El término de búsqueda Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Bio en el índice plan de estudios no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
10   Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
105   Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
7   Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
76   Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
41   Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics
49   Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
119   Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
58   Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
75   Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
110   Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció