Resultados globales: 9 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 9 registros
Documentos de investigación Encontrados 9 registros  
1.
76 p, 3.2 MB Mapa web interactiu de Barcelona / Mañé Solé, Juli ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquest projecte és crear un sistema que permeti generar i gestionar un mapa de navegació interactiu per a la web i per qualsevol àmbit. Per aconseguir-ho, el projecte està dividit en dos parts: el mapa de navegació i el gestor de continguts. [...]
El objetivo principal del presente proyecto es crear un sistema que permita generar y gestionar un mapa de navegación interactivo para web y para cualquier ámbito. Para lograr dicho objetivo, el proyecto se dividide en dos partes: el mapa de navegación y el gestor de contenidos. [...]
The main objective of this project is to create a system to generate and administer an interactive navigation map for web into any scenario kind. To achieve this purpose, the project is divided in two parts: navigation map and a content management system. [...]

2009  
2.
71 p, 1.8 MB Web per a un club esportiu / González Caso, Alejandro ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest Projecte Final de Carrera va sorgir per la necessitat que tenia el Club Esportiu Escola Sant Gervasi per poder tenir un control de la seva gestió esportiva mitjançant una aplicació web i poder també emmagatzemar les valoracions que es fan sobre els esportistes del Club. [...]
Este Proyecto Final de Carrera surgió por la necesidad que tenía el Club Esportiu Escola Sant Gervasi de poder tener un control de su gestión deportiva a través de una aplicación web y poder también almacenar las valoraciones que se hacen sobre los deportistas del Club. [...]
This End Of Career Project raised because of the needed that the Club Esportiu Escola Sant Gervasi had for taking control of it's sports management using a web application and also for storing the Club's players valorations. [...]

2009  
3.
28 p, 2.5 MB Geolocalitzáció en temps real sobre Google Maps / Martín Farré, Rafael ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és crear un sistema de seguiment d'una flota de vehicles amb GPS en temps real. A partir d'un mòdul de captació, el servidor recull la informació geogràfica dels vehicles i l'emmagatzema. [...]
El objetivo de este proyecto es crear un sistema de seguimiento de una flota de vehículos con GPS en tiempo real. A partir de un módulo de captación, el servidor recoge la información geográfica de los vehículos y lo almacena. [...]
The aim of this project is to create a tracking system of a fleet of vehicles with GPS in real time. From a capture module, the server collects and stores the geographical information of the vehicles. [...]

2010
2 documentos
4.
37 p, 959.3 KB Disseny d'un Battle Chess 3D (2) / Monné Roca, Marc ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta memòria descriu el projecte de final de carrera anomenat "Disseny d'un Battle Chess 3D (2)", que tracta de la creació, modelat i animació de peces per a un joc d'escacs en 3 dimensions amb certes temàtiques, i que posteriorment s'integren amb el projecte "Disseny d'un Battle Chess 3D (1)" per a formar un joc interactiu d'escacs en un applet de Java. [...]
Esta memoria describe el proyecto de final de carrera nombrado "Diseño de un Battle Chess 3D (2)", que trata de la creación, modelado y animación de piezas para un juego de ajedrez en 3 dimensiones con ciertas temáticas, y que posteriormente se integran con el proyecto "Diseño de un Battle Chess 3D (1)" para formar un juego interactivo de ajedrez en un applet de Java. [...]
This memory describes the degree's final project named "Design of a Battle Chess 3D (2)", which is about, the creation, modeling and animation of the pieces for a chess game in 3 dimensions with certain themes, which are lately combined with the project "Design of a Battle Chess 3D (1)" to make an interactive chess game within a Java applet. [...]

2009  
5.
82 p, 2.1 MB Aplicación para la gestión de un sistema de incidencias de un almacén robotizado / Mir Armada, Jaume ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte té com objectiu fer un sistema d'incidències pel control d'un magatzem robotitzat i del cost que comporta la resolució d'aquestes. D'aquesta manera es pretén canviar un mètode de treball rudimentari, passant a un altre totalment estructurat que serveixi per millorar el actual. [...]
Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema de incidencias para el control de un almacén robotizado y del coste que conlleva la resolución de estas. De esta forma se pretende cambiar un método de trabajo rudimentario, pasando a otro totalmente estructurado que sirva para mejorar el actual. [...]
This project aims to create a bug system for control an automatic warehouse and the cost involved in the resolution of this bugs. We want change a rudimentary, working method, growing up to another fully structured to improve the current. [...]

2009  
6.
103 p, 2.0 MB Creació d'una ràdio musical participativa amb difusió online i FM / Geis Elias, Pere ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte té com a propòsit crear una ràdio musical participativa amb difusió online i FM on a partir d'una interfície web l'usuari pugui participar-hi activament votant les cançons que hi sonaran. [...]
Este proyecto tiene como propósito crear una radio musical participativa con difusión online y FM donde a partir de una interfaz web el usuario pueda participar activamente votando las canciones que sonarán. [...]
The objective of this project is to create a participatory music radio with an online and FM diffusion with an online interface with which users can participate actively voting the songs that will sound. [...]

2009  
7.
57 p, 1.5 MB Creación de una radio musical participativa con difusión online y FM / Quintana Schmidt, Alejandro de ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Este proyecto propone crear un sistema inteligente y autónomo de emisión conjunta por Internet y FM. A través de una interfaz Web cómoda y sencilla, el oyente podrá interactuar con la emisora e influir en la emisión, exponiendo sus preferencias. [...]
Aquest projecte proposa crear un sistema intel·ligent i autònom de emissió conjunta per Internet i FM. A través d'una interfície Web còmoda i senzilla, l'oient podrà interactuar amb l'emissora, exposant les seves preferències. [...]
This project attempts to create an intelligent and autonomous emission system of both the Net and FM together. Through a handy and simple interface any hearer will be able to interact with the station and participate on the emission, expressing their own preferences. [...]

2008  
8.
146 p, 4.2 MB Diseño e implementación de un sistema PDM / Expósito Aguilera, Francisco ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha realitzat el disseny i la implementació d'un sistema PDM genèric mitjançant el qual sigui posible crear i gestionar la informació relacionada amb un producte. Amb aquesta eina web realitzada fent ús del patró d'arquitectura MVC, es pretèn disminuir la pèrdua de temps i de dades a la organització de dades de disseny, millorar la productivitat i augmentar la col·laboració.
En este proyecto se ha realizado el diseño y la implementación de un sistema PDM genérico mediante el cual sea posible crear y gestionar la información relativa a un producto. A través de esta herramienta web, realizada utilizando el patrón de arquitectura MVC, que es una de las más importantes en la gestión del ciclo de vida de un producto, se pretende disminuir la pérdida de tiempo y datos en la organización de los datos de diseño, mejorar la productividad y aumentar la colaboración.
In this Project has been carried out the design and implementation of a generic PDM system. Through this application it is possible to create and manage information related to a product. This tool, which has been put into effect using the MVC web design pattern, purports to minimize the waste of time and data in the data design organization, improve the productivity and increase the collaboration.

2007  
9.
49 p, 455.5 KB Ràdio participativa amb difusió per Internet / Pérez Duran, Sergi ; Ganyet, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta memòria reuneix una explicació del treball que s'ha dut a terme per a desenvolupar el projecte final de carrera. Aquest tracta d'implementar una ràdio musical que s'emet per Internet però amb la característica d'ésser una ràdio que decideixi la programació musical en funció de la seva audiència. [...]
Esta memoria reune la explicación del trabajo que se ha llevado a cabo para desarrollar el proyecto final de carrera. El proyecto trata de implementar una radio musical que se emite por Internet pero con la característica que tiene que ser una radio que decida la programación musical en función de la su audiencia. [...]
This memory has the explanation of the work that has been carried out to develop the Final Project. The project tries to implement one musical radio that is emitted by Internet but with the characteristic that it has to be one radio that decides the musical programming based on the its hearing. [...]

2007  

Vea también: autores con nombres similares
1 Ganyet, Joan
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.