Bachelor's degree final project

Bachelor's degree final project 162 records found  beginprevious153 - 162  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
153.
13 p, 1.7 MB Anàlisi de tècniques Machine Learning per a l'estimació de mides corporals / Molina Sánchez, Javier ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, la majoria d'empreses de moda proporcionen una botiga virtual per a realitzar compres online. “Considerant diferents estudis, la taxa de devolució de roba a causa de no encertar la talla del producte escollit és molt elevada. [...]
Actualmente, la mayoría de empresas de moda proporcionan una tienda virtual para realizar compras online. Según distintos estudios la tasa de retorno de ropa a causa de no acertar en la talla del producto elegido es muy elevada. [...]
Nowadays, a great number of companies provide a virtual shop to buy products online. Based on different analysis, the return ratio of clothes because of mistakes in chosing the right size is so high. [...]

2014-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
154.
10 p, 1.4 MB Algorismes de reconstrucció en tres dimensions / Rotger Moll, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article presenta un estudi comparatiu entre els diferents algorismes de reconstrucció en tres dimensions. Es presenten diverses tècniques agrupades en tres blocs, els mètodes de calibratge de càmeres, els mètodes de reconstrucció passius i els mètodes de reconstrucció actius. [...]
Este artículo presenta un estudio comparativo entre los diferentes algoritmos de reconstrucción en tres dimensiones. Se presentan diferentes técnicas agrupadas en tres bloques, los métodos de calibrado de cámaras, los métodos de reconstrucción pasivos y los métodos de reconstrucción activos. [...]
This paper presents a comparative study between different three dimensional reconstruction algorithms. This article presents several techniques grouped in three blocks, camera calibration methods, passive reconstruction methods and active reconstruction methods. [...]

2014-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
155.
11 p, 959.0 KB Sistema de Reconocimiento de Caracteres Orientado a Sistemas Android / Segura Morales, Oriol ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto trata sobre un sistema de reconocimiento de caracteres que se implementa para sistemas Android en forma de aplicación para móvil y Tablet. La aplicación está orientada para que los niños aprendan a escribir de una forma más amena. [...]
This Project proposes in a character recognition system which is aimed for Android systems as an application for both mobile phones and tablets. This application is educational-oriented with the pursuit of teaching children to write in an entertaining way. [...]

2014-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
156.
14 p, 1.7 MB Aplicación de algoritmos y métodos de IA sobre un juego real en Internet / Fernández Atochero, Sergio Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha llevado a cabo una implementación funcional de un videojuego online de estrategia con dificultad media para un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4, en donde, como máximo, puede haber un jugador humano, aunque no es necesario que lo haya. [...]
In this project has conducted a working implementation of an online strategy game with medium difficulty for a minimum of 2 and a maximum of 4 players, wherein a maximum may be a human player, but need not have there. [...]
En aquest projecte s'ha dut a terme una implementació funcional d'un videojoc online d'estratègia amb dificultat mitjana per a un mínim de 2 jugadors i un màxim de 4, on, com a màxim, pot haver-hi un jugador humà, encara que no és necessari que n'hi hagi cap. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
157.
9 p, 812.4 KB Mapas mediante imágenes tomadas por un UAV / Pérez Conte, Rubén ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propósito de este trabajo es investigar sobre los procesos necesarios para crear mapas a partir de vistas aéreas, también conocidos como ortofotos, sacando estas vistas de un vídeo de una zona sobrevolada. [...]
The purpose of this paper is to investigate the processes needed to create maps from aerial views, also known as orthophotos, taking these views from a video of the overflown area. In this paper we tackle the main algorithms related to point detection, feature extraction and the calculations of the required to transform and concaténate the different images. [...]
El propòsit d'aquest treball és investigar sobre els processos necessaris per a crear mapes a partir de vistes aèries, també coneguts com a ortofotos, traient aquestes vistes d'un vídeo d'una zona sobrevolada. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
158.
8 p, 889.8 KB Estimación de la posición 3D de un quadrotor basado en visión / Rama-Sastre, Gonzalo ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este documento se explica el desarrollo de un sistema de estimación de la posición y orientación para un quadrotor utilizando técnicas de visión por computador. Los objetivos de este sistema son lograr realizar la estimación mediante la captura de imágenes que realiza el vehiculo con la cámara que incorpora. [...]
This paper explains the development of a system to estimate the pose and position of a quadrotor using computer vision techniques. The goals of this system are achieved estimation by mean of images captured with the camera installed on the quadrotor. [...]
En aquest document s'explica el desenvolupament d'un sistema d'estimació de la posició i orientació per a un quadrotor utilitzant tècniques de visió per computador. Els objectius d'aquest sistema són aconseguir realitzar l'estimació mitjançant la captura d'imatges que realitza el vehicle amb la càmera que incorpora. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
159.
11 p, 1.2 MB Estudi comparatiu del comportament perceptual de diferents algorismes Tone Mapping / Cerdà Company, Joaquin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
D'experiments diferents per avaluar "tone mapping operators" se n'ha fet de molts tipus diferents i amb molts objectius diferents. Nosaltres, en aquest treball, hem realitzat experiments psicofísics sobre 15 algorismes "tone mapping" diferents per tal d'obtenir un ranking des del punt de vista de la percepció humana. [...]
There are a lot of different experiments to evaluate tone mapping operators. In this work, we performed psycophysics experiments with 15 different tone mapping algorithms to obtain a human perceptual ranking. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
160.
9 p, 1.3 MB Eliminació d’objectes en moviment a partir d’una seqüència d’imatges per a dispositius amb Android OS / Vadillo Martín, Jairo ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A vegades, quan es vol fer una fotografia d’un lloc que s’està visitant (un monument d’una ciutat, una platja etc. ), hi ha persones, animals o altres objectes en moviment que impedeixen prendre una bona captura. [...]
Sometimes, when you want to take a picture of a place (a monument in a city, a beach, etc. ), there are people, animals or another moving objects that don’t let us take a good picture. The solution proposed on this project is to take a sequence of pictures of the same place to check what is common along the different takes. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
161.
10 p, 1.6 MB Borrador de turistas: eliminación automática de objetos en movimiento de fotografías en Microsoft Windows / Guijarro-Sánchez, Daniel ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se ha llevado a cabo para desarrollar una herramienta simple y sencilla pero rápida y eficaz que permita eliminar elementos no deseados de una serie de imágenes. La motivación inicial del proyecto ha sido el poder borrar turistas de imágenes tomadas en zonas turísticas debido a que el principal problema de este tipo de fotografías es la constante presencia de extraños en ellas. [...]
This project has been carried out to develop a simple and easy but fast and effective tool to remove unwanted elements in a set of pictures. The motivation behind this project has been to be able to erase tourists from photographs taken in tourist destinations because the main problem with this kind of photography is the constant presence of strangers in them. [...]
Aquest projecte s'ha dut a terme per desenvolupar una eina simple i senzilla, però ràpida i eficaç, que permeti eliminar elements no desitjats d'una sèrie d'imatges. La motivació inicial del projecte ha estat poder esborrar turistes d'imatges preses en zones turístiques, ja que el principal problema d'aquest tipus de fotografies és la presència constant d'estranys en elles. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
162.
9 p, 10.1 MB Creación de una imagen con una secuencia de movimientos a partir de un vídeo para tablets Android / Rodríguez, Cristian ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propósito de este articulo, es demostrar como se puede plasmar una secuencia combinada de movimientos en una única imagen en Android. Se muestra tanto la metodología utilizada como las ideas principales iniciales y finales que han surgido a lo largo del proyecto. [...]
The purpose of this article is to demonstrate how to display a sequence of movements in a single image in android. This works shows both methodology used and the main initial and final ideas emerged douring the project which led the results shown in this document. [...]
El propòsit d'aquest article, és demostrar com es pot plasmar una seqüència combinada de moviments en una única imatge en Android. Es mostra tant la metodologia utilitzada com les idees principals incials i finals que han sorgit al llarg del projecte. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  

Bachelor's degree final project : 162 records found   beginprevious153 - 162  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.