Resultados globales: 455 registros encontrados en 0.02 segundos.
Publicaciones periódicas, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 6 registros
Documentos de investigación, Encontrados 448 registros
Publicaciones periódicas Encontrados 1 registros  
1.
24 p, 2.8 MB Quadèrn d'estudi. / Vall d'Aran (Catalunya). Departament de Lingüistica. ; Institut d'Estudis Aranesi. Seccion de Lingüística.
Vielha : Departament de Lingüistica deth Conselh Generau d'Aran, 2003- (Colleccion Institut d'Estudis Aranesi.)
5 documentos

Libros y colecciones Encontrados 6 registros  
1.
209 p, 4.6 MB Descentralització i autonomia política : l'impacte de la ideologia i el finançament territorial en els models sanitaris de Catalunya i Andalusia / Gallego Calderón, Raquel dir. ; Barbieri, Nicolás ; Gispert Brosa, Cristina de ; González, Sheila ; Vilalta, Maite
Per què Catalunya i Andalusia han desplegat models sanitaris diferents? Es tracta de decisions altament condicionades pel model de finançament territorial, o hi ha marge per a la decisió diferencial en base a la ideologia dels partits en el govern? La sanitat és l'àmbit sectorial de major pes pressupostari en mans dels governs autonòmics i és una peça essencial dels seus respectius règims de benestar. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics, 2014 (Institut d'Estudis Autonòmics ; 92)  
2.
17 p, 203.0 KB Conclusiones / Bonal, Xavier ; Rambla, Xavier, 1966- ; Calderón, Eduardo ; Pros, Núria
Barcelona Fundació Carles Pi i Sunyer 2005 (Estudis (Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals) ; 18)
La Descentralización educativa en España. Una mirada comparativa a los sistemas escolares de las Comunidades Autónomas, 2005  
3.
12 p, 116.9 KB Introducción / Bonal, Xavier ; Rambla, Xavier, 1966- ; Calderón, Eduardo ; Pros, Núria
Barcelona Fundació Carles Pi i Sunyer 2005 (Estudis (Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals) ; 18)
La Descentralización educativa en España. Una mirada comparativa a los sistemas escolares de las Comunidades Autónomas, 2005  
4.
235 p, 2.1 MB La situació de la innovació a Catalunya / Busom, Isabel coord. ; García-Fontes, Walter ; Macho-Stadler, Inés ; Martínez Giralt, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Nicolini, Rosella (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Busom i Piquer, Isabel, coord. ; Artige, Lionel ; Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Catalunya)
El CIDEM, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi d'Economistes de Catalunya, han impulsat un ambiciós projecte per reflectir la realitat innovadora de Catalunya des de diferents perspectives. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria, Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial CIDEM, 2006 (Col·lecció d'estudis (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Catalunya)))  
5.
94 p, 271.7 KB Instrumentos y vías de institucionalización de las relaciones intergubernamentales / García Morales, María Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Institut d'Estudis Autonòmics 2009 (Institut d'Estudis Autonòmics (Col·lecció) ; 64)
Las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico : la posición de los actores, 2009, p. 43-134  
6.
76 p, 61.1 MB Noves descobertes a la catedral d'Egara : la catedral primitiva : la catedral visigòtica : les pintures de la segona catedral / Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956 ; Olivar, Alexandre, 1919- . ; Institut d'Estudis Catalans
Estudi de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch entorn les noves descobertes a la catedral d'Egara. El text es divideix en tres etapes: la catedral primitiva, la catedral visigòtica i les pintures de la segona catedral. [...]
Estudio del arquitecto Josep Puig i Cadafalch en torno a las nuevas descubiertas en la Catedral de Egara. El texto se divide en tres etapas: la catedral primitiva, la catedral visigótica y las pinturas de la segunda catedral. [...]
Study of the architect Josep Puig i Cadafalch about the new discoveries in the cathedral of Egara. The text is divided into three stages: the primitive cathedral, the Visigoth cathedral and the paintings of the second cathedral. [...]

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1948 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica (Institut d'Estudis Catalans) ; 9)  

Documentos de investigación Encontrados 448 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
32 p, 1.2 MB Single-mothers' time arrangements in Spain and Italy / García Saladrigas, Núria (Centre d'Estudis Demogràfics)
Spain and Italy are usually studied together as representatives of the Mediterranean profile, characterised by the weak support of the welfare state and familialism. New family behaviours have emerged since the Second Demographic Transition as an increase of divorce rates have led to new family forms, such as the single-mother household. [...]
Espanya i Itàlia són països identificats dins del perfil mediterrani, caracteritzat familiarisme i per un dèbil suport de l'estat de benestar. Arran de la Segona Transició Demogràfica noves formes familiars han emergit, como les famílies monoparentals, promogudes pel creixement de les taxes de divorci. [...]
España e Italia son países identificados dentro del perfil mediterráneo, caracterizado por el familiarismo y un débil apoyo del estado de bienestar. Desde la Segunda Transición Demográfica nuevas formas familiares han emergido, como las familias monoparentales, promovidas por el crecimiento de las tasas de divorcio. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2017 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 458)  
2.
27 p, 872.7 KB The division of gender roles in female breadwinner couples in the United States and Spain / García Román, Joan (Centre d'Estudis Demogràfics)
Female breadwinner (FBw) families are unusual and represent an atypical allocation of roles in the household. Beginning with the recession period in 2007, an incremental increase in the proportion of FBw couples has been observed, especially in Spain. [...]
Les famílies de "dona proveïdora" (FBw de l'anglès "Female Breadwinner") no són habituals i representen una situació atípica pel que fa als rols de gènere a la llar. Però, a partir del període de recessió de 2007 s'ha observat un increment en la proporció de parelles FBw, especialment a Espanya. [...]
Las familias de "mujer proveedora" (FBW del inglés "Female Breadwinner") son inusuales y representan una asignación atípica de roles de género en el hogar. A partir del período de recesión de 2007, se ha observado un incremento en la proporción de parejas FBW, especialmente en España. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2017 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 457)  
3.
25 p, 653.8 KB Application of the Overview, Design concepts and Details (ODD) : protocol to describe the DEMOCARE Agent Based Model / Calduch Verdiell, Núria (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Zueras Castillo, Pilar (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Giménez, Alex (Linköping University) ; Griera, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Miguel Quesada, Francisco J (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Devolder, Daniel (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics)
In this working paper we apply the standard ODD (Overview, Design concepts and Details) Protocol to describe a social simulation model that we have called DEMOCARE. The DEMOCARE model is an example of integrating microsimulation of kinship with agent-based modelling (ABM) that has been developed to study the dynamics of the demand and supply of elderly (65+) care in Spain at the family level. [...]
En aquest document de treball s'utilitza el protocol estàndard ODD (Overview, Design concepts and Details) per descriure un model de simulació social que hem anomenat DEMOCARE. El model DEMOCARE és un exemple d'integració de la microsimulació del parentiu amb un model basat en agents (ABM) que s'ha creat per estudiar la dinàmica de la demanda i l'oferta dels serveis d'atenció prestats a persones dependents majors (65+), a Espanya, per persones de l'entorn familiar. [...]
En este documento de trabajo se utiliza el protocolo estándar ODD (Overview, Design conceptos and Details) para describir un modelo de simulación social que hemos llamado DEMOCARE. El modelo DEMOCARE es un ejemplo de integración entre la microsimulación del parentesco y un modelo basado en agentes (ABM) que se ha creado para estudiar la dinámica de la demanda y la oferta de los servicios de atención prestada a personas dependientes mayores (65+), en España, por personas del entorno familiar. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2017 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 456)  
4.
28 p, 612.5 KB Working beyond age 55 in Spain, 1976-2012 / Gómez-León, Madelín ; Miret, Pau, 1964-
Like in most of the developed societies, the fact that Spain's baby boom cohort is entering retirement age causes great uncertainty about the economic sustainability of its Social Security System. Spain is both one of the most aged population in Europe, and has experienced during the last decades an increase in the earlier retirements from the labour market. [...]
A l'igual que en la majoria de les societats desenvolupades, el fet que les generacions espanyoles nascudes durant l'explosió de naixements estiguin arribant a l'edat de jubilació provoca una gran incertesa en relació a la sostenibilitat del seu sistema de Seguretat Social. [...]
Al igual que en la mayoría de sociedades desarrolladas, el hecho que las generaciones españolas nacidas durante la explosión de nacimientos estén llegando a la edad de jubilación provoca una gran incerteza en relación a la sostenibilidad de su sistema de Seguridad Social. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 430)  
5.
22 p, 1.2 MB Mujeres con pareja ausente en Centroamérica : contexto familiar y pobreza / Domínguez Rodríguez, Antía
Centroamérica es uno de los mayores focos emigratorios del mundo. A excepción de Costa Rica, Panamá y Belice, el resto de países tienen una tasa de migración neta negativa. Además, está considerada como una de las zonas del mundo con mayores desigualdades sociales. [...]
Amèrica Central és un dels focus emigratoris més grans del món. A excepció de Costa Rica, Panamà i Belize, la resta de països tenen una taxa de migració neta negativa. A més, aquesta àrea està considerada com una de les zones amb majors desigualtats socials. [...]
Central America is one of the focal points of emigration in the world. With the exceptions of Costa Rica, Panama and Belize, the rest of Central America has a negative net migration rate. It is also considered as one of the areas in the world with the highest social inequalities. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 429)  
6.
35 p, 1.5 MB Economic crisis and old age employment in Europe / Köksel, Pınar
Population ageing represents a significant change in human history, with far-reaching economic repercussions. The increase in the number of old and inactive populations, rearticulates the debates regarding labour market participation of old-age workers. [...]
El envejecimiento de la población representa un cambio significativo en la historia de la humanidad, con amplias repercusiones económicas. El incremento en la población mayor e inactiva, rearticula el debate sobre la participación en el mercado laboral de los trabajadores mayores. [...]
L'envelliment de la població representa un canvi significatiu en la història de la humanitat, amb àmplies repercussions econòmiques. L'increment de la població gran i inactiva re-articula el debat sobre la participació en el mercat laborals dels treballadors més grans. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 428)  
7.
34 p, 1.5 MB Envejecer más allá de la edad. Diferencias de género, generación y clase social en salud en la población española / Cámara, Antonio D. ; Zueras Castillo, Pilar ; Trias-Llimós, Sergi ; Blanes, Amand
Se utilizan las ocho ediciones disponibles de la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE, 1987-2011) para analizar tendencias de cohorte y determinantes socioeconómicos en tres indicadores de salud y condiciones de vida: el estado nutricional neto (aproximado por la estatura), las condiciones crónicas cardiovasculares (CCC) y la discapacidad. [...]
S'utilitzen les vuit edicions disponibles de l'Enquesta Nacional de Salut a Espanya (ENSE, 1987-2011) per analitzar tendències de cohort i determinants socioeconòmics en tres indicadors de salut i condicions de vida: l'estat nutricional net, (aproximat per l'alçada), les condicions cròniques cardiovasculars (CCC) i la discapacitat. [...]
The eight available editions of the Spanish National Health Survey (ENSE, 1987-2011) are used to analyze cohort trends and socioeconomic determinants with respect to three indicators of health and living standards: the net nutritional status (based on height), chronic cardiovascular conditions (CCCs) and disability. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 427)  
8.
38 p, 597.8 KB Españolas al borde de los mercados matrimoniales transnacionales / Bueno García, Xiana ; Treviño, Rocío ; Domingo i Valls, Andreu, 1958-
Se analizan las características sociodemográficas de las mujeres españolas casadas con extranjeros, privilegiando su examen en los calendarios tempranos y tardíos de nupcialidad, donde su protagonismo es mayor. [...]
Our aim in this paper is to analyze the socio-demographic characteristics of Spanish women married to foreign-born men, focusing on those early and late nuptiality calendars where the presence of these marriages is greater. [...]
S'analitzen les característiques sociodemogràfiques de les espanyoles casades amb estrangers, amb un enfocament més acurat en aquelles que presenten un calendari de nupcialitat més avançat i més tardà, on el seu protagonisme és més gran. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 431)  
9.
36 p, 1.3 MB Bienestar y patrones residenciales de la población mayor cuando no convive en pareja : Europa occidental, 2004-2011 / Zueras Castillo, Pilar ; Miret, Pau, 1964-
Este trabajo analiza la población mayor de 65 años que no convive en pareja en diez países europeos que participaron en las cuatro ediciones de la "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe", de 2004/5 a 2010/1. [...]
This paper analyses the population aged 65 and over who do not live with a partner, in ten European countries participating in the four editions of the "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe", from 2004/5 to 2010/1. [...]
El treball analitza la població major de 65 anys que no conviu en parella en deu països europeus que van participar en les quatre edicions de la "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe", de 2004/5 a 2010/1. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 426)  
10.
38 p, 1.5 MB Are countries achieving the Millennium Development Goals? / Permanyer, Iñaki
This paper uses two classes of multidimensional indices to measure countries' evolution towards the achievement of United Nations' Millennium Development Goals (MDGs). Our results suggest that improvements in the different MDGs tend to be uncorrelated among them and, on average, countries are largely off-track in their way towards MDGs achievement. [...]
L'article utilitza dues classes d'indicadors multidimensionals per mesurar l'evolució dels països envers la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de Nacions Unides. Els resultats suggereixen que les millores en els diferents ODMs tendeixen a no estar correlacionades i que, en promig, els països no estan ben encarrilats de cara a la consecució dels ODM. [...]
Este artículo utiliza dos clases de indicadores multidimensionales para medir la evolución de los países hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas. Los resultados sugieren que las mejoras en los diferentes ODMs tienden a no estar correlacionadas y que, en promedio, los países no están bien encarrilados de cara a la consecución de los ODM. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 425)  

Documentos de investigación : Encontrados 448 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.