Resultados globales: 41 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 4 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 36 registros
Artículos Encontrados 4 registros  
1.
33 p, 440.1 KB Generative Grammar and the Faculty of Language : Insights, Questions, and Challenges / Chomsky, Noam (University of Arizona) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Ott, Dennis (University of Ottawa)
This paper provides an overview of what we take to be the key current issues in the field of Generative Grammar, the study of the human Faculty of Language. We discuss some of the insights this approach to language has produced, including substantial achievements in the understanding of basic properties of language and its interactions with interfacing systems. [...]
Aquest treball proporciona una visió general dels aspectes clau actuals en el camp de la gramàtica generativa: l'estudi de la facultat del llenguatge humà. Es tractaran algunes de les visions a què aquest enfocament del llenguatge ha donat lloc, incloent-hi èxits importants en la comprensió de les propietats bàsiques del llenguatge i les seves interaccions amb els sistemes d'interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.288
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 229-261 (Articles)  
2.
38 p, 860.8 KB De-syntacticising Syntax? : Concerns on the Architecture of Grammar and the Role of Interface Components / Irurtzun, Aritz (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). IKER)
This article discusses different ways in which interface components could potentially affect syntax (or what have traditionally been analysed as syntactic phenomena). I will distinguish four types of potential effects that the interface components could have onto syntax: (i) no real interaction, since almost nothing pertains to syntax: everything (beyond Merge) is externalization; (ii) computations at interface components actively affect the syntactic computation; (iii) Properties of interface representations function to inform biases for language acquisition; (iv) interface components impose Bare Output Conditions (legibility conditions) that constrain the range of possible syntactic representations at the interface. [...]
Aquest article tracta diferents maneres en què els components de la interfície poden afectar potencialment la sintaxi (o tradicionalment analitzats com a fenòmens sintàctics). Distingiré quatre tipus d'efectes potencials que els components de la interfície poden tenir sobre la sintaxi: (i) no hi ha interacció real, ja que gairebé res no pertoca a la sintaxi: tot (més enllà de combinar) és externalització; (ii) els càlculs dels components de la interfície afecten activament la computació sintàctica; (iii) les propietats de les representacions d'interfície funcionen per informar els biaixos per a l'adquisició d'idiomes; (iv) els components de la interfície imposen condicions de sortida nua (condicions de llegibilitat) que restringeixen el rang de representacions sintàctiques possibles a la interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.231
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 165-202 (Articles)  
3.
12 p, 360.0 KB Facial Emotional Classifier For Natural Interaction / Hupont, Isabelle (Universidad de Zaragoza. Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas) ; Cerezo, Eva (Universidad de Zaragoza. Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas) ; Baldassarri, Sandra (Universidad de Zaragoza. Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas)
The recognition of emotional information is a key step toward giving computers the ability to interact more naturally and intelligently with people. We present a simple and computationally feasible method to perform automatic emotional classification of facial expressions. [...]
2008 - 10.5565/rev/elcvia.272
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, V. 7 n. 4 (2008) p. 1-12  
4.
9 p, 1.6 MB Hand Tracking and Gesture Recognition for Human-Computer Interaction / Manresa, Cristina (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática) ; Varona, Javier (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática) ; Mas, Ramón (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática) ; Perales, Francisco J. (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática)
The proposed work is part of a project that aims for the control of a videogame based on hand gesture recognition. This goal implies the restriction of real-time response and unconstrained environments. [...]
2005 - 10.5565/rev/elcvia.109
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, V. 5 n. 3 (2005) p. 96-104  

Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
11 p, 29.0 KB Revistes electròniques en línia / Filella, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències)
1997  

Documentos de investigación Encontrados 36 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 331.0 KB Midiendo "distancia sintáctica" de variedades lingüísticas en zonas bilingües a partir de los datos masivos / Merino Robledo, Sergi ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto "Midiendo "distància sintáctica" de variedades lingüísticas en zonas bilingües a partir de los datos masivos" trata sobre como un solicitante requiere que su actual sistema de base de datos por uno que tenga un rendimiento eficiente con su cantidad masiva de datos. [...]
The project "Measuring "syntactic distància" of linguistic varieties in bilingual zones based on mass data" deals with how an applicant requires that your current database system by one that has an efficient performance with its massive amount of data. [...]
El projecte "Mesurant "distància sintàctica" de varietats lingüístiques en zones bilingües a partir de les dades massives" tracta sobre com un sol·licitant requereix que el seu actual sistema de base de dades per un que tingui un rendiment eficient amb la seva quantitat massiva de dades. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
58 p, 1.4 MB The Web as a Corpus. A Multilingual Multipurpose Corpus / Gil Bouzou, Xavier ; Dogru, Gokhan
La tradició acadèmica que estudia els corpus resulta massa extensa i àmplia per poder ser presentada correctament en un únic treball com aquest. Per aquesta raó, aquest treball aborda aquest tema partint des d'una perspectiva diferent. [...]
La literatura académica que trata sobre los corpus es demasiado extensa y amplia como para presentarla en unas páginas, por lo tanto en lugar de ello, este trabajo opta por enfocar el tema de los corpus de una manera distinta. [...]
The complete academic body about corpora is too extensive and wide to present it in just a few pages, therefore this work will try a different approach instead. We are in the golden age of the Web, as it is more accessible and straightforward than ever, so what would happen if we were to combine these characteristics of the Web with the traditional corpora? The result would be the 'Web as Corpus' approach. [...]

2019  
3.
35 p, 927.5 KB Análisis de dos sistemas de reconocimiento del habla para su combinación con un editor de subtítulos para programas en directo o sin guion / Esquer Salom, Andrea ; Martín Mor, Adrià
És cada cop més comú l'ús de sistemes de reconeixement de la parla per dur a terme diferents tasques, com buscar amb els nostres dispositius o dictar text. En aquest treball es pretén analitzar dos sistemes de reconeixement de la parla per a la seva combinació amb un editor de subtítols per programes en directe o sense guió. [...]
Es cada vez más común el uso de sistemas de reconocimiento del habla para llevar a cabo distintas tareas, como buscar con nuestros dispositivos o dictar texto. En este trabajo se pretende analizar dos sistemas de reconocimiento del habla para su combinación con un editor de subtítulos para programas en directo o sin guion. [...]
It is increasingly common to use speech recognition systems to carry out different tasks, such as searching with our devices or dictating text. In this paper, we intend to analyse two speech recognition systems for their combination with a subtitle editor for live or non-scripted programs. [...]

2019  
4.
54 p, 34.4 MB Creació d'un visor web per la visualització de dades d'interferometria de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya / González Rodríguez, Kevin ; Marturia, Jordi ; Szczerban, Wladimir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propòsit d'aquest projecte és la creació d'un visor web per a la visualització de dades d'interferometria, amb les quals es poden mesurar moviments del terreny, per a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. [...]
El propósito de este proyecto es la creación de un visor para la visualización de datos de interferometría, con los cuales se pueden medir movimientos del terreno, para el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. [...]
The purpose of this project is the creation of a interface for the display of interferometry data, which to measure ground movements, for the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. All the work done it has been possible thanks to the agreement between the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya and the Màster of Geoinformació from the Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2018  
5.
40 p, 2.5 MB Cargar, exportar y visualizar datos mediante un visor web / Cabrera Déniz, Irene E. ; Alsina, Aitor ; Ruiz, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2018  
6.
168 p, 203.8 MB The Cooker / Penin Fernández, Eva ; Maas Olives, Marcel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte tracta sobre la creació de marca i disseny gràfic i interactiu de The Cooker. És una nova aplicació iOS de receptes gratuïta amb possibilitat de compres dins de la app (Freemium). [...]
Este proyecto trata sobre la creación de marca y diseño gráfico e interactiva de The Cooker. Es una nueva aplicación iOS de recetas gratuita con posibilidad de compras dentro de la app (Freemium). [...]
This project is about the brand's creation and graphic and interactive design of The Cooker. It is a new iOS application of free recipes with the possibility of shopping within the app (Freemium). The Cooker aims to break the stereotype of existing recipe books, being the new social network of food recipes that allows to filter them according to the ingredients that are available at home. [...]

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
7.
133 p, 3.8 MB Stereoscopic user interfaces : creating a pipeline for stereo application development / González Zúñiga, Luis Diego ; Carrabina Bordoll, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Martí, Enric, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Aquest treball es una recerca doctoral en el camp de les interfases gràfiques d'usuari estereoscòpiques. Avaluem l'estat actual de la tecnologia 3D i l'estat de l'art en les tendències de l'àrea, traduint-les a conceptes aplicables a software. [...]
Este trabajo es una investigación doctoral en el campo de interfaces graficas de usuario estereoscópicas. Se evalúa el estado actual de la tecnología 3D y el estado del arte en las tendencias del área, traduciéndolas a conceptos aplicables a software. [...]
interfaces. It evaluates the current state of 3D technology and the state of the art trends in the area and translates them to software applications. The main objective is to study how 3D depth can enhance a GUI application, by having an aesthetic and utilitarian function. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
269 p, 1.6 MB Tecnología y estética : los motions graphics como como exponente de la imagen interfaz / Ràfols Cabrisses, Rafael ; Català Domènech, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
El objeto de estudio de esta tesis son los motion graphics (MG), el género audiovisual nacido con la tecnología audiovisual digital y que es resultado de la introducción de la cultura gráfica en la imagen en movimiento. [...]
The study object of this thesis are motion graphics (MG), the audiovisual genre born from digital audiovisual technology and is a result of the introduction of graphic culture in motion pictures. It is a format that incorporates from purely artistic expressions to those with functional character are called audio-visual design. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
13 p, 1.7 MB Interacción con contenidos multimedia mediante Leap Motion / García Pampín, Daniel ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Norton, Daniel Alexander, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lo largo de nuestra historia, el ser humano siempre ha buscado la comodidad y facilidad de uso a la hora de trabajar con diferentes sistemas y maquinaria. Desde la aparición de los ratones, permitiéndonos realizar movimientos más precisos, hasta las interfaces gráficas de usuario que facilitan la gestión y presentación de los contenidos. [...]
Throughout history, humans have been looking for convenience and ease of use when working with different systems and machines. From the mouses appearance, allowing us to perform more accurate movements, to the graphical user interfaces that facilitate the management and presentation of the content. [...]
All llarg de la nostra història, l'ésser humà sempre ha buscat la comoditat i facilitat d'ús a l'hora de treballar amb diferents sistemes i maquinària. Des de l'aparició dels ratolins, permetent realizar moviments més precisos, fins a les interfícies gràfiques d'usuari que faciliten la gestió i presentació dels continguts. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 1.5 MB Desarrollo de un selector de imágenes según su nitidez / Vázquez Treveset, Joan Gabriel ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un selector d'imatges amb l'objectiu d'automatitzar, simplificar i accelerar la selecció d'imatges segons la seva nitidesa. Concretament estem estudiant el cas de diverses imatges de la mateixa escena i enquadrament. [...]
Este proyecto consiste en el desarrollo de un selector de imágenes con el objetivo de automatizar, simplificar y acelerar la selección de imágenes según su nitidez. Concretamente estamos estudiando el caso de varias imágenes de la misma escena y con el mismo encuadre. [...]
This project consists of the development of an application that will automate, simplify and speed-up the image-selection process by measuring and comparing image sharpness. If given a set of digital photographic images of the same scene and with the same framing are taken, an application written in C++ is implemented using QT and libTIFF libraries targeting desktop computers. [...]

2014-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 36 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.