Resultados globales: 12 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 10 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 10 registros  
1.
22 p, 276.3 KB Formació inicial del professorat d'Educació Primària i internacionalització a casa : disseny i resultats preliminars del desplegament del Grau d'Educació Primària-Docència Universitaria en Anglès (GEP-DUA) / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) en l'educació primària exigeix professionals formats per actuar com a docents en aquest tipus de contexts. Sensible a aquesta qüestió, la UAB va posar en marxa al 2012 un programa pilot d'internacionalització a casa denominat «Grau d'Educació Primària – Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA), amb un 65-80% dels crèdits en anglès i amb un sistema d'accés propi. [...]
El enfoque (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua) en la educación primaria exige profesionales formados para actuar como docentes en este tipo de contextos. Sensible a esta cuestión, la UAB puso en marcha en el 2012 un programa piloto de internacionalización en casa denominado «Grado de Educación Primaria–Docencia en Inglés» (GEP-DUI), en el cual un 65-80% de los créditos se cursa en inglés y que cuenta con un sistema de acceso propio. [...]
Pour mettre en œuvre une approche EMILE (Enseignement de matières par l'intégration d'une langue étrangère) dans l'enseignement primaire, les professionnels doivent être formés au préalable pour pouvoir enseigner dans ce type de contextes. [...]
The CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach in primary education calls for professionals trained to perform as teachers in contexts of this sort. Recognizing the importance of this issue, the UAB launched a pilot programme on internationalization at home in 2012. [...]

2016 - 10.1344/TE2017.52.2
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 11-32  
2.
24 p, 1.2 MB Physical education and english integrated learning : how school teachers can develop PE-in-CLIL programmes / Coral, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
This paper provides school teachers of Physical Education (PE) with strategies to facilitate the development of Content and Language Integrated Learning (CLIL). The article begins by introducing the concept of CLIL and outlining the literature related to both the integration of physical education and language and recent research about PE-in-CLIL. [...]
L'article proporciona estratègies al professorat d'Educació Física que faciliten la incorporació i aplicació de programes d'Educació Física en AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llegües Estrangeres) als centres educatius. [...]
El presente artículo proporciona estrategias al profesorado de Educación Física para facilitar la incorporación y aplicación de programas de Educación Física en AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extrajeras). [...]
L'article fournit des stratégies aux enseignant(e)s d'éducation physique qui facilitent l'incorporation et l'application de programmes d'éducation physique en EMILE (Enseignement de Matières par l'Intégration d'une Langue étrangère) dans les centres éducatifs. [...]

2013
Temps d'educació, Núm. 45 (2013) , p. 41-64  
3.
10 p, 115.6 KB L'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya : estudis i experiències. / Coral, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Lleixà Arribas, Teresa (Universitat de Barcelona)
L'aprenentatge integrat de continguts I llengua estrangera (AICLE) constitueix un enfocament que pren cada dia més força dins del context educatiu europeu i per això esdevé la principal justificació que ha portat a l'elaboració del present monogràfic. [...]
2013
Temps d'educació, Núm. 45 (2013) , p. 7-16  
4.
22 p, 823.8 KB L'aprenentatge de l'anglès a través de l'educació física : el programa 'Mou-te i aprèn'. English language acdquisition through Physical Education: the 'Mou-te i aprèn' programme. / Coral, Josep (Universitat de Barcelona)
L'objecte d'estudi d'aquest article és la relació entre l'educació física i l'aprenentatge de la llengua anglesa, per mitjà de l'enfocament educatiu AICLE (CLIL, en anglès), concretat en el programa Mou-te i aprèn. [...]
El programa Mou-te i aprèn de aprendizaje integrado de contenidos de educación física y lengua inglesa se inició durante una licencia de estudios concedida por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya el curso 2007-2008. [...]
L'objet d'étude de cet article est la relation entre 'éducation physique et l'apprentissage de la langue anglaise, grâce à la perspective éducative Content and Language Integrated Learning (CLIL), concrétisée dans le programme Mou-te i aprèn. [...]
The aim of this article is to explore the relationship between physical education and learning the English language through the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach, implemented through the Mou-te i aprèn ['Move yourself and learn'] programme. [...]

2010
Temps d'educació, Núm. 39 (2010) , p. 149-170  
5.
20 p, 1.7 MB Which score is adequate : approximation to the assessment rationale used in a Science through English CLIL written test / Fuentes, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Despite the surge of Content and Language Integrated Learning (CLIL) studies in many areas, assessment practices in CLIL contexts are considered to be much unaccounted for (Poisel, 2007; Hönig, 2009, Maggi, 2012). [...]
A pesar de la oleada de estudios sobre Aprendizaje Integrado de Contenido en Lengua Extranjera (AICLE) en varias áreas, las prácticas de evaluación en contextos AICLE continúan siendo escasas (Poisel, 2007; Hönig, 2009, Maggi, 2012). [...]
Tot i la onada d'estudis sobre Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera (AICLE) en varies àrees, les pràctiques d'avaluació en contexts AICLE continuen sent escasses (Poisel, 2007; Hönig, 2009, Maggi, 2012). [...]

2013 - 10.5565/rev/jtl3.541
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 6, Núm. 4 (November-December 2013) , p. 54-73  
6.
13 p, 192.1 KB Uso de la lengua extranjera en tareas para aprender ciencias en inglés: ¿hablan en inglés? / Corredera Capdevila, Anna (Universidad Autónoma de Barcelona)
En este artículo se analizan las interacciones entre dos parejas mientras están realizando distintas tareas para aprender ciencias en inglés. La propuesta de introducir tareas por parejas en aulas AICLE parece mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua meta. [...]
In this article we will analyse the interaction between two pairs of students while they are doing several tasks in order to learn Science through English. The introduction of pair work in CLIL classrooms seems to improve the teaching and learning of the foreign language. [...]

2008
25 Años de Lingüística Aplicada en España: Hitos y Retos, Núm. (2008) , p. 295-307  
7.
99 p, 2.4 MB Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICLE) i alumnes amb necessitats educatives especials: un estudi de cas / Jiménez Jiménez, Montserrat
La concepció de que els enfocaments AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) només es poden realitzar amb alumnes que ja tenen un nivell alt de LE justifica la realització aquest treball de recerca*, en el qual estudiem el procés d'aprenentatge del principi d'Arquimedes que desenvolupa un estudiant amb necessitats educatives especials d'una aula oberta on es va implementar una unitat didàctica de ciències en anglès. [...]
The thought that CLIL (Content and Language Integrated Learning) lessons can be followed only by students who already have a good command of the target language justifies this research project, in which we have studied the learning process of the Archimedes' principle developed by one student with special educational needs, who was present in a classroom were a CLIL unit (in this case, Science and English) was implemented. [...]

2009
Màster oficial en Didàctica de la llengua i la literatura de la UAB, Núm. (2009) , p. 1-99  
8.
19 p, 3.9 MB Language Learning through Tasks in a CLIL Science Classroom / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Sánchez Sola, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
This paper presents the results of a pre-experimental study into language learning in inclusive Content and Language Integrated Learning (CLIL) classrooms at secondary school, in which Science content was taught in English. [...]
Este trabajo presenta los resultados de un estudio pre-experimental sobre aprendizajes lingüísticos en aulas inclusivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE) de secundaria, donde se impartieron contenidos de Ciencias Naturales (CN) en inglés, en una experiencia pedagógica de cuatro semanas de duración, cuya principal opción didáctica fue la realización de tareas en díadas de aprendices. [...]

2009
Porta Linguarum, Núm. 11 (2009) , p. 65-83  
9.
86 p, 3.2 MB 'Think and Discuss': Disseny de tasques per a la construcció de competències discursives a l'aula AICLE de matemàtiques. Un estudi de cas / Pallarés Monge, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació)
L'objectiu de la present investigació és explorar des d'una perspectiva sociocultural el programa AICLE d'un centre de Barcelona, així com les opcions metodològiques adoptades pels docents, per tal d'esbrinar si les tasques interactives que es proposen als alumnes són integradores quant a l'aprenentatge de l'àrea –en el nostre cas, les matemàtiques– i l'adquisició d'una llengua estrangera –l'anglès. [...]
2010
Treball de recerca. Màster oficial en Didàctica de la llengua i la literatura de la UAB, Núm. (2010) , p. 1-86  
10.
81 p, 2.1 MB The learning process as a cooperative task among teachers and students / Hernández Ramos, Elena ; Escobar Urmeneta, Cristina, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
This dissertation gathers several ideas and guidelines on professional improvement as a teacher. This study includes two empirical studies. The first one focuses mainly on the teacher‟s figure. It is meant to be a study of the several resources that the teacher uses in order to construct the student‟s knowledge in an English classroom context. [...]
Esta disertación recoge diversas ideas y guías sobre el desarrollo profesional del profesor. Este trabajo incluye dos estudios empíricos. El primero está focalizado en la figura del profesor. Este pretende ser un estudio sobre los diferentes recursos que el profesor utiliza para construir el conocimiento incorporando a los estudiantes en el contexto del aula de inglés. [...]

2010
Master's Dissertation. Teacher Education Master's Degree. UAB, Núm. (2010) , p. 1-81  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
12 p, 86.3 KB Ensenyant en anglès a la universitat, una experiència compartida / Feixas i Condom, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats i Viladoms, M. Dolors (Maria Dolors) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
El treball que presentem recull un conjunt de reflexions que un grup de sis docents de diferents departaments de la Facultat de Ciències de l'Educació ha obtingut sobre l'experiència d'ensenyar les assignatures en llengua anglesa a la titulació de Mestre. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 137-148
3 documentos

Documentos de investigación Encontrados 1 registros  
1.
68 p, 647.5 KB How we measure angles / Gallart Rosas, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Objectius principals: aprendre a fer operacions amb el Sistema Sexagesimal i el Sistema Internacional d'Unitats per mesurar angles (radiants), i millorar les habilitats orals dels alumnes en parlar de matemàtiques. [...]
2007  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.