Results overview: Found 83 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Periodical publications, 3 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 77 records found
Course materials, 1 records found
Articles 1 records found  
1.
22 p, 2.4 MB A protocol for the intercomparison of marine fishery and ecosystem models : fish-MIP v1.0 / Tittensor, Derek P. (United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre) ; Eddy, Tyler D. (Dalhousie University. Department of Biology) ; Lotze, Heike K. (Dalhousie University. Department of Biology) ; Galbraith, Eric D. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Cheung, William (Nippon Foundation-Nereus Program) ; Barange, Manuel (FAO (Organisme). Departamento de Pesca y Acuicultura) ; Blanchard, Julia L. (University of Tasmania. Institute for Marine and Antarctic Studies) ; Bopp, Laurent (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Bryndum-Buchholz, Andrea (Dalhousie University. Department of Biology) ; Büchner, Matthias (Postdam-Institut für Klimafolgensforschung) ; Bulman, Catherine (CSIRO Oceans and Atmosphere) ; Carozza, David A. (McGill University. Department of Earth and Planetary Sciences) ; Christensen, Villy (University of British Columbia. Institute for the Oceans and Fisheries) ; Coll, Marta (Institut de Ciències del Mar) ; Dunne, John P. (United States. National Oceanic and Atmospheric Administration. Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) ; Fernandes, José A. (Plymouth Marine Laboratory) ; Fulton, Elizabeth A. (CSIRO Oceans and Atmosphere) ; Hobday, Alistair J. (CSIRO Oceans and Atmosphere) ; Huber, Veronika (Postdam-Institut für Klimafolgensforschung) ; Jennings, Simon (University of East Anglia. School of Environmental Sciences) ; Jones, Miranda (Nippon Foundation-Nereus Program) ; Lehodey, Patrick (Collecte Localisation Satellites) ; Link, Jason S. (United States. National Oceanic and Atmospheric Administration) ; Mackinson, Steve (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Great Britain)) ; Maury, Olivier (University of Cape Town, Department of Oceanography) ; Niiranen, Susa (Stockholm University. Stockholm Resilience Centre) ; Oliveros-Ramos, Ricardo (Instituto del Mar del Perú) ; Roy, Tilla (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Schewe, Jacob (Postdam-Institut für Klimafolgensforschung) ; Shin, Yunne-Jai (Institut de recherche pour le développement (France)) ; Silva, Tiago (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Great Britain)) ; Stock, Charles A. (United States. National Oceanic and Atmospheric Administration) ; Steenbeek, Jeroen (Ecopath International Initiative) ; Underwood, Philip J. (United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre) ; Volkholz, Jan (Postdam-Institut für Klimafolgensforschung) ; Watson, James R. (Oregon State University. College of Earth) ; Walker, Nicola D. (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Great Britain)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Model intercomparison studies in the climate and Earth sciences communities have been crucial to building credibility and coherence for future projections. They have quantified variability among models, spurred model development, contrasted within-and among-model uncertainty, assessed model fits to historical data, and provided ensemble projections of future change under specified scenarios. [...]
2018 - 10.5194/gmd-11-1421-2018
Geoscientific model development, Vol. 11 (2018) , p. 1421-1442  

Periodical publications 3 records found  
1.
Materials matemàtics / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Matemàtiques, 2006-
14 documents
2.
Publicacions de la Secció de Matemàtiques / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 1976-1987.
37 documents
3.
Publicacions matemàtiques / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Bellaterra : UAB, Dep. de Matemàtiques , 1988-.
68 documents

Books and collections 1 records found  
1.
12 p, 90.7 KB Reglament del Departament de Matemàtiques / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
2004  

Research literature 77 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
252 p, 4.8 MB Stochastic modelling of epigenetic regulation : analysis of its heterogeneity and its implications in cell plasticity / Folguera Blasco, Núria, autor. ; Alarcón Cor, Tomás, supervisor acadèmic. ; Menéndez Menéndez, Javier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques. ; Centre de Recerca Matemàtica.
En aquesta tesi doctoral, el nostre objectiu principal és entendre la importància de la regulació epigenètica en la determinació del destí cel lular i de les seves possibles tran- sicions cap a altres estats. [...]
In this thesis, we aim at understanding the importance of epigenetic regulation(ER) in cell fate decisions and transitions. In order to address this issue, we first formulate a stochastic model of epigenetic regulation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
154 p, 1020.1 KB Inductive valuations and defectless polynomials over henselian fields / Moraes de Oliveira, Nathália, autor. ; Nart, Enric, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Sigui (K,v)un cos valorat discret de rang 1. En un treball pioner, S. MacLane va estudiar i caracteritzar les extensions de la valoració v al cos K(x) de les funcions racionals. M. Vaquié va generalitzar aquest treball al cas d'una valoració v arbitrària, no necessàriament de rang 1 ni discreta. [...]
Let (K; v) be a discrete rank-one valued eld. In a pioneering work, S. MacLane studied and characterized the extensions of the valuation v to the rational function eld K(x). M. Vaquié generalized his work for an arbitrary valued eld (K; v), not necessarily rank-one nor discrete. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
172 p, 1.8 MB Sylvester matrix rank functions on crossed products and the Atiyah problem / Claramunt Carós, Joan, autor. ; Ara, Pere, 1959- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
La motivació principal de la tesi ha estat l'estudi del problema d'Atiyah, que es pregunta sobre els possibles valors que poden assolir els nombres de Betti l2 de grups discrets numerables G. Aquesta pregunta va motivar un seguit d'articles en els quals es van formular (i en alguns casos rellevants demostrar) enunciats més forts que la pregunta original d'Atiyah, que preguntava si hi havia grups discrets numerables G amb nombres de Betti l2 irracionals. [...]
This thesis is primarily concerned with the famous Atiyah problem, which asks about the possible l2-Betti numbers of discrete countable groups G. This question motivated a series of research papers in which where formulated (and proved in some relevant cases) statements stronger than the Atiyah original question, which asked whether there were countable discrete groups G with irrational l2-Betti numbers. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
121 p, 1.9 MB Topological attractors of quasi-periodically forced one-dimensional maps / Dong, Zhaoyang, autor. ; Alsedà i Soler, Lluís, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
This thesis is concerned with topological attractors of some quasi-periodically forced one-dimensional maps. The main aim of our study is to under- stand the states of the attractors by analyzing the mechanisms which rule the dynamics of the maps. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
146 p, 1.9 MB New results in averaging theory and its applications / Cândido, Murilo Rodolfo, autor. ; Llibre, Jaume, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
En este trabajo presentamos nuevos resultados en la teoría del promedio para encontrar soluciones periódicas. Usando reducción de Lyapunov-Schmidt y el grado de Brouwer nosotros elaboramos un teorema del promedio capaz de detectar la persistencia de soluciones periódicas en sistemas diferenciales cuando este tiene un continuo de ceros en la primera ecuación promediada no nula. [...]
This work presents new results in the averaging theory for finding periodic solutions. Using Lyapunov-Schmidt reduction and Brouwer's degree we elaborate an averaging theorem able to detect the persistence of periodic solutions in differential systems when the first nonvanishing averaged equation has a continuum of zeros. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
88 p, 3.2 MB New models of count data with applications / Fernández Fontelo, Amanda, autor. ; Puig i Casado, Pere, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Donat que les dades de recompte es troben en molt fenòmens reals, la necessitat de mètodes i tècniques de qualitat per modelitzar i analitzar aquest tipus de dades és completament indiscutible. En aquest sentit, durant els últims anys, s'han trobat molts articles a la literatura dins dels que s'han desenvolupat tant mètodes bαsics com més generals per l'anàlisi d'aquestes dades. [...]
Since count data are present in the nature of many real processes, the need for high-quality methods and techniques to accurately model and analyse these data is irrefutable. In this sense, in the past years, many comprehensive works have been presented in the literature where both, primary and more general methods to deal with count data, have developed based on different approaches. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
144 p, 1.4 MB Bifurcations of limit cycles in planar differential and piecewise differential systems / Pereira Costa da Cruz, Leonardo, autor. ; Torregrosa Arús, Joan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
nd $, the inner and outer Abelian integrals are rational functions and we provide an upper bound for the number of simple zeros. The maximum number of limit cycles, up to first order cubic perturbation, from the inner and outer annuli is 9 and 8, respectively. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
181 p, 1009.7 KB Trivial 2-cocycles for invariants of mod p homology spheres and Perron's conjecture / Riba Garcia, Ricard, autor. ; Pitsch, Wolfgang, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
L'objectiu principal d'aquesta tesis és l'estudi de la conjectura de Perron. Aquesta conjectura afirma que certa funcio sobre el grup de Torelli mod p amb valors en Z/p és un invariant d'esferes d'homologia modul p. [...]
The main objective of this thesis is the study Perron's conjecture. This conjecture affirms that some function on the group of Torelli mod p, with values in Z/p, is an invariant of mod p homology spheres. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
9.
Innovació en el disseny i construcció de sensors rotatius òptics / Costa Jimeno, Néstor, autor. ; Bruna, Joaquim, supervisor acadèmic. ; Tikhonov, Sergey, 1976- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Hohner Automáticos S. L. és una empresa principalment dedicada a la fabricació d'encoders. Aquesta tesi doctoral s'ha centrat en la millora i innovació respecte a un tipus de producte anomenat encoder rotatori incremental òptic. [...]
Hohner Automáticos S. L. is a company mainly dedicated to the manufacture of encoders. This doctoral thesis has been focused on the improvement and innovation related to a type of product called optical incremental rotary encoder. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
10.
109 p, 1.2 MB Singular integral operators and rectifiability / Chunaev, Petr, autor. ; Tolsa Domènech, Xavier, supervisor acadèmic. ; Mateu Bennassar, Joan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Los problemas que estudiamos en esta tesis se encuentran en el área de Análisis Armónico y Teoría de la Medida Geométrica. En particular, consideramos la conexión entre las propiedades analíticas de operadores integrales singulares definidos en L^2(\mu) y asociados con algunos núcleos de Calderón-Zygmund y las propiedades geométricas de la medida \mu. [...]
The problems that we study in this thesis lie in the area of Harmonic Analysis and Geometric Measure Theory. Namely, we consider the connection between the analytic properties of singular integral operators defined in L^2(\mu) and associated with some Calderón-Zygmund kernels and the geometric properties of the measure \mu. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  

Research literature : 77 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1 records found  
1.
87 p, 2.2 MB Doctorado en Matemáticas / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
El programa de doctorat en Matemàtiques té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les habilitats necessàries per al desenvolupament d'investigacions en les diferents branques de les matemàtiques. [...]
Bellaterra 2012 (Doctorats)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.