Results overview: Found 9 records in 0.03 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 6 records found
Articles 3 records found  
1.
27 p, 268.5 KB La participació del menor en l'elecció del model de guarda en cas de ruptura dels seus progenitors fora del i en el procés civil / Navas Navarro, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat)
En aquest article s'analitzen els criteris que estableix el legislador català per a l'atribució de la guarda dels fills en cas de ruptura de la convivència dels seus progenitors, tenint especialment present l'opinió del menor. [...]
This article reviews the criteria established by the Catalan legislator concerning the attribution of the custody of children in the case of the divorce of their parents, especially bearing in mind the views of the minor. [...]

2015 - 10.2436/20.3004.02.58
Revista catalana de dret privat, Vol. 15-1 (2015) , p. 49-75  
2.
16 p, 582.3 KB Parentalidades cambiantes : entre la renuncia a la maternidad y la reivindicación de la custodia paterna / Fernández-Rasines, Paloma (Universidad Pública de Navarra. Grupo de Investigación en Antropología Social) ; Bogino Larrambebere, Mercedes (Universidad Pública de Navarra. Grupo de Investigación en Antropología Social)
Este artículo abunda en el conocimiento de nuevas formas de parentalidad a través de los discursos y las prácticas vinculadas al ejercicio de la maternidad, la paternidad y otras figuras parentales significativas. [...]
This article deals with the knowledge of new forms of parenting through discourses and practices related to the exercise of motherhood, fatherhood and other significant parental figures. In the last years, evidence shows a significant increase in the number of women who break gender expectations about motherhood, while, at the same time, grows between the men the claim of fatherhood for care. [...]

2013 - 10.5565/rev/grafowp.7
GRAFO working papers, Vol. 2 (febrer 2013) , p. 1-16  
3.
29 p, 464.0 KB Coparentalitat i custòdia compartida a Catalunya / Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
L'article aborda la problemàtica de la custòdia compartida legal dels fills menors d'edat en el postdivorci dins d'un context de creixent diversitat de les pràctiques parentals. S'hi presenta el marc sociojurídic actual existent a Espanya i a Catalunya entorn de la figura jurídica i la pràctica de la custòdia compartida. [...]
El artículo aborda la problemática de la custodia compartida legal de los hijos menores de edad después del divorcio en un contexto de creciente diversidad de las prácticas parentales. Se presenta el marco sociojurídico actual existente en España y en Cataluña en torno a la figura jurídica y a la práctica de la custodia compartida. [...]
Le document aborde la question de la garde partagée des enfants mineurs après le divorce dans un contexte de diversité croissante des pratiques parentales. Nous présentons le cadre socio-juridique qui existe actuellement en Espagne et en Catalogne autour de la figure juridique et la pratique de la garde partagée. [...]
The paper addresses the issue of legal custody of minor children after divorce in a context of increasing diversity of parental practices. We present a socio-legal framework that currently exists in Spain and Catalonia around the legal entity and practice of shared custody. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.137
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 387-415  

Research literature 6 records found  
1.
64 p, 840.6 KB La custòdia compartida al segle XXI : el cas de Catalunya en el context d’Espanya, 2007-2012 / Solsona, Montserrat ; Brullet, Cristina ; Spijker, Jeroen
Presentem el debat obert a partir de la reforma del divorci de 2005 sobre la custòdia compartida, integrant elements sociològics, jurídics i sociodemogràfics. Mostrem evidències empíriques sobre els acords presos de custòdia de fills i filles menors d’edat, a partir de les microdades de les sentencies judicials a Catalunya de divorci i separació pel període 2007-2010 -que analitzem en el text- més un annex que inclou les de 2011 i 2012. [...]
Presentamos el debate abierto a partir de la reforma del divorcio de 2005 sobre la custodia compartida, integrando elementos sociológicos, jurídicos i socio demográficos. Mostramos evidencias empíricas sobre los acuerdos tomados de custodia de los hijos e hijas menores de edad, a partir de los microdatos de les sentencies judiciales en Cataluña de divorcio y separación para el período 2007-2010 -que analizamos en el texto- más un anexo que incluye las de 2011 y 2012. [...]
We present an open discussion following the 2005 divorce reform on shared custody integrating sociological, legal and demographic elements and provide a description of the patterns and characteristics of legal custody arrangements of minor children based on data from the General Council of the Judiciary on “Decrees of separations, divorces and annulments” for the period 2007-11. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 416)  
2.
51 p, 2.8 MB Post first-union repartnering and parenthood patterns in late 20th century Europe / Spijker, Jeroen ; Solsona, Montserrat ; Simó i Noguera, Carles
In 1981 Spain was one of the last countries in Europe to legalize divorce. Accompanying the transition from dictatorship to democracy were shifts in family laws and demographic behaviours that included the legalisation of divorce. [...]
Espanya va ser un dels darrers països d'Europa a legalitzar el divorci (1981). La seva legalització s'ha d'emmarcar dins el procés de la transició democràtica, els canvis de comportaments demogràfics i les modificacions de les lleis referides a la família. [...]
España fue uno de los últimos países de Europa en legalizar el divorcio (1981). Su legalización debe enmarcarse dentro del proceso de la transición democrática, los cambios en los comportamientos demográficos y en las modificaciones de las leyes referidas a la familia. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2012 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 399)  
3.
64 p, 2.0 MB Trends in custody arrangements in Spain since the divorce reform of 2005 / Spijker, Jeroen
In 1981 Spain was one of the last countries in Europe to legalize divorce. Accompanying the transition from dictatorship to democracy were shifts in family laws and demographic behaviors that included the legalisation of divorce. [...]
A Espanya, junt a la transició democràtica, es van produir importants canvis en les lleis que afectaven a la família i als comportaments demogràfics, entre ells, la legalització del divorci, al 1981 (un dels últims països d'Europa en legalitzar el divorci). [...]
En España, junto a la transición democrática, se produjeron relevantes cambios en las leyes que afectaban a la familia y a los comportamientos demográficos, entre ellos, la legalización del divorcio, en 1981 (uno de los últimos países de Europa en legalizarlo). [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2012 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 404)  
4.
4 p, 1.3 MB La custòdia compartida : un pas més cap a la igualtat de gènere? / Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren que, des de 2011, hi ha una forta estabilitat en la xifra de divorcis -situada al voltant dels 100 mil anuals, en la meitat dels quals hi ha fills/es menors d'edat-, mentre que es dóna un notable increment de la custòdia compartida, en detriment del paradigma anterior de custòdia exclusiva de la mare amb un règim de visites pel pare. [...]
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que desde 2011 ha habido una gran estabilidad en la cifra de divorcios: en torno a los 100 mil anuales, la mitad de los cuales con hijos/as menores de edad. [...]
Data published by the National Statistics Institute (INE in the Spanish acronym) show that, since 2011, the figures for divorces are remarkably stable at around 100,000 every year with half of them involving offspring who are still minors. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2017 (Perspectives demogràfiques ; 008)
3 documents
5.
66 p, 903.5 KB La guarda y custodia compartida y su manifestación a través del Plan de Parentalidad / Gallardo Porras, Antonio ; Gete-Alonso Calera, Ma. del Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En el presente trabajo se estudia la institución de la guarda y custodia compartida y su carácter preferente frente a la guarda y custodia individual, en especial en el ordenamiento catalán. Se analiza el conjunto de relaciones personales entre los progenitores y los hijos del matrimonio y entre los padres, se valora la importancia del plan de parentalidad cuando existe y la necesidad de que deba ser revisado y modificado cuando las circunstancias lo aconsejen. [...]
2017
Graduat o Graduada en Dret [949]  
6.
83 p, 522.7 KB Evolución de la custodia monoparental a la custodia compartida : análisis doctrinal y jurisprudencial / López Redón, Cristina ; Cueto Faus, Maria del Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis jurisprudencial y doctrinal sobre la evolución que ha ido teniendo, a lo largo del tiempo, la guarda y custodia de los menores tras la ruptura matrimonial. [...]
2017
Graduat o Graduada en Dret [949]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.