Resultados globales: 17 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 5 registros
Materiales académicos, Encontrados 11 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
21 p, 388.0 KB Federico García Lorca a través de la música : selección y análisis didáctico de un repertorio musical con hipotexto teatral / de Vicente-Yagüe Jara, María Isabel (Universidad de Murcia)
La música tiene una relevante presencia en la vida y obra de Federico García Lorca, al igual que sus textos han sido fuente de inspiración para muchos compositores. Esta intersección artística no ha de pasar inadvertida en el estudio del escritor, ya no solo desde perspectivas analíticas filológicas y musicológicas, sino desde la propia comprensión de su obra en contexto escolar. [...]
Music has a relevant presence in the life and work of Federico García Lorca, while his texts have been a source of inspiration for many composers. This artistic intersection does not have to go unnoticed in the study of the writer, not only in the philological analytical and musical perspectives, but also in the own understanding of his work in the school context. [...]
La música té una presència rellevant en la vida i l'obra de Federico García Lorca, igual que els seus textos han sigut font d'inspiració per a molts compositors. Aquesta intersecció artística no ha de passar inadvertida en l'estudi de l'escriptor, no només des de perspectives analítiques filològiques i musicològiques, sinó des de la pròpia comprensió de la seva obra en context escolar. [...]
La musique occupe une place importante dans la vie et l'œuvre de Federico García Lorca, de même que ses textes ont été une source d'inspiration pour de nombreux compositeurs. Cette intersection artistique ne doit pas passer inaperçue dans l'étude de l'écrivain, non seulement du point de vue analytique philologique et musicologique, mais du point de vue de la compréhension même de son œuvre dans le contexte scolaire. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.831
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 4 (november-december 2019) , p. 81-101 (Articles)  

Documentos de investigación Encontrados 5 registros  
1.
114 p, 2.1 MB Análisis sobre el éxito en la Industria Musical española del siglo XXI / Baño Pérez, Clara del ; Lorite García, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aparentment la música, com qualsevol producte que sorgeixi de les conegudes com a "indústries culturals", està subjecta a la subjectivitat de les audiències, és a dir: la reacció que el públic pugui tenir davant un artista musical és imprevisible independentment dels diners que s'inverteixi en seva estratègia de comunicació. [...]
Aparentemente la música, como cualquier producto que surja de las conocidas como "industrias culturales", está sujeta a la subjetividad de las audiencias, es decir: la reacción que el público pueda tener ante un artista musical es imprevisible independientemente del dinero que se invierta en su estrategia de comunicación. [...]
Apparently, music, like any product that arises from the so-called "cultural industries", is subject to the subjectivity of audiences, that is: the reaction that the public may have before a musical artist is unpredictable regardless of the money that is invested in Your communication strategy Everything within the music industry is relative. [...]

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
10 p, 1.3 MB Partitures Musicals. Anàlisi, disseny i prototipatge d'una aplicació mòbil Android per a reconèixer partitures musicals / Orús Aparicio, Jofré ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment existeixen aplicacions per escanejar partitures i processar-les, però no existeixen per a dispositius mòbils. Per això, aquest projecte consisteix en, a partir d'un prototip ja existent d'aplicació Android que reconeix partitures musicals senzilles, dissenyar i prototipar una segona versió millorada que compleixi una sèrie de requeriments funcionals i no funcionals, referents tant a la interfície visual, fomentant un disseny User-Friendly i evitant ambigüitats en els fluxos de l'aplicació prototipada, com a nivell de funcionalitats, afegint noves opcions no existents a l'aplicació o millorant-ne les que ja existeixen, optimitzant-ne el rendiment o millorant les funcionalitats.
Nowadays, there are Applications to scan and process musical sheets, but this apps don't exist for Mobile devices. Therefore, this project consist in, from an existing Android application prototype that recognises simple musical sheets, design and prototype a second improved version that meets a list of functional and non-functional requirements relating to the visual interface design, being User-friendly and avoiding ambiguities in the flow of the application prototyping, and in terms of functionality, adding new options that don't exist in the application or improving existing ones, optimizing performance and improving functionalities.
Actualmente existen aplicaciones para escanear partituras y procesarlas, pero no existen para dispositivos móviles. Por eso, este proyecto consiste en, mediante un prototipo ya existente de aplicación Android que reconoce partituras musicales sencillas, diseñar y prototipar una segunda versión mejorada que cumpla una serie de requisitos funcionales y no funcionales, referentes tanto a la interfaz visual, fomentando un diseño User-Friendly y evitando las ambigüedades en los flujos de la aplicación prototipada, como a nivel de funcionalidades, añadiendo nuevas opciones no existentes a la aplicación o mejorando las ya existentes, optimizando el rendimiento o mejorando las funcionalidades.

2016-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
91 p, 958.8 KB Anàlisi i validació d'una proposta didàctica d'educació musical per a nens de cinc anys / Malagarriga i Rovira, M. Teresa ; Gómez Alemany, Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva, Bàsica i de l'Educació) ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Aquesta tesi vol mostrar una forma específica de viure la música en les aules de nens de cinc anys. Els aspectes que n'han motivat la seva realització provenen de la necessitat, observada a partir d'experiències d'educació musical dutes a terme en les aules d'educació infantil, de donar a aquesta àrea un enfocament més d'acord amb les últimes tendències en educació musical. [...]
Esta tesis ha consistido en elaborar una propuesta de enseñanza de la música para la etapa de educación infantil y aplicarla durante un curso escolar a tres aulas de niños de cinco años. Finalizada la fase de aplicación, la investigadora ha estudiado el desarrollo de la propuesta en una de las aulas con el objetivo de valorar los resultados y confirmar la validez de la propuesta inicial. [...]
This thesis aims to present a specific way of experiencing music with five-year old pre-school children. The aspects which have motivated its realisation come from the need, observed from music training carried out in pre-school classrooms, of offering an approach more in accordance with the latest trends in music education. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
7 documentos
4.
144 p, 350.0 KB De la formació inicial dels mestres d'educació musical a la pràctica professional : / anàlisi i avaluació / Vilar, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Gómez Alemany, Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva, Bàsica i de l'Educació) ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
La LOGSE (1990) va definir nous perfils de mestre per a les diverses etapes de l'ensenyament obligatori, entre els quals el Mestre de Primària-Especialista d'Educació Musical. Aquest professional és el responsable d'impartir l'àrea de música en els centres de Primària i pot assumir, a més, la docència d'altres àrees del currículum escolar. [...]
The LOGSE (1990) defined new profiles for the teachers of the different stages of the compulsory education system, among which is the «Primary School Teacher - Specialist in Musical Education». This professional is responsible for teaching the subject of music in the centres of Primary Education and can also assume the teaching of other subjects in the school curriculum. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
4 documentos
5.
672 p, 9.3 MB Jaume Pahissa : un cas d'anàlisi musical / Rabaseda, Joaquim (Rabaseda i Matas) ; Cortès, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
La motivació principal de la tesi va ser aplicar l'anàlisi musical a l'estudi històric de la música. Per a fer-ho es va escollir investigar un cas concret i determinat: les primeres obres del compositor Jaume Pahissa i Jo (1880-1969). [...]
The main motivation behind this thesis was to apply musical analysis to the historical study of music. In order to achieve this, research into a particular specific case was chosen: the early works of the composer Jaume Pahissa i Jo (1880-1969). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Materiales académicos Encontrados 11 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
7 p, 121.0 KB Prácticas Externas [44068] / Kirchner Granell, Helena ; Saña Seguí, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La finalidad del módulo és realizar tareas prácticas en una intitución o grupo de investigación vinculados a proyectos de investigadicón así como a su difusión. Por este motivo, se han seleccionado una serie de instituciones, principalmente museos y archivos, pero también centros de investigación y servicios públicos relacionados con la investigación en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media, y con la gestión del patrimonio arqueológico, arquitectónico y documental. [...]
2019-20
1406 [1406]  
2.
7 p, 113.5 KB Anàlisi i Notació de la Música Antiga [42204] / Rifé Santaló, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Dotar a l'alumne d'un panorama general sobre l'evolució de l'escriptura musical Relacionar les pràctiques orals d'altres disciplines i l'aparició de l'escriptura com el mateix procés del fet musical Establir els criteris bàsics pel coneixement de la música de cada època a través de la seva notació Estudiar els tractats teòrics que ens informen sobre el desenvolupament de les diferents grafies i com a font d'ajuda per a l'anàlisi formal i estilístic dels repertoris Analitzar els principals estils representatius de cada període Relacionar els processos analítics amb l'evolució de la notació en els diversos estils Establir la interdisciplinarietat amb altres matèries: organologia, iconografia, codicologia, arxivística….
Dotar al alumno de un panorama general sobre la evolución de la escritura musical. Relacionar las prácticas orales de otras disciplinas y la aparición de la escritura con el mismo proceso del hecho musical. [...]

2019-20
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga. [1381]
3 documentos
3.
7 p, 87.1 KB Anàlisi i Notació de la Música Antiga [42204] / Rifé Santaló, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Dotar al alumno de un panorama general sobre la evolución de la escritura musical. Relacionar las prácticas orales de otras disciplinas y la aparición de la escritura con el mismo proceso del hecho musical. [...]
2018-19
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga. [1381]  
4.
6 p, 86.7 KB Anàlisi i Notació de la Música Antiga [42204] / Rifé Santaló, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Dotar al alumno de un panorama general sobre la evolución de la escritura musical. Relacionar las prácticas orales de otras disciplinas y la aparición de la escritura con el mismo proceso del hecho musical. [...]
2016-17
Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1009]  
5.
2 p, 104.6 KB Anàlisi Musical I [28721] / Cortés, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2010-11
Llicenciat en Història i Ciències de la Música [513]  
6.
2 p, 83.9 KB Anàlisi Musical I [28721] / Cortés, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Història i Ciències de la Música [513]  
7.
3 p, 31.0 KB Anàlisi Musical I [28721] / Cortés, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2009-10
Llicenciat en Història i Ciències de la Música [513]  
8.
2 p, 54.1 KB Anàlisi Musical I [28721] / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Història i Ciències de la Música [513]  
9.
1 p, 9.3 KB Anàlisi Musical I [28721] / Cortés, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Febrer 2006-07
Llicenciat en Història i Ciències de la Música [513]  
 Acceso restringido a la UAB
10.
1 p, 9.3 KB Anàlisi Musical I [28721] / Cortés, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Juny 2006-07
Llicenciat en Història i Ciències de la Música [513]  
 Acceso restringido a la UAB

Materiales académicos : Encontrados 11 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.