Results overview: Found 46 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 10 records found
Course materials, 32 records found
Articles 1 records found  
1.
40 p, 3.4 MB A Comparison between Different Error Modeling of MEMS Applied to GPS/INS Integrated Systems / Garcia Quinchia, Alex (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Falco, Gianluca (Politecnico di Torino) ; Falletti, Emanuela (Politecnico di Torino) ; Dovis, Fabio (Politecnico di Torino) ; Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Advances in the development of micro-electromechanical systems (MEMS) have made possible the fabrication of cheap and small dimension accelerometers and gyroscopes, which are being used in many applications where the global positioning system (GPS) and the inertial navigation system (INS) integration is carried out, i. [...]
2013 - 10.3390/s130809549
Sensors, Vol. 13 (2013) , p. 9549-9588  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
8 p, 70.5 KB Cas pràctic d'adaptació metodològica a les directrius eees d'una assignatura d'enginyeria informàtica / Fitó i Roig, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Lorente Álvarez, Bibiana ; Montón i Macián, Màrius ; Martinez Huerta, Borja (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Talavera Velilla, Guillermo ; Valderrama Vallés, Elena
En el curs 2004-2005, l’assignatura de primer curs Fonaments de Computadors [4], de la titulació d’Enginyeria en Informàtica, fou una de les assignatures escollides dins del pla pilot DURSI [5] de la Universitat Autònoma de Barcelona per començar amb el nous sistema de crèdits ECTS. [...]
2006
Jornada de Campus d’Innovació Docent, 3a : 2006  

Books and collections 2 records found  
1.
9 p, 482.0 KB Presentación de Carlos Ferrer Salat / Ferrer i Salat, Carles, 1931-1998 ; Centre d'Estudis Olímpics
Carlos Ferrer Salat, president del Comitè Olímpic Espanyol, presenta el llibre “Las Claves del éxito”.
Carlos Ferrer Salat, presidente del Comité Olímpico Español, presenta el libro “Las Claves del éxito”.
Carlos Ferrer Salat, president of the Spanish Olympic Committee, presents the book “Las Claves del éxito”.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona 1995
Les claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona '92, 1995, p. 11-17  
2.
12 p, 1.4 MB L'agenda virtual d'activitats d'aprenentatge com a eina educativa / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Velasco González, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Valderrama-Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver-Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ferrer-Ramis, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Toledo-Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La metodologia docent impulsada per la creació d'un espai europeu d'educació superior comú implica tenir en compte el treball de l'estudiant. En aquest sentit, i per donar suport al procés d'aprenentatge dels alumnes, s'ha desenvolupat un procediment d'elaboració d'agendes d'activitats a partir de guies docents d'assignatures ja expressades en ECTS, és a dir, en les que es dóna informació de la dedicació dels estudiants tant a les tasques presencials com a les no presencials. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 69-79
4 documents

Research literature 10 records found  
1.
134 p, 1.5 MB Dynamic partial reconfiguration in FPGAs for the design and evaluation of critical systems / Cardona Cardona, Luis Andrés ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Los dispositivos FPGA persisten como componentes fundamentales para el diseño y evaluación de sistemas electrónicos. En el caso de las FPGAs basadas en memoria SRAM de Xilinx, éstas soportan Reconfigurabilidad Parcial Dinámica (DPR) por medio del Internal Configuration Access Port (ICAP). [...]
Field Programmable Gate Array (FPGA) devices persist as fundamental components in the design and evaluation of electronic systems. They are continuously reported as final implementation platforms rather than only prototype elements. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
227 p, 4.4 MB Performance Enhancement MEMS Based INS/GPS Integrated System Implemented on a FPGA for Terrestrial Applications / Garcia Quinchia, Alex ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Hoy en día con el desarrollo de sensores inerciales basados en Sistemas Micro\-electromecánicos (MEMS), podemos encontrar acelerómetros y giróscopos embebidos en diferentes dispositivos y plataformas, teniéndolos en relojes, teléfonos inteligentes, consolas de video juego hasta sistemas de navegación terrestre y vehículos aéreos no tripulados (UAVs), {\em etc}. [...]
Nowadays with the development of inertial sensors based on Micro-Electrome\-chanical Systems (MEMS), embedded accelerometers and gyroscopes can be found in several devices and platforms ranging from watches, smart phones, video game consoles up to terrestrial navigation systems and unmanned aerial vehicles (UAVs), {\em etc}. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
53 p, 2.9 MB Caracterización de una unidad de medida inercial para la obtención de entornos de simulación de un sistema de navegación inercial de bajo coste mediante Allan Variance / Preckler Clemente, Carlos ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Garcia Quinchia, Alex, assessor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2012
2 documents
4.
214 p, 4.7 MB Parallel post-processing solution for GNSS-R instrument / Guo, Yi, 1982- ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Rius Jordán, Antonio, dir. (Institut de Ciències de l'Espai) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Las señales de banda trasmitidas por los sistemas de navegación global por satélite (GNSS, Global Navigation Satellites Systems) permiten averiguar algunas de las propiedades geof'ısicas de la Tierra al reflejarse en su superficie. [...]
L-band signals transmitted by the Global Navigation Satellites Systems (GNSS) from its reflection off the Earth's surface allow for the inference of some of its geophysical properties. This concept is named GNSS-Reflectometry (GNSS-R), or PAassive Reflectometry and Interferometry System (PARIS). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, 2012  
5.
85 p, 1.7 MB Identificar los genes que promueven los cambios fenotípicos / Hernández Ferrer, Carles ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Huerta, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011
3 documents
6.
74 p, 8.5 MB Desarrollo de un sistema integrado de navegación inercial : interfície IMU + FPGA / Giménez Bonastre, Alfred Raul ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Garcia Quinchia, Alex, assessor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes automatitzats que requereixen d'un control d'estabilitat o moviment es poden trobar cada cop en més àmbits. Aplicacions UAV o de posicionament global són les més comunes per aquest tipus de sistemes, degut a que necessiten d'un control de moviment molt precís. [...]
Los sistemas automatizados que requieren de un control de estabilidad o movimiento se encuentran cada vez en más ámbitos. Aplicaciones UAV o de posicionamiento global son las más comunes para este tipo de sistemas, ya que necesitan de un control de movimiento muy preciso. [...]
The automated systems that need a control of stability or motion control are increasingly in more areas. UAV or global positioning applications are the most common for these systems because they need a very precise motion control. [...]

2010  
7.
43 p, 546.7 KB Disseny d'un adaptador d'IPs per a NoCs tolerants a falles / Vila Garcia, Francesc ; Kanellou, Eleni, dir. ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'aparició d'un nou paradigma per al disseny de sistemes multiprocessador, les NoC; requereixen una manera d'adaptar els IP cores ja existents i permetre la seva connexió en xarxa. Aquest projecte presenta un disseny d'una interfície que aconsegueix adaptar un IP core existent, el LEON3; del protocol del bus AMBA al protocol de la xarxa. [...]
La aparición de un nuevo paradigma para el diseño de sistemas multiprocesador, las NoC; requieren un modo para adaptar los IP cores existentes y permitir su conexión en red. En este proyecto se presenta el diseñno de una interfaz que consigue adaptar un IP core existente, el LEON3; del protocolo del bus AMBA al protocolo de la red. [...]
The emergence of a new paradigm for the multiprocessor systems design, the NoC; requires a way to adapt existing IP cores to this new communication backbone, in order to be able to connect them to a network. [...]

2009
2 documents
8.
86 p, 1.1 MB Pla dinamització educativa / Pujals Altes, Joan ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una aplicació web capaç de gestionar tota la informació que genera el Pla de dinamització educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta informació serà sobre centres educatius, activitats i reserves d'aquestes activitats. [...]
Este proyecto consiste en la elaboración de una aplicación web capaz de gestionar toda la información que genera el Plan de dinamización educativa del Ayuntamiento de Sant Cugat. Esta información será sobre centros educativos, actividades y reservas de estas actividades. [...]
This project consists in developing a web application capable of managing all the information generated by the “Pla de dinamització educativa” of Sant Cugat's city hall. This information will be about schools, activities and reservations for these activities. [...]

2009  
9.
122 p, 1.9 MB Estudio, análisis y mejora de un sistema de gestión de expedientes / Lozano Romera, David ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Miralles i Fàbregues, Jaume (Steria Ibérica S.A.U.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El proyecto consistió en el estudio, propuesta y realización de una serie de mejoras derivadas del análisis de un sistema de gestión de expedientes. El sistema analizado es SEDAS, un producto de gestión de los procesos de recobro de deudas desarrollado por Steria. [...]
El projecte va consistir en l'estudi, proposta i realització d'una serie de millores derivades de l'anàlisi d'un sistema de gestió d'expedients. El sistema analitzat és SEDAS, un producte de gestió del procés de recobrament de deutes desenvolupat per Steria. [...]
The project consisted in the study, proposal and development of some improvements made by the result of the analysis of a file management system. The system analysed is SEDAS, it is a product that manage debt recovering processes developed by Steria. [...]

2008  
10.
258 p, 5.9 MB A CMOS pixel vertex detector for the super KEK-B experiment semiconductor tracker / Martín Albarrán, Elena ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Varner, Gary S., dir. (University of Hawaii)
This dissertation will explain the research that has been done at the IDLab at the University of Hawai'i for the upgrade of the pixel detector.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
2 documents

Course materials 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 99.7 KB Fonaments Físics per a l'Adquisició de Dades [104345] / Prim Sabria, Marta ; Ferrer Ramis, Carles ; Oliver Malagelada, Joan ; Valderrama Vallés, Elena ; Montón Macián, Màrius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la part més tecnològica de l'adquisició de dades. Es divideix en dos eixos: el primer comprèn l'estudi dels aspectes relacionats amb els diferents components hardware que intervenen en un procés d'adquisició de dades i el segon consisteix en la introducció dels principis de disseny d'un sistema d'adquisició de dades. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio a la parte más tecnológica de la adquisición de datos. Se divide en dos ejes: el primero comprende el estudio de los aspectos relacionados con los diferentes componentes hardware que intervienen en un proceso de adquisición de datos y el segundo consiste en la introducción de los principios de diseño de un sistema de adquisición de datos. [...]

2019-20
1394 [1394]
3 documents
2.
4 p, 88.6 KB Sistemes Electrònics i Aplicacions [102722] / Ferrer Ramis, Carles ; Moreno Font, Vanessa ; Aragonés Ortiz, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es donar les bases del disseny de sistemes electrònics mitjançant processadors digitals de senyal com a complement d'altres solucions de sistemes digitals com són les FPGA i d'altres procesadors genèrics. [...]
Los objetivos de la asignatura es dar las bases del diseño de sistemas electrónicos mediante procesadores digitales de señal como complemento de otras soluciones de sistemas digitales como son las FPGA y otros procesadores genéricos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
4 p, 91.3 KB Integració Hardware/Software [102794] / Ferrer Ramis, Carles ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Casanova, Raimon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir l'alumne en el disseny i síntesis de sistemes sobre xip (SoC). En concret, els objectius específics de l'assignatura són: Aprendre la metodologia de disseny de sistemes encastats. [...]
El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en el diseño y síntesis de sistemas sobre chip (SoC). En concreto, los objetivos específicos de la asignatura son: Aprender la metodología de diseño de sistemas empotrados. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
4 p, 76.5 KB Informàtica [104524] / Ferrer Ramis, Carles ; Puig Toledo, Carlos ; Casanova, Raimon ; Aragonés Ortiz, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta matèria s'introduiran els conceptes bàsics relatius a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) com a eines per al desenvolupament d'aplicacions de gestió de les ciutats, així com nocions bàsiques de algorísmica i programació d'aplicacions.
2018-19
1395 [1395]  
5.
4 p, 76.3 KB Integració Hardware/Software [102794] / Ferrer Ramis, Carles ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Casanova, Raimon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir l'alumne en el disseny i síntesis de sistemes sobre xip (SoC). En concret, els objectius específics de l'assignatura són: Aprendre la metodologia de disseny de sistemes encastats. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
4 p, 73.7 KB Sistemes Electrònics i Aplicacions [102722] / Ferrer Ramis, Carles ; Puig Toledo, Carlos ; Moreno Font, Vanessa ; Aragonés Ortiz, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es donar les bases del disseny de sistemes electrònics mitjançant processadors digitals de senyal com a complement d'altres solucions de sistemes digitals com són les FPGA i d'altres procesadors genèrics. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
7.
4 p, 74.9 KB Integració Hardware/Software [102794] / Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Saiz Alcaine, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Moreno Font, Vanessa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir l'alumne en el disseny i síntesis de sistemes sobre xip (SoC). En concret, els objectius específics de l'assignatura són: Aprendre la metodologia de disseny de sistemes encastats. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
4 p, 73.5 KB Sistemes Electrònics i Aplicacions [102722] / Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Aragonés Ortiz, Raúl (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Moreno Font, Vanessa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es donar les bases del disseny de sistemes electrònics mitjançant processadors digitals de senyal com a complement d'altres solucions de sistemes digitals com són les FPGA i d'altres procesadors genèrics. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
9.
4 p, 73.3 KB Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari [42840] / Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Montón Macián, Màrius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar coneixements per alvdesenvolupament de nodes de xarxes de sensors que permeten tant lavaplicació dels protocols de comunicació de la xarxavde sensors, com ara sensors i actuadors connectats al node. [...]
The aim of this module is to provide knowledge for the development of sensor network nodes that allow both the implementation of the communication protocols of the network of sensors, such as sensors and actuators connected to the node. [...]

2017-18
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
2 documents
10.
3 p, 72.5 KB Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari [42840] / Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar coneixements per alvdesenvolupament de nodes de xarxes de sensors que permeten tant lavaplicació dels protocols de comunicació de la xarxavde sensors, com ara sensors i actuadors connectats al node. [...]
The aim of this module is to provide knowledge for the development of sensor network nodes that allow both the implementation of the communication protocols of the network of sensors, such as sensors and actuators connected to the node. [...]

2016-17
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
2 documents

Course materials : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Ferrer, C.
9 Ferrer, Carles,
1 Ferrer, Cristina
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.