Resultados globales: 14 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Libros y colecciones, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 8 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
22 p, 306.4 KB La coincidencia entre las notas de prensa y los breves de economía : análisis cuantitativo y cualitativo de dos periódicos españoles / Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Micó, Josep Lluís (Universitat Ramon Llull) ; Pozo, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya)
La presente investigación tiene como objetivo comparar entre las notas de prensa de empresas y organismos públicos y los breves publicados por los medios de comunicación. Con ello se pretende detectar si la nota de prensa es procesada o contrastada antes de ser publicada o si, por el contrario, es difundida tal como llega a la redacción. [...]
The objective of this research is to compare the press releases of companies and public organizations and the briefs published by the media. With this goal in mind, it is intended to detect if the press release is processed or contrasted before being published, or if, on the contrary, it is disseminated as it arrives at the newsroom. [...]
Aquesta recerca té com a objectiu comparar les notes de premsa d'empreses i organismes públics i els breus publicats pels mitjans de comunicació. Amb això es pretén detectar si la nota de premsa és processada o contrastada abans de ser publicada o si, per contra, és difosa tal com arriba a la redacció. [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3143
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 59 (December 2018) , p. 29-50 (Articles)
2 documentos
2.
16 p, 96.9 KB Las relaciones públicas internas como factor de gestión empresarial / Castillo Esparcia, Antonio
La comunicación interna no ha contado con una correcta presencia entre las acciones de las relaciones públicas. Sin embargo, desempeña un papel esencial en la estrategia de comunicación dirigida a los empleados y constituye una herramienta fundamental de relación entre organización y públicos. [...]
Internal communication has not been properly present among public relations activities. However, it plays an essential role in communication strategies aimed at employees and constitutes a fundamental tool in relations between the organization and publics. [...]

2006
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 34 (2006) p. 193-208  

Libros y colecciones Encontrados 4 registros  
1.
13 p, 764.5 KB Selecció bibliogràfica (1999) / Galceran, M. Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Com a tercera i última part de l'Informe, s'inclou un capítol dedicat a la documentació i als estudis sobre comunicació, estructurat en quatre apartats, amb l'objectiu que es converteixi en una eina de consulta per al lector. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2000
Corominas, Maria; Moragas i Spà, Miquel de, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000, p. 382-388  
2.
17 p, 1.7 MB El control democràtic de la televisió / Carreras i Serra, Lluís de (Consell de l'Audiovisual de Catalunya)
En aquest capítol es fa una breu exposició del sistema de control democràtic de la televisió a Catalunya, dins del marc general de la legislació espanyola, i les perspectives de canvi de cara al futur. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2000
Corominas, Maria; Moragas i Spà, Miquel de, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000, p. 359-369  
3.
14 p, 1.3 MB Comunicació i pensament estratègic a l'empresa / Marcet i Gisbert, Xavier (Localret)
La comunicació ocupa un lloc cada cop més important en els processos de gestió empresarial. La generació i transmissió de coneixement, la necessitat de conèixer i fer front a les necessitats dels consumidors i la rapidesa de resposta que demanen els canvis econòmics actuals, són alguns dels factors que expliquen la importància creixent de la comunicació en el bon funcionament de les empreses. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2000
Corominas, Maria; Moragas i Spà, Miquel de, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000, p. 295-302  
4.
384 p, 43.4 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2000 / Corominas, Maria, 1961-, editor ; Moragas Spà, Miquel de, 1943-, editor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). L'edició de l'any 2000 va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el patrocini d'al-pi telecomunicacions, Gas Natural SDG i el Periódico de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i Infoadex.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2000  

Documentos de investigación Encontrados 8 registros  
1.
56 p, 2.6 MB El éxito en los blogs del ámbito de la moda : de blogger a influencer / Enríquez Cousiño, Andrea ; Lázaro, Patrícia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En la era en la que vivimos internet y el mundo digital en todas sus vertientes ya son una parte fundamental de nuestras vidas. Estamos conectados 24 horas los 365 días del año a través de diferentes dispositivos con los que consultamos a diario múltiples fuentes de información digitales con el fin de estar informados de la actualidad, hacer compras online, planear un viaje o sociabilizar e interactuar con otras personas de nuestro entorno. [...]
En l'era en la qual vivim internet i el món digital en tots els seus vessants ja és una part fonamental de les nostres vides. Estem connectats 24 hores els 365 dies de l'any a través de diferents dispositius amb els quals consultem diàriament múltiples fonts d'informació digitals amb la finalitat d'estar informats de l'actualitat, fer compres online, planejar un viatge o sociabilizar i interactuar amb altres persones del nostre entorn. [...]
In the age in which we live Internet and the digital world in all its forms it is already a fundamental part of our lives. We are connected 24 hours 365 days a year through different devices that we consulted daily multiple sources of digital information in order to be informed of today, shop online, planning a trip or socialize and interact with others our environment. [...]

2015  
2.
96 p, 1.2 MB Reptes en la comunicació de moda / Ylla Llagostera, Maria ; Morató, Jordi, (Morató Bullido) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La present investigació mostra els reptes que els directors de Comunicació tenen en l'àmbit de la moda. El treball aborda la comunicació empresarial, la comunicació de moda i la figura del director de Comunicació. [...]
La investigación muestra los desafíos que los directores de Comunicación tienen en el ámbito de la moda. El trabajo aborda la comunicación empresarial, la comunicación de moda y la figura del director de Comunicación. [...]
This research paper will discuss the challenges communication directors have in the field of fashion. This investigation is about business communication, fashion communication and the Director of Communications. [...]

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
89 p, 2.9 MB La comunicació de les empreses de moda a Catalunya : Estudi del cas Sita Murt / Mallart Casals, Mònica ; Morales Serrano, Francisca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En un entorn de globalitat i competitivitat com el d'avui s'accentua la necessitat de les empreses de buscar la diferenciació, i més si es tracta del sector moda. És per aquest motiu que hem trobat interessant estudiar la gestió de la comunicació d'un cas de referència d'àmbit català com és Sita Murt.
En un entorno de globalidad y competitividad como el de hoy se acentúa la necesidad de las empresas de buscar la diferenciación, y más si se trata del sector moda. Es por este motivo que hemos encontrado interesante estudiar la gestión de la comunicación de un caso de referencia en el ámbito catalán como es Sita Murt.
In a global and competitive environment as the current one, it makes emphasis the necessity about business looking for differentiation, especially if they deal with the fashion sector. It is for this reason that we consider that it is interesting studying the management of the communication about a referent catalan case like Sita Murt.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
4.
122 p, 53.3 MB Pla empresarial d'un mitjà de comunicació digital : "Palabra de George" / Álvarez Expósito, Ulrich ; Beltran Bernabeu, Marcel ; Martín Murillo, Guillem ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Pla de llançament del projecte 'Palabra de George', un mitjà digital de cultura futbolística. Aquest estudi recull tota la informació necessària com a pas previ a la creació d'un portal a Internet que utilitzi tots els recursos multimèdia per a explicar històries sobre futbol, oferint continguts de tot tipus de gènere i que es distingeixi pel seu tractament atemporal, profund, independent i qualitatiu dels fets.
Plan de lanzamiento del proyecto 'Palabra de George', un medio digital de cultura futbolística. Este estudio recopila toda la información necesaria como paso previo a la creación de un portal en Internet que pretende utilizar todos los recursos multimedia para contar historias sobre fútbol, ofreciendo contenidos de todo tipo de género y que se distinga por su tratamiento atemporal, profundo, independiente y cualitativo de los hechos.
We present the business plan of the project Palabra de George, a digital media based on football culture. This study compiles all information needed as a previous step to the creation of a website that aims to use a vast range of multimedia resources to tell stories about this sport. [...]

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
5.
10 p, 877.4 KB Estudi i implementació d'una solució Business Intelligence per a una empresa / de Tebar Peralta, Marc ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, les tecnologies de la informació es troben en constant evolució, i gestionar les dades de forma eficient en emmagatzematge i accés mitjançant eines especialitzades, ha passat de ser un element complementari a formar part activa i principal de les empreses, esdevenint un element fonamental per a oferir un millor servei als seus clients, i també, per a diferenciar-se de la competència. [...]
Actualmente, las tecnologías de la información se encuentran en constante evolución, gestionar estos datos de forma eficiente en almacenado y acceso mediante las herramientas especializadas, ha pasado de ser un elemento complementario, a formar parte activa y principal de las empresas, convirtiéndose en un elemento fundamental para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, y además, para diferenciarse de la competencia. [...]
Nowadays, IT technologies are in constant evolution, and to handle the data in an effective way, in order to store and access it, has gone from being a complementary element to having a fundamental, active role in business. [...]

2015-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
42 p, 2.8 MB La planificació de la comunicació interna a "Ambiel" (pseudònim). Anàlisi, diagnòstic i estratègia / Sanz Valls, Maria del Mar ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball és un projecte laboral. S'ha pres com a referència una empresa real (de la qual no es revela el nom per raons de confidencialitat) i s'ha analitzat la seva comunicació interna actual. [...]
El presente trabajo es un proyecto laboral. Se ha tomado como referencia una empresa real (de la que no se revela el nombre por razones de confidencialidad) y se ha analizado su comunicación interna actual. [...]
The present work is a work project. A real company (which name is not mentioned for reasons of confidentiality) has been taken as a reference and its current internal communication has been analyzed. [...]

2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
7.
53 p, 43.7 MB Pla de comunicació de l'empresa Domaine des Huards / Fusalba Roselló, Sofia ; Llorens Maluquer, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest TFG és un projecte audiovisual, concretament un pla de comunicació per a la empresa vitícola Domaine des Huards, localitzada a França. El treball s'ha basat en la recerca sobre com es desenvolupa un pla de comunicació i com hauria de ser una web corporativa. [...]
Este TFG es un proyecto audiovisual, concretamente un plan de comunicación para la empresa vitícola Domaine des Huards, localizada en Francia. El trabajo se ha basado en la investigación sobre cómo se desarrolla un plan de comunicación y cómo debería ser una web corporativa. [...]
This TFG is an audiovisual project, specifically a communication plan for the Domaine des Huards, a winemaking business located in France. The paper is based on research about how a communication plan is developed and how a business web page should be. [...]

2014
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
8.
100 p, 2.5 MB Estudi de cas Unilever : la comunicació interna com a factor diferencial a les empreses / López Albrich, Alba ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La comunicació interna i la gestió dels actius intangibles ha començat a prendre força recentment. Aquest estudi de cas és una investigació documental d'alguns dels factors que determinen una bona comunicació interna perquè aquesta esdevingui un avantatge per l'empresa. [...]
La comunicación interna y la gestión de los activos intangibles empieza a ser una cuestión relevante en la actualidad para las empresas. Este estudio de caso se basa en una investigación documental de algunos de los factores que determinan una buena comunicación interna para que ésta se convierta en una ventaja para la empresa. [...]
Nowadays the Internal communication and invisible assets' management is becoming increasingly relevant. This case study is a documentary research of some key factors that turns internal communication a business advantage. [...]

2014
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.