asignatura son: Introducir al estudiante a la consideración y experimentación del cine como vehículo de reflexión/construcción cultural, como instrumento de investigación, documentación y popularización científico-médico, y como herramienta pedagógica en los campos de la historia, la ciencia, la medicina y la tecnología. [...]

2017-18
Grau en Medicina [1192]
2 documentos
5.
7 p, 85.8 KB Cine i Literatura Italians [103394] / Aguila Ruzola, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
A la fi del curs l'estudiant hauria d'haver adquirit capacitats relacionades amb les indicacions exposades en l'apartat dels continguts, com: - Conèixer les línies mestres de la història del cinema italià del període objecte d'estudi i les seves relacions amb la literatura. [...]
Al terminar el curso el estudiante debería haber adquirido capacidades relacionades con las indicaciones expuestas en el apartado de los contenidos como: - conocer las líneas maestras de la historia del cine italiano y sus relaciones con la literatura. [...]

2017-18
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
2 documentos
6.
14 p, 116.1 KB Literatura comparada i estudis culturals [100255] / Penedo Picos, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La asignatura está dirigida a todas aquellas personas que deseen adquirir formación en los nuevos métodos para el estudio de la literatura dentro del ámbito general de la cultura. Se expondrán las nuevas disciplinas que abordan el estudio del fenómeno literario pero también del artístico en general para llegar a un replanteamiento de las Nuevas Humanidades en el siglo XXI. [...]
2017-18
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
7.
4 p, 79.0 KB Instruments d'Accés i Difusió Cultural [42963] / Real Mercadal, Maria Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul relaciona la biblioteca escolar i les activitats de promoció lectora amb les formes socials d'accés cultural. Es dedica especial atenció a la pròpia formació dels mediadors a través de la participació en les activitats culturals (clubs de lectura, cinema fòrum, exposicions artístiques, representacions teatrals, audicions musicals, rutes literàries, etc. [...]
This module relates the pedagogical objectives of school libraries and the activities to enhance reading with the social forms of accessing culture. It particularly aims at training participants to become cultural mediators by encouraging them to take place in cultural activities (reading clubs, cinema forums, artistic exhibitions, theatre plays, concerts, literary routes, etc. [...]
Este módulo relaciona la biblioteca escolar y las actividades de promoción lectora con las formas sociales de acceso cultural. Se dedica especial atención a la propia formación de los mediadores a través de la participación en actividades culturales (clubes de lectura, cine foro, exposiciones artísticas, representaciones teatrales, audiciones musicales, rutas literarias, etc. [...]

2017-18
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documentos
8.
4 p, 74.3 KB Història del Cinema [100079] / Gutiérrez Herranz, Maria Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Aprendre el vocabulari bàsic del lenguatge cinematogràfic per a la seva aplicació a l'anàlisi del film - Utilitzar la metodologia d'anàlisi del film pel comentari de pel. lícules - Conèixer les principals escoles cinematogràfiques i autors de la història del cinema - Conèixer el context cinematogràfic en el qual es desenvolupen aquets moviments.
- Aprender el vocabulario básico del lenguaje cinematográfico para su aplicación al análisis del film - Utilizar la metodología de análisis del film para el comentario de películas - Conocer las principales escuelas cinematográficas y autores de la historia del cine - Conocer el contexto cinematográfico en el que se desarrollan dichos movimientos.

2017-18
Grau en Humanitats [1139]
2 documentos
9.
5 p, 82.6 KB Teoria de la Traducció Audiovisual [43764] / Matamala, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els objectius d'aquest mòdul són: a) que l'alumne es familiaritzi amb els principals models teòrics desenvolupats en l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV); b) que l'alumne conegui la història de la TAV com també les modalitats i gèneres principals; c) que sàpiga fer servir amb fluïdesa conceptes bàsics de l'àmbit; d) que es familiaritzi amb les línies d'investigació principals de l'àmbit; e) que aprofundeixi en conceptes relacionats amb la variació lingüística i la seva aplicació a la TAV, especialment les nocions d'oralitat/escriptura i registre; f) que reflexioni sobre les dificultats terminològiques en textos audiovisuals diversos (ficció i no ficció); g) que reflexioni sobre la traducció d'elements culturals en diverses modalitats de TAV i conegui els principals estudis en aquest camp; h) que sàpiga sistematitzar les diverses estratègies aplicades en la traducció de l'humor en textos audiovisuals, i i) que conegui les línies d'investigació més recents en TAV, amb un èmfasi especial en aspectes tecnològics, cognitius i de recepció. [...]
Los objetivos de este módulo son: a) que el alumno se familiarice con los principales modelos teóricos desarrollados en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV); b) que el alumno conozca la historia de la TAV así como sus principales modalidades y géneros; c) que maneje con fluidez conceptos básicos del ámbito; d) que se familiarice con las principales líneas de investigación del ámbito; e) que profundice en conceptos relacionados con la variación lingüística y su aplicación en TAV, en especial las nociones de oralidad/escritura y registro; f) que reflexione sobre las dificultades terminológicas en textos audiovisuales variados (ficción y no ficción); g) que reflexione sobre la traducción de elementos culturales en diversas modalidades de TAV y conozca los principales estudios en este campo; h) que sepa sistematizar las distintas estrategias aplicadas en la traducción del humor en textos audiovisuales, y i) que conozca las líneas de investigación más recientes en traducción audiovisual, con un énfasis especial en aspectos tecnológicos, cognitivos y de recepción. [...]

2016-17
1349 [1349]
2 documentos
10.
6 p, 84.7 KB Teoria política [101117] / Pascual Bueno, Ernesto M ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Donada l'extensió i l'amplitud de la matèria, hem optat per realitzar una incursió en l'obra i el pensament d'alguns autors referents dels principals corrents de la Teoria política contemporània. [...]
Dada la extensión y la amplitud de la materia, hemos optado para realizar una incursión en la obra y el pensamiento de algunos autores referentes de las principales corrientes de la Teoría política contemporánea. [...]

2016-17
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
2 documentos

Programas de curso (Guías docentes) : Encontrados 31 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Recursos docentes Encontrados 1 registros  
1.
24 p, 1.2 MB Del cine al teatro pasando por Shakespeare / Martín Alegre, Sara
Estos son los apuntes correspondientes a la sesión 4 y última del seminario sobre ‘Shakespeare y el cine’ que imparto dentro de la asignatura '43156 Arts Escèniques i Altres Arts' del Master Universitari en Estudis Teatrals (MUET),Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2017  

Libros Encontrados 1 registros  
1.
300 p, 2.0 MB Miradas periféricas: las nuevas epistemologías de la comunicación en Brasil y en Portugal / Martins, Rosana, ed. ; Hollanda, Heloisa Buarque de, ed. ; Saturnino, Rodrigo, ed.
El libro incluye una selección de textos que reflexionan sobre los principales retos a los que se enfrentan los investigadores en los ámbitos de la comunicación y la cultura, incluyendo entre otros la comunicacion política, el genero, el cine o la identidad.
Bellaterra : Institut de la Comunicació, 2016 (eBooks de l'InCom-UAB ; 11)  

Estudios Encontrados 3 registros  
1.
6 p, 459.6 KB El mercado cinematográfico en España en 2013 / Baena, Glòria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de Comunicació i Educació
Las grandes cifras relativas al consumo cinematográfico en España descienden en todos sus indicadores: el número de pantallas, el número de películas exhibidas, el número de espectadores, etc. En este informe nos vamos a centrar en los espectadores y en el consumo que han realizado a lo largo del 2013. [...]
Bellaterra Gabinete de Comunicación y Educación 2013  
2.
6 p, 610.7 KB Miradas del documental español hacia el continente africano / Peralta García, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de Comunicació i Educació
Estimulados por la rica y compleja realidad de un continente poco tratado por nuestro cine, y favorecidos por la expansión de las pequeñas cámaras digitales, los documentales españoles sobre África trabajan en una línea de denuncia que trata de romper con ciertas representaciones del pasado. [...]
Bellaterra, Barcelona Gabinete de Comunicación y Educación 2013  
3.
5 p, 1003.4 KB Iniciativas de alfabetización cinematográfica en festivales de cine españoles / García Graña, Geisel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Portalés Oliva, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de Comunicació i Educació
España cuenta con iniciativas de Alfabetización cinematográfica generadas desde proyectos, asociaciones y escuelas, que intentan promover el desarrollo de capacidades para la comprensión del lenguaje audiovisual, la mirada crítica hacia sus contenidos y las capacidades creativas para producir películas y cortometrajes. [...]
Bellaterra, Barcelona Gabinete de Comunicación y Educación 2013  

Tesis doctorales Encontrados 42 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
286 p, 6.2 MB Cuerpos modernos : el exceso de melodrama del cine narrativo de Hollywood / Uribe Viveros, Margarita María, autor ; Clúa Ginés, Isabel, supervisor acadèmic ; Torras, Meri, 1968- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Esta investigación está centrada en las estrategias narrativas que conforman el modo melodramático empleado en el cine narrativo de Hollywood y su relación con la construcción de los cuerpos modernos. [...]
This research focuses on the narrative strategies that make up the melodramatic mode used in the Hollywood film narrative and its relation to the construction of modern bodies. Following Peter Brooks, we propose that the crisis between the values entered by modernity—with the corresponding recomposition of a desacralized world—and the old symbolic order found in melodrama the expression of the tension between Christian moral schemes and the nascent secular moral. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
674 p, 18.5 MB Intertextualidad, auto-reflexividad y mise-en-scène en el cine de Ingmar Bergman / González Aguilar, Atenea Isabel, autor ; Asensi, Manuel, 1959-, supervisor acadèmic ; Ferrús Antón, Beatriz, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Esta tesis plantea una relectura de diversos filmes del realizador sueco Ingmar Bergman a través de las pautas que trazan una serie de cuestiones sobre la teoría y el análisis cinematográficos. Se ocupa asimismo de apoyar la necesidad de problematizar y, al mismo tiempo, diversificar el tipo de enfoques en los que se han convertido la mayor parte de los estudios sobre el "autor" dentro de los Film Studies, su correspondiente "obra" y el denominado "cine de arte": acercamientos monolíticos opacados por ideas íntimamente ligadas al canon, a la intencionalidad y al esteticismo. [...]
This thesis proposes a rereading of several films of Swedish director Ingmar Bergman through the guidelines drawn by a number of issues regarding theory and film analysis. It also deals with the need to problematize and, at the same time, diversify the kind of approaches in which most studies on the "auteur", his "oeuvre" and so called "art cinema" within Film Studies have become: rigid approaches overshadowed by ideas closely linked to the canon, intentionality and aestheticism. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
395 p, 9.1 MB Funciones y títulos cinematográficos : las películas de animación tarducidas del inglés al chino entre 1995 y 2012 / Han, Mengye, autor ; Santamaria, Laura, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Los títulos cinematográficos, a pesar de su brevedad, condensan el contenido de los filmes u ocultan parte de este a fin de suscitar curiosidad en el público para lograr que vaya a verlas. Estos títulos tienen una gran importancia en lo referente al éxito comercial de las películas, sin embargo, no han asumido mucha relevancia en la Traductología. [...]
Film titles, despite their brevity, can condense the content of films or hide part of this to arouse the public's interest about the movies. Given its importance in relation to the commercial success of films, these titles, however, have not gained comparable importance in Translatology. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
4 documentos
4.
481 p, 2.6 MB ¿Cómo haremos para desaparecer? : la disolución del sujeto en la literatura postmoderna / Valenzuela Meseguer, Ollin Rafael, autor ; Roas, David, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La tesis titulada "¿Cómo haremos para desaparecer? La disolución del sujeto en la literatura postmoderna" pretende definir el concepto de Postmodernidad para colocar la figura del sujeto en su interior, objetivo que permite analizar los textos seleccionados desde un marco teórico riguroso. [...]
The thesis entitled "How will we manage to disappear? The dissolution of the individual in postmodern literature" intends to define the concept of Postmodernity in order to place the individual in its inside, an aim which allows us to analyze the selected writings from a strict theoretical frame. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
La Mirada fascista sobre la guerra civil española : noticiarios y documentales italianos entre historia y propaganda (1936-1943) / Aronica, Daniela, 1962- ; Gubern, Román, 1934- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
La insurrección armada de Franco triunfó en parte gracias a la ayuda material e ideológica de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Cuanto ocurrió en España siguió teniendo repercusiones en el tablero geopolítico europeo en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil. [...]
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
   
6.
452 p, 8.8 MB Mirando la realidad observando las pantallas [Recurs electrònic]: activación diferencial en la percepción visual del movimiento real y aparente audiovisual con diferente montaje cinematográfico : un estudio con profesionales y no profesionales del audiovisual / Martín-Pascual, Miguel Ángel ; Riambau, Esteve 1955-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
El primer objetivo de esta investigación consiste en averiguar si hay alguna diferencia en los procesos perceptivos cerebrales mirando la realidad u observando imágenes en pantallas. El segundo es saber si, a través de las pantallas, hay diferencias entre la observación de hechos sin interrupción, y diferentes tipos de montaje audiovisual. [...]
This research has three concrete objectives and a general one. The first consists in finding out if there are differences in perceptive brain processes between looking reality and watching screens. The second objective is to learn if, throughout screens, there are differences between watching action in different editing styles: one-shot movie, Hollywood style and MTV style. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
El Silencio en las imágenes cinematográficas : formas audiovisuales en el cine español del siglo XXI / Frisón Fernández, Carlota ; Català Domènech, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Pérez Taylor y Aldrete, Rafael Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Este trabajo de investigación se propone estudiar la fenomenología del silencio en el cine, especialmente su conformación en el cine español contemporáneo del siglo XXI. Se parte de la hipótesis de que las aproximaciones que se han hecho sobre el silencio en referencia a cualquier manifestación humana, y también las específicamente cinematográficas, han sido abordadas y entendidas mayoritariamente en términos de ausencia, de falta o carencia. [...]
The present investigation aims at studying the phenomenology of silence in film, in particular, its shaping in contemporary Spanish cinema (XXIst C). I start with the thesis that visions of silence as a human manifestation and, the cinematic ones in particular, have previously been addressed and understood in terms of absence, omission or lack of. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
323 p, 1.8 MB Las Marcas del silencio : poética y representación irónica ; totalitarismo y cultura en la narrativa de Jesús Díaz / Cordero, Diómedes ; Usandizaga, Helena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
El objetivo general de la tesis es examinar cómo funciona la ironía en la construcción del sentido en la obra narrativa de Jesús Díaz: los libros de cuentos Los años duros (1966) y Canto de amor y guerra (1979), y las novelas Las iniciales de la tierra (1987), Las palabras perdidas (1992), La piel y la máscara (1996), Dime algo de Cuba (1998), Siberiana (2000) y Las cuatro fugas de Manuel (2002). [...]
The general objective of this dissertation is to examine how irony works in the construction of meaning in Jesús Diaz's fiction, which includes the short story collections Los años duros (1966) and Canto de amor y guerra (1979); and the novels Las iniciales de la tierra (1987), Las palabras perdidas (1992), La piel y la máscara (1996), Dime algo de Cuba (1998), Siberiana (2000), and Las cuatro fugas de Manuel (2002). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
221 p, 3.1 MB Representación de la inmigración latinoamericana en el cine español durante el inicio de la crisis económica : 2007 a 2009 / Sinisterra Rentería, Francia ; Lorite, Nicolás, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
España es uno de los países europeos que más inmigrantes latinoamericanos ha acogido, especialmente del 2007 al 2009 que también son los años en que comienza a manifestarse la crisis económica en este país; ésta es una de las razones principales para fijar la mirada en el cine español y poner en estrecha relación el mundo real con el ficcional, mostrando que este último es un recurso importante para estudiar los cambios que se producen en la realidad social en temas que son de permanente análisis como es la inmigración, en este caso la latinoamericana.
Spain is one of the European countries that most Latin American immigrants has received, especially from 2007 to 2009 which are also the years when the economic crisis begins to manifest in this country; this is one of the main reasons to stare at the Spanish cinema and put closely the real world with the fictional one, showing that the latter is an important resource to study changes that occur in the social reality in issues that are of ongoing analysis such as immigration, as in this case the one from Latin America.

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
403 p, 9.7 MB The Rescue de Benjamin Britten: el último eslabón hacia Peter Grimes / Bosch Delgado, Marcos ; Gómez Muntané, Ma. Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; García Laborda, José María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
Peter Grimes, la primera ópera del compositor inglés Benjamin Britten, fue reconocida desde su estreno en 1945 como una obra maestra, incorporándose de manera inmediata al circuito internacional. Con esta obra, la tradición operística moderna del Reino Unido resurge finalmente después de numerosos intentos. [...]
Peter Grimes, the first opera of the English composer Benjamin Britten, was recognised as a masterpiece from its release in 1945, and immediately joined the international circuit. With this work, the modern opera tradition of the United Kingdom finally re-emerged after several attempts. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
2 documentos

Tesis doctorales : Encontrados 42 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Trabajos de Fin de Grado Encontrados 60 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
116 p, 3.2 MB Les distòpies dels segles XX i XXI : l'advertència de l'acceleració tecnològica en detriment a la Humanitat i al medi ambient / Sadurní i Martínez, Joana ; Casamajó Solé, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La literatura i el cinema són dues eines de representació de les realitats del moment. Mitjançant la ciència ficció, en ambdós àmbits es pot crear un retrat de la realitat viscuda i, a través de les perspectives dels diversos autors, fer-se una idea de quins són els aspectes socials que suposen una preocupació estesa. [...]
La literatura y el cine son dos herramientas de representación de las realidades del momento. Mediante la ciencia ficción, en ambos ámbitos se puede hacer un retrato de la realidad vivida y, a través de las perspectivas de los disintos autores, hacerse una idea de cuáles son los aspectos sociales que suponen una preocupación extendida. [...]
Literature and cinema are useful to represent a perspective about the realities of the moment. Through science fiction, in both areas it is possible to make a picture of reality, travelling through the perspectives of different authors , and getting an idea of ​​ the social issues that concern the society. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2.
63 p, 2.1 MB El mite de Cleòpatra al cinema : la representació de la Faraona des d'una perspectiva de gènere / Pizà Juan-Muns, Carme ; Soto Sanfiel, María Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Cleòpatra Filopator VII (69- 30 aC) ha estat una figura històrica recurrent en la literatura, l'art i el cinema de la nostra societat. Però, s'ha representat sempre adequadament? Aquest treball vol analitzar com el cinema ha tractat la Cleòpatra des d'una perspectiva feminista per recuperar un personatge femení històricament maltractat.
Cleopatra Filopátor VII (69- 30 aC) ha sido una figura histórica recurrente en la literatura, el arte y el cinema de nuestra sociedad. Pero, ¿se ha representado siempre adecuadamente? Este trabajo quiere analizar como el cinema ha tratado Cleopatra desde una perspectiva feminista para recuperar un personaje femenino históricamente maltratado.
Cleopatra Philopator VII (69- 30 BC) has been a recurring historical figure in literature, art and cinema of our society. But has she always been accurately represented? This project wants to analyze how cinema has treated Cleopatra from a feminist perspective to recover a female character historically mistreated.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
10 p, 1.0 MB MyDebts : gestió de despeses en grup / Mellado Sirisi, Marc ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A dia d'avuí, al fer coses en grup ens trobem en certs moments on a l'hora de pagar per algun servei grupal, ja sigui el d'un restaurant o les entrades del cinema, hi han problemes per dur a terme la repartició d'aquestes despeses entre els membres del grup. [...]
Nowadays paying our friends for a paid activity we did toghether has led to be a problema, for exemple when paying for a restaurant bill or the cinema tickets, there can be difficulties on the division of these costs among the group membres. [...]
A día de hoy, al hacer cosas en grupo nos encontramos en ciertos momentos que, en el momento de pagar por algún servicio grupal, ya sea el de un restaurante o las entradas del cine, hay ciertos problemas para llevar a cabo la repartición de estos gastos entre los miembros del grupo. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
96 p, 12.9 MB El discurso social de los líderes de opinión en el mundo del cine : Su credibilidad e influencia. / Méndez Padilla, Laura ; Morales Morante, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball pretén ser una anàlisi centrada en el discurs comunicatiu dels líders d'opinió socials al món del cinema nord americà. Es vol estudiar quines són estratègies comunicatives que utilitzen i com són aplicades en aquest discurs social, a més de la seva credibilitat i influència en la societat. [...]
El presente trabajo pretende ser un análisis centrado en discurso comunicativo de los líderes de opinión sociales en el mundo del cine norteamericano. Se quiere estudiar qué estrategias comunicativas utilizan y cómo son aplicadas al discurso social, además de su credibilidad e influencia en la sociedad. [...]
This project pretends to be an analysis focused on the communicative discourse of social opinion leaders of the North American cinema industry. We want to study which communicative strategies they use and how they are applied in this social discourse, and their credibility and influence in society. [...]

2017
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
5.
43 p, 1.3 MB Festival Diafragma : proyecto para la creación de un festival de cine para estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. / Lamúa Massagué, Iñaki ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte es concep amb la iniciativa d'impulsar un festival cinematogràfic dirigit als estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de dotar d'un valor afegit els treballs acadèmics que els alumnes realitzen al llarg del curs. [...]
Este proyecto se concibe con la iniciativa de impulsar un festival cinematográfico dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autonòma de Barcelona con el objetivo de dotar de un valor añadido los trabajos académicos que los alumnos realizan a lo largo del curso. [...]
This project is conceived with the initiative of promoting a film festival aimed at the students of the Faculty of Communication Sciences of the Autonomous University of Barcelona with the aim of providing an added value to the academic work that the students do throughout the course. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
6.
41 p, 1.1 MB Representació de la relació entre un artista i el seu instrument al cinema / Pérez Caride, Edgar ; Selva Masoliver, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Anàlisi de la representació cinematogràfica de la relació existent d'intimitat entre un artista musical i la seva eina de treball: l'instrument musical. L'objectiu és discernir entre la posada en escena, la descripció del personatge i l'argument de la pel·lícula per tal d'entendre que la unió entre artista i instrument forma un tot.
Análisis de la representación cinematográfica de la relación existente de intimidad entre un artista musical y su herramienta de trabajo: el instrumento musical. El objetivo es discernir entre la puesta en escena, la descripción del personaje y el argumento de la película, para entender que la unión entre artista e instrumento forma un todo.
Analysis of the intimate relationship between a musical artist and his/her instrument based on its film representation. This project goal is distinguishing between staging, character's personality and the plot to understand the ties between the artist and the instrument creating a concept of an artist as a whole.

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
7.
80 p, 1.4 MB Las influencias del New Hollywood en las series de televisión actual. El caso de The get down / Masachs Villarino, Manel ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest treball ens hem proposat trobar les possibles influències que la sèrie de televisió de Netflix The get down pot tenir del període de la història del cinema anomenat New Hollywood. Aquesta etapa es caracteritza fer fer pel·lícules amb presència de crítica social i política, pel tractament de temes tabú com el sexe i la violència, per la defensa de la llibertat personal, per reflectir a les minories, per denunciar les injustícies. [...]
En este trabajo nos hemos propuesto encontrar las posibles influencias que la serie de televisión de Netflix The get down puede tener del período de la historia del cine llamado New Hollywood. Esta etapa se caracteriza hacer hacer películas con presencia de crítica social y política, para el tratamiento de temas tabú como el sexo y la violencia, por la defensa de la libertad personal, para reflejar a las minorías, para denunciar las injusticias . [...]
In this work we intend to find possible influences of the television series The Netflix get down may be the period of history called New Hollywood cinema. This stage is characterized do make films in the presence of social and political criticism, for the treatment of taboo subjects like sex and violence, the defense of personal freedom, to reflect the minorities, to denounce injustice . [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
8.
139 p, 21.8 MB Nuevo cine coreano : aproximación a una industria en transformación / Conde Riquelme, Marta ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El propòsit d'aquesta investigació és analitzar l'importància adquirida per la indústria cinematogràfica de Corea del Sud des de 1999, que esclata el "boom", fins a l'actualitat. Per aquest motiu hem centrat el nostre estudi en els tres gèneres cinematogràfics considerats dominants a la filmografia sud-coreana: el blockbuster, el melodrama i el cinema juvenil.
El propósito de esta investigación es analizar la importancia adquirida por la industria cinematográfica de Corea del Sur desde 1999, que estalla el "boom", hasta la actualidad. Para ello hemos centrado nuestro estudio en los tres géneros cinematográficos considerados dominantes en la filmografía surcoreana: el blockbuster, el melodrama y el cine juvenil.
The purpose of this research is to analyze the importance of the South Korean film industry since 1999, when the "boom" bursts, to the present day. For this we have focused our study on the three dominant genres in the South Korean film: blockbuster, melodrama and youth cinema.

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
9.
76 p, 2.0 MB La tecnología como recurso de suspenso en el thriller psicológico actual. / Garduño Avila, Tessie ; Martínez García, Luisa de Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Recerca centrada a determinar si la tecnologia, en específic l'internet, s'ha tornat un actor principal en el thriller psicològic actual. Per a això es va fer una anàlisi de contingut de tres peces audiovisuals: Les pel·lícules "The Ring"(2002), "Ratter"(2015 i el curtmetratge "Skypemare"(2013). [...]
Investigación centrada en determinar si la tecnología, en específico el Internet, se ha vuelto un actor principal en el thriller psicológico actual. Para esto se hizo un anàlisis de contenido de tres piezas audiovisuales: Las películas "The Ring"(2002), "Ratter"(2015) y el cortometraje "Skypemare"(2013). [...]
Investigation centred in determine if technology, specifically the internet, has become a main actor in the actual psychologialc thriller. A content analysis of three audiovisual pieces has ben made: The movies "The Ring"(2002), "Ratter"(2015) and the short film "Skypemare"(2013). [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
10.
14 p, 1.5 MB Aplicación web para la gestión de grandes eventos / Doncel-Chao, Astyr ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El auge del comercio electrónico crece cada año, y la venta de entradas no es una excepción. Cada vez más, los hábitos de compra de la gente que quiere comprar entradas para cine, teatro, conciertos, festivales, entre otros eventos, decide adquirirlas mediante plataformas de venta de entradas online. [...]
The rise of electronic commerce grows every year, and ticket sales are no exception. Increasingly, the buying habits of people who want to buy tickets for movies, theater, concerts, festivals, among other events, is acquired through online ticket sales platforms. [...]
L'aument del comerç electrònic creix cada any, i la venda d'entrades no és una excepció. Cada vegada més, els hàbits de compra de la gent que vol comprar entrades per a cinema, teatre, concerts, festivals, entre altres esdeveniments, decideix adquirir-les mitjançant plataformes de venda d'entrades en línia. [...]

2017-02-07
Enginyeria Informàtica [958]  

Trabajos de Fin de Grado : Encontrados 60 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera Encontrados 10 registros  
1.
61 p, 1.4 MB Factores clave para la promoción de campañas de crowdfunding de películas de cine independiente en redes sociales / Holguín Rangel, Natalia ; Blanco, Josep Ma.
El crowdfunding, llamado también micromecenazgo, es un fenómeno que en los últimos años ha revolucionado la forma de financiar proyectos en distintas áreas, (arte, música, editorial, social, tecnología, etc. [...]
2017  
2.
85 p, 697.0 KB La Profesión periodística en la ficción televisiva : Análisis de la serie coreana Pinocchio (2014-2015) / Narvaiza, Sara ; Lacalle Zalduendo, María Rosario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Desde el cine mudo, el periodista es una figura que está presente en el cómic, en el cine y en la televisión con frecuencia. El análisis de la serie coreana Pinocchio nos permite adentrarnos en la historia de Cho In Ha y Choi Dal Po, dos jóvenes periodistas de investigación que luchan por ejercer la profesión de manera honesta y ejemplar. [...]
Des de l’època del cinema mut, el periodista és una figura que està present en el còmic, en el cinema i en la televisió amb freqüència. L’anàlisi de la sèrie coreana Pinocchio ens permet endinsar-nos en ela història de Cho In Ha i Dal Po, dos joves periodistes d’investigació que lluiten per exercir la professió de forma honesta i exemplar. [...]

2016  
3.
48 p, 360.0 KB Convention and defiance : The female hero's performance of gender roles in the 'Hunger games' and the 'Divergent' series / Lopez-Da Silva, Jordana ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The success of The Hunger Games Trilogy and the Divergent Series has generated many gendered readings, claiming that protagonists Katniss Everdeen and Tris Prior are “masculinized” rebel leaders. [...]
L'èxit de la trilogia de Els jocs de la fam i la sèrie Divergent ha generat moltes lectures de gènere, afirmant que les protagonistes Katniss Everdeen i Tris Prior són líders rebels "masculinitzades". [...]
El éxito de la trilogía de Los juegos del hambre y la serie Divergente ha generado muchas lecturas de género, afirmando que las protagonistas Katniss Everdeen y Tris Prior son líderes rebeldes "masculinizadas". [...]

2016  
4.
129 p, 1.1 MB Mujeres de cuyo nombre no todos quieren acordarse. Análisis cualitativo sobre mujeres marginales en el cine español (2000 – 2015) / Mauleon Pérez, Eider ; Gallego Ayala, Joana (dir) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El presente estudio trata de reflexionar, a través de un análisis cualitativo, cómo son representadas las mujeres en situación de riesgo social abocadas a la marginalidad –entendiéndose como tales las prostitutas, inmigrantes, presidiarias y drogadictas-, en el panorama cinematográfico español desde el año 2000 en adelante. [...]
El present estudi tracta de reflexionar, a través d'un anàlisi qualitatiu, com són representades les dones en situació de risc social abocades a la marginalitat –entenent-se com a tals les prostitutes, immigrants, presidiàries i drogoaddictes-, en el panorama cinematogràfic espanyol des de l'any 2000 en endavant. [...]
The following study is a reflection, through a qualitative analysis, on how women at risk of social exclusion and heading towards marginalization (such as prostitutes, immigrants, prisoners or drug addicts) are represented in the Spanish film scene from year 2000 onwards. [...]

2015  
5.
149 p, 4.9 MB La Alfabetización cinematográfica en España : diagnóstico y análisis de las principales iniciativas / Portalés Oliva, Marta ; Pérez Tornero, José Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Peralta García, Lidia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La presente investigación tiene como objeto de estudio la Alfabetización Cinematográfica (Film Literacy). El trabajo está estructurado en cuatro partes, la primera parte es aproximación al desarrollo conceptual de la Alfabetización Cinematográfica desde las teorías relacionadas la Alfabetización Mediática (Media Literacy). [...]
2014  
6.
110 p, 853.3 KB Representación de la inmigración latinoamericana en el cine español : aproximación teórica y metodológica / Sinisterra Rentería, Francia ; Lorite, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Espanya és un dels països europeus que més immigrants ha acollit, especialment del 2007 al 2009; aquesta és una de les raons principals per fixar la mirada en el cinema que es fa en aquest país i posar en estreta relació el món real amb el ficcional, mostrant que aquest últim és un recurs important per a l'estudi dels canvis que es produeixen en la realitat social en temes que són de permanent anàlisi com és la immigració, en aquest cas la llatinoamericana.
Universitat Autònoma de Barcelona 2012  
7.
103 p, 2.9 MB CINE-SYS : aplicación web para una comunidad virtual de cine / Quirós de Roa, Javier ; Megías Jiménez, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Este proyecto es la realización de una aplicación web para una comunidad virtual de cine, cuyo objetivo es crear un punto de encuentro entre todos los usuarios que visiten la web.
Aquest projecte és la realització d'una aplicació web per una comunitat virtual de cinema, l'objectiu de la qual és crear un punt de trobada entre tots els usuaris que visitin la web.

2011  
8.
54 p, 310.3 KB Discursos y representaciones médico-sanitarias en el cine documental colonial español de la posguerra (1939-1950) / Tabernero Holgado, Carlos ; Molero Mesa, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciència
El objetivo de este estudio es contribuir al entendimiento, desde un punto de vista histórico, del papel que juega el cine en los procesos de popularización de la ciencia, la medicina y la tecnología. [...]
The aim of this study is to contribute to the historical understanding of the role played by cinema in science, medicine and technology popularization processes. To begin with, medicine and film are considered as complex, multidimensional scientific-technological sets of “practices and discourses”, that is, as particular ways of everyday action and interaction between people, collectives and institutions, and thus playing a fundamental role in the processes of construction and development of contemporary societies. [...]

2010  
9.
53 p, 1.8 MB Visualización estéreo / López Polo, Alejandro ; Martí Godia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En este proyecto se muestran las posibilidades de la visión estéreo para la visualización en monitores tanto de objetos simples como de grandes escenarios, así como su aplicación en juegos o en otros ámbitos como el cine, la geología e incluso la medicina. [...]
En aquest projecte es mostren les possibilitats de la visió estèreo en monitors per a la visualització tant d'objectes com de grans escenaris, així com la seva aplicació en jocs o en altres àmbits com el cinema, la geologia i fins i tot la medicina. [...]
This project shows the capabilities of stereo vision in both monitors to display simple objects as large scenarios, and their application in computer or other like areas film, geology and medicine applications. [...]

2009  
10.
100 p, 5.4 MB Gestió d'espais i control d'accés en edificis públics / Ruiz Blas, Nicolás ; Mariné Jové, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El present projecte desenvolupa una aplicació de gestió d'espais i control d'accés per a la l'Edifici d'Estudiants-ETC de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest edifici ofereix serveis a la comunitat universitària i compta amb un conjunt d'espais i equipaments ben divers: despatxos, sales de reunió, sales d'assaig, sala d'ordinadors, cinema i teatre. [...]
El proyecto desarrolla una aplicación de gestión de espacios y control de acceso para el Edifici d'Estudiants-ETC de la Universitat Autònoma de Barcelona. Este edificio ofrece servicios a la comunidad universitaria y cuenta con un conjunto de espacios y equipamientos bien diverso: despachos, salas de reunión, salas de ensayo, sala de ordenadores, cine y teatro. [...]
The project develops an application for room management and access control at Edifici d'Estudiants-ETC from the Universitat Autònoma de Barcelona. This building offers services to the university community and has a wide range of rooms and facilities: offices, meeting rooms, essay rooms, computer rooms, cinema and theatre. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  

Working papers Encontrados 3 registros  
1.
9 p, 457.9 KB Dos novelas de culto en la pantalla : 'Dune' y 'El almuerzo desnudo', fracasos gloriosos / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
La adaptación de las novelas de culto admiradas por un público entusiasta plantea problemas específicos. Aquí examino la adaptación realizada por David Lynch de la novela de culto 'Dune' de Frank Herbert, y la que hizo David Cronenberg a partir de otra novela de culto, 'El almuerzo desnudo' de William S. [...]
2015  
2.
11 p, 61.3 KB Los cinco retos del siglo XXI para la TV y el cine educativos : la TV a la carta, el espectador responsable, la interactividad, la formación continua, y la TV a través de Internet / Perceval, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Tejedor, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona)
El nuevo usuario de la televisión educativa/cultural podrá trazar una educación abierta construida según un currículo personal, afrontar este camino desde su propia libertad crítica, realizarlo en continuo contacto con los profesores que le tutorizan, extenderla a lo largo de su vida y poseer las herramientas telemáticas necesarias par lograrlo. [...]
Bellaterra: Gabinete de Comunicación y Educación (Universitat Autònoma de Barcelona), 2006 (Lectura recomendada)  
3.
18 p, 615.0 KB Delightful and fulfilling : reading the 'Harry Potter Series', a unique generational experience / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article derives from essays written by the students in my fourth-year elective course, ‘Cultural Studies (in English): The Harry Potter Case’, for the ‘Grado’ in English Studies (Universitat Autònoma de Barcelona, Spring 2014). [...]
Este artículo es fruto de los ensayos escritos por los estudiantes de mi optativa de cuarto año, 'Estudios Culturales (en Inglés): el caso Harry Potter', del Grado en Estudios Ingleses (Universitat Autònoma de Barcelona, primavera 2014). [...]

2015  

Revistas Encontrados 1 registros  
1.
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Anàlisi
Anàlisi tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 1980-.
54 documentos

Artículos publicados Encontrados 178 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
28 p, 1.8 MB El surgimiento de la figura vampírica en el cine mexicano : hacia una genealogía de los personajes fantásticos del cine de horror en México de 1933 a 1972 / Cabrera Carreón, María Dolores (University of Bremen)
Este artículo explora los tipos de personajes fantásticos que aparecen en 107 películas fantásticas y de horror mexicanas realizadas entre 1933 y 1972. La aparición de estos personajes está relacionada con dos periodos de la industria cinematográfica mexicana: los años treinta, una época de influencia artística y de construcción política del estado mexicano, lo cual favoreció la experimentación fílmica y la búsqueda de nuevas estéticas, y posteriormente los años cincuenta y sesenta: el declive de la época de oro del cine mexicano, un periodo de crisis financiera y temática que llevó a la búsqueda de nuevos géneros, historias, personajes y recursos fílmicos, los cuales, a su vez, contribuyeron al surgimiento del género de horror y de ciencia ficción en el cine mexicano (De la Vega Alfaro, 1999). [...]
This article explores the kind of fantasy characters which appeared in 107 Mexican fantasy and horror films made between 1933 and 1972. The appearance of these characters is related to two periods in the Mexican film industry: the thirties, an time of artistic influence and political construction of the Mexican state which favored cinematic experimentation and the search for a new aesthetics; and then later the fifties and sixties, the decline of the Golden Age of the Mexican cinema, an period of financial and thematic crisis which led to the search for new genres, stories, characters and filmic resources which, in turn, contributed to the emergence of horror and science fiction in Mexican film (De la Vega Alfaro 1999). [...]

2017 - 10.5565/rev/brumal.300
Brumal, Vol. 5 Núm. 1 (2017) , p. 353-380 (Miscellaneous)  
2.
22 p, 292.1 KB La oscura memoria : cine negro y brechas fantásticas en Enterrar a los muertos (2005) y Las serpientes ciegas (2008) [Una contraposición] / López Fernández, Álvaro (Universidad Complutense de Madrid) ; Molina Gil, Raúl (Universitat de València)
La literatura en torno a la memoria es uno de los puntales de la narrativa hispánica reciente. Lo que este artículo pretende es adentrarse en una de sus áreas más inexploradas (las purgas estalinistas en España durante la Guerra Civil) a través del análisis y la confrontación de dos obras tan reconocidas como heterodoxas: la novela Enterrar a los muertos, de Ignacio Martínez de Pisón, y el cómic Las serpientes ciegas, de Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí. [...]
Memory literature is a pillar of recent Spanish prose fiction. This article takes aim at one of its more unexplored areas (Stalinist purges in Spain during the Civil War) through the analysis and comparison of two well-known and heterodox works: the novel Enterrar a los muertos, by Ignacio Martínez de Pisón, and the comic Las serpientes ciegas, by Felipe Hernández Cava and Bartolomé Seguí. [...]

2017 - 10.5565/rev/brumal.386
Brumal, Vol. 5 Núm. 1 (2017) , p. 169-190 (Monograph)  
3.
6 p, 90.0 KB La genética en el cine y los obstáculos para su aprendizaje formal / Abril Gallego, Ana María (Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de las Ciencias) ; Muela, Francisco J. (Colegio Marcelo Spínola (Jaén))
El objetivo de este trabajo es comprobar si los significados sobre genética transmitidos por las películas que los estudiantes ven podrían generar concepciones alternativas sobre el tema. Así, se comparan dos fuentes de significados: los transmitidos por las películas y los personales de los estudiantes. [...]
2013
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2013) , p. 2441-2446 (Innovacions didàctiques)  
4.
14 p, 153.5 KB "Malgudi" as the Nation-Space : a Critical Study of R.K. Narayan's The Guide (1958) and its Cinematic Adaptation / Maji, Shyamasri
A study of the cultural ethos of a community initiates a dialogue between the people of that community and the place where the cultural ethos either originated or flourished. In R. K. Narayan's fiction, the town of Malgudi exudes such an in-depth connection with the characters living in and around it. [...]
Un estudio que se base en el ethos cultural de una comunidad inicia un diálogo entre la gente de esa comunidad y el lugar donde el ethos se originó, o bien donde floreció. En la ficción de R. K. [...]

2017 - 10.5565/rev/indialogs.75
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 4 (2017) , p. 81-94 (Articles)  
5.
16 p, 195.0 KB Religious Intolerance and Cinematic Representations : a Study of Selected Short-Films on the 1984 anti- Sikh Pogrom in India / Chaudhry, Ishmeet Kaur (Central University of Gujarat)
This paper explores the theme of fragmentation and focuses specifically on the Sikh massacres of 1984 which followed the assassination of the Indian Prime Minister Indira Gandhi when she was gunned down by her Sikh body guards. [...]
Este ensayo explora el tema de la fragmentación y se centra específicamente en la masacre sij de 1984, que siguió al asesinato de la primer minstro de la India Indira Gandhi, quien fue tiroteada por sus guardaespaldas sijs. [...]

2017 - 10.5565/rev/indialogs.76
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 4 (2017) , p. 63-78 (Articles)  
6.
14 p, 272.1 KB Los viajes transnacionales del cine colombiano / Luna, María
El nuevo cine colombiano independiente presenta el contraste de ser tan cosmopolita en su realización como local en su expresión. La apropiación de estrategias etnográficas, la presencia de personajes inocentes y las metáforas geográficas del espacio-otro (Foucault, 1986) son elementos constantes que caracterizan lo que aquí se denomina el impulso documental, presente en muchas de estas producciones del cine del mundo. [...]
New Colombian independent cinema is both a cosmopolitan production and a local expression. The appropriation of ethnographic strategies, the presence of innocent characters and the geographical metaphors of ‘other-space’ (Foucault, 1986) are common elements that characterize the documentary impulse in several of these productions of world cinema. [...]

2013
Archivos de la Filmoteca, Num. 71 (2013) , p. 69-82  
7.
22 p, 709.9 KB Vigo en las ciudades : la construcción de un punto de vista moral / Català Santainés, Josep Mª
Reflexión sobre el cine de Jean Vigo.
2006
Archivos de la Filmoteca, Num. 52 (2006) , p. 42-63  
8.
20 p, 1.5 MB Después de lo real. Pensar las formas del documental, hoy / Català Domènech, Josep M. ; Cerdán Los Arcos, José Francisco
La revolución digital que tan intensamente ha sacudido los fundamentos del cine de ficción, alcanza también, con no menor energía, el basamento del cine documental tal como fue concebido en su última revolución de los años sesenta del pasado siglo y lo extrae del ámbito de lo puramente relativo a las imágenes-índice para conducirlo hasta el terreno de lo complejo. [...]
The digital revolution, which so intensely shook the foundations of fiction film, is no less energetically undermining documentary films as they were understood in the revolution of the 1970s. Now we see that the documentary film has veered away from its traditional role of image-as-index. [...]

2008
Archivos de la Filmoteca, Num. 57 (Octubre 2017-Febrero 2008) , p. 6-25  
9.
5 p, 1.3 MB La doma del negocio salvaje / Jones, Daniel E.
El autor se cuestiona ¿Cómo nace y evoluciona la industria del video doméstico? Los datos demuestran el impacto de este sobre el cine y la televisión. Después del auge de la video-piratería las transnacionales anglosajonas del video recapturan casi todo el mercado español. [...]
1993
Chasqui: revista latinoamericana de comunicación, Num. 46 (Julio 1993) , p. 28-30  
10.
4 p, 111.5 KB Reseñas / Carrión Morillo, David (Universidad Europea de Madrid)
Obra ressenyada: Manuel ALCÁNTARA y Santiago MARIANI, La política va al cine. Madrid: Tecnos, 2016.
2017 - 10.5565/rev/athenea.1916
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 17 Núm. 1 (marzo 2017) , p. 319-322 (Reseñas)  

Artículos publicados : Encontrados 178 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Ponencias y comunicaciones Encontrados 2 registros  
1.
14 p, 2.5 MB Diseccionando la presencia de L3 en textos audiovisuales y en sus traducciones / Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pujol, Miquel (Universitat de Vic)
Gracias a un proyecto del Ministerio, desde la Uvic, la UAB y la UPF estamos analizando la función de las lenguas y las variedades lingüísticas en las películas multilingües (L3). Los objetivos del estudio son: realizar un estudio descriptivo de la traducción de películas que contengan una tercera lengua; proporcionar datos para refinar y ampliar los modelos teóricos existentes sobre la traducción audiovisual e investigar estrategias específicas para doblaje y subtitulado; y crear una base de datos consultable sobre películas multilingües, como herramienta para investigadores, formadores, aprendices y traductores profesionales. [...]
A remarkable number of films and television series display more than one language; they include different languages or a language with significant internal variation. The translation of such texts poses important challenges, since language variation can manifest itself in different forms and fulfil certain functions, which could be stylistic, pragmatic or discursive. [...]

2017
Jornadas de Doblaje y Subtitulación. Alacant, 8es : 2017  
2.
17 p, 225.5 KB De la niña bonita al patito feo. El proyecto republicano en el cine y la televisión / Barrenetxea Marañón, Igor (Universidad del País Vasco)
2016 (Mesa 1: Joves i intel·lectuals)
La Segona República. Cultures i projectes polítics. Congrés Internacional d'Història. Bellaterra, : 2016  

Presentaciones Encontrados 3 registros  
1.
31 p, 768.7 KB La imagen de China en España a través de la traducción audiovisual / Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Los productos culturales, especialmente las películas debido a su fuerte componente visual, constituyen una vía potente para construir y proyectar una imagen de la cultura original en la cultura receptora. [...]
2017
VIII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI 8). Alcalá de Henares, 8 : 2017  
2.
15 p, 701.2 KB El cuerpo y los cuerpos : contra el universalismo en la aplicación de la ‘Teoría de los Afectos’ al cine de terror / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa)
El cine de Horror es un campo abonado para la aplicación de la Teoría de los Afectos, dada la obvia intención de quien produce películas en este género de activar resortes psicosomáticos en el cuerpo del espectador. [...]
2017
Congreso Internacional Visiones de lo Fantástico : “El horror y sus formas”. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 3er : 2017  
3.
20 p, 652.3 KB La evolución de la traducción audiovisual del chino al español / Casas Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
La traducción audiovisual se ha convertido en una de las principales vías de contacto y conocimiento de otras culturas. Pese a que el número de películas chinas que llegan al público español es ciertamente reducido, constituyen una potente herramienta en la construcción de la imagen de la otra cultura. [...]
2015 - 10.13140/RG.2.2.20559.48805
AIETI : Nuevos horizontes en los Estudios de Traducción e Interpretación. Màlaga, Espanya, : 2015  

Carteles Encontrados 7 registros  
1.
718x1024, 457.8 KB Eleccions entath Conselh Generau : dimenge 19 de mai entàs sies dera tare en Cine de Vielha : "Miting" de presentacion de toti es candidats de Unitat d'Aran, Partit Nacionaliste Aranés ... / Unitat d'Aran
[S.l. : s.n., 2003]  
2.
464x1024, 305.9 KB Els Joves pel socialisme : per qué recolçem [sic] la candidatura dels Socialistes de Catalunya : ... cine Niza ... 7 de juny ... : parlaran Luis Fuertes, Ramón Obiols / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[Barcelona : s.n.], 1977  
3.
720x1024, 438.1 KB Vota PTC : mitín Cine Avenida... : intervendrán: Manuel Gracia, Paco Casero, Antonio Peregrina, Juan Torres : aire nuevo al Parlamento : con una izquierda diferente / Partit del Treball de Catalunya
[Barcelona] : Gràfiques Taca, 1979  
4.
722x1024, 511.0 KB Míting en Cornellà : viernes 6 de mayo a las 7,30 Cine Avenida ... Gregorio López Raimundo ... / Partit Socialista Unificat de Catalunya
[1977]  
5.
1054x1553, 275.3 KB Míting : per la joventut, la llibertat i el socialisme : / Joventut Comunista de Catalunya
[1977]  
6.
1024x1472, 832.0 KB Artes cine casal : ... / Confederación Nacional del Trabajo (Espanya)
[S.l.] : Viños-Ariés, [197-?]  
7.
701x1040, 827.3 KB Vilarroja : cine infantil : domingo, día 25, 12 mediodía : local del PSUC : ... / Partit Socialista Unificat de Catalunya
Girona : Fornells, 1979  

Vídeos Encontrados 1 registros  
1.
2 p, 8.2 KB What happens while / Nia, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Curt de ficció creat per al projecte VIW (pagines. uab. cat/viw), que investiga l'audiodescripció. Doblat al català i al castellà per l’ECAD.
Short fiction film created for the Visuals Into Words (VIW) project (pagines. uab. cat/viw), which researches audio description. Dubbed into Catalan and Spanish by ECAD.

2015
17 documentos

Jordi Arbonès Encontrados 2 registros  
1.
1 p, 467.1 KB Programa de cinema / Cine Arte
Ciclo Alain Delon al Cine Arte.
març 1965.  
2.
2 p, 845.8 KB Programa de cinema / Cine Paramount
Projecció del Morir en Madrid al Cine Paramount.
setembre 1964.  

Pere Calders Encontrados 1 registros  
1.
1 p, 372.5 KB Carta mecanografiada de Pere Calders a Miquel Segura i Carreras / Calders, Pere
1991 , 9 febrer 1991  

José Agustín Goytisolo Encontrados 2 registros  
1.
1 p, 938.2 KB Lágrimas de cine / Barril, Joan
19--?.  
2.
1 p, 1.3 MB Cine y sicología / Goytisolo, José Agustín
19--?.  

Sociedad del Gran Teatro del Liceo Encontrados 1 registros  
1.
31 p, 6.2 MB New York City Ballet / Boris, Ruthanna ; Chausson, Ernest ; Françaix, Jean ; Karinska, Irene ; Kay, Hershy ; Kirstein, Lincoln ; Ravel, Maurice ; Tudor, Anthony ; New York City Ballet ; Orquestra del Gran Teatre del Liceu ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1952 (Temporada de primavera 1952)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.