El término de búsqueda Entorn en transformació i tercer sector capacitats organitzatives, prestació de serveis i rol polític el cas de les associacions per la lluita contra l'exclusió social a Catalunya en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Entorn de simulació de xarxes focalitzat en Routing IP
1   Entorn del projecte de "l'obra nova" del Palau de la Generalitat :
1   Entorn del seminari «Geografies dissidents. Reflexions sobre la pràctica actual de la geografia» :
1   Entorn dels tres primers volums d'Actes dels Col·loquis Internacionals de Llengua i Literatura Catalanes
1   Entorn en transformació i tercer sector :
1   entorn la protagonista de Cap al cel obert de Carme Riera
1   entorn per a la gestió de la recerca i la transferència
1   entorn universitari en el marc del campus virtual i del matching empresa-estudiant (part I)
1   entorn universitari en el marc del campus virtual i del matching empresa-estudiant (part II)
1   entorn universitari en el marc del campus virtual i del matching empresa-estudiant (part III)