Results overview: Found 20 records in 0.03 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 17 records found
Articles 3 records found  
1.
8 p, 403.0 KB Multidimensional Quality Metrics (MQM) : A Framework for Declaring and Describing Translation Quality Metrics / Lommel, Arle (German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Language Technology Lab) ; Uszkoreit, Hans (German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Language Technology Lab) ; Burchardt, Aljoscha (German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Language Technology Lab)
In recent years translation quality evaluation has emerged as a major, and at times contentious, topic. Despite a focus on systematizing the evaluation of translation quality, the industry landscape is still highly fragmented, in part because different kinds of translation projects require very different evaluations of quality. [...]
En els últims anys l'avaluació de la qualitat de la traducció s'ha convertit en un tema rellevant i a la vegada que, de vegades, polèmic. La perspectiva de la indústria sobre la qualitat està altament fragmentada, en part perquè diferents tipus de projectes de traducció requereixen mètodes molt diferents d'avaluació. [...]
En los últimos años la evaluación de la calidad de la traducción se ha convertido en un tema relevante a la par que, en ocasiones, polémico. La perspectiva de la industria sobre la calidad está altamente fragmentada, en parte porque diferentes tipos de proyectos de traducción requieren métodos muy diferentes de evaluación. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.77
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 455-463 (Tradumàtica dossier)  
2.
16 p, 320.2 KB Transferencia inter-dominios en resolución de problemas : una propuesta instruccional basada en el proceso de «traducción algebraica» / Sanjosé, Vicente ; Solaz-Portolés, Joan Josep ; Valenzuela, Tomás
Comprender un problema con enunciado en ciencias y matemáticas implica construir representaciones mentales en diferentes niveles de abstracción. Las dificultades que los estudiantes de secundaria tienen a la hora de resolver problemas algebraicos con enunciado parecen originarse en la transición entre la representación concreta y la representación matemática de los problemas. [...]
Understanding a science and math word problem means constructing mental representations at different levels of abstraction. Secondary students have dificulties solving algebraic word problems due to the transition from the concrete representation to the mathematic representation. [...]

2009
Enseñanza de las Ciencias, V. 27 n. 2 (2009) p. 169-184  
3.
17 p, 130.5 KB El huaben : la traducció de novel·la xinesa del segle XVII / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Fustegueres i Rosich, Sílvia
Els huaben, relats escrits per ser llegits, apareixen durant el segle XVII, fruit d'una rica tradició oral. Feng Menglong (1574-1646), autor i editor de prestigi reconegut, fou un dels principals impulsors d'aquest gènere. [...]
The huaben, stories written to be read appear in the 17 th century thanks to a rich oral storytelling tradition. Feng Menglong (1574-1646), writer and editor with a China-wide reputation, was one of this genre's most important promoters. [...]

2000
Quaderns : revista de traduccio, N. 5 (2000) , p. 93-109  

Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
82 p, 1.5 MB Traducció i anàlisi dels quatre primers capítols d' "Uglies", de Scott Westerfeld, en el context de la ciència-ficció catalana / Soler Prats, Berta ; Udina Abelló, Dolors, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El principal objectiu d'aquest treball és traduir i analitzar els quatre primers capítols de la novel·la "Uglies", de Scott Westerfeld, en el context de la ciència-ficció a Catalunya. Durant l'elaboració de la traducció i en el procés posterior a aquesta, es tenen en compte tres elements molt importants. [...]
El principal objetivo de este trabajo es traducir y analizar los cuatro primeros capítulos de la novela "Uglies", de Scott Westerfeld, en el contexto de la ciencia ficción en Cataluña. Durante la elaboración de la traducción y en el proceso posterior a esta, se tienen en cuenta tres elementos muy importantes. [...]
The main objective of this thesis is to translate and analyse the first four chapters of the novel "Uglies", by Scott Westerfeld, in the context of science fiction in Catalonia. Both during and after the translation process, three different aspects have proved essential. [...]

2019
Traducció i Interpretació [0]  
2.
37 p, 1.3 MB Traducción inversa español-japonés : Análisis, proceso y dificultades de la traducción al japonés del cuento popular «La Lechera» / Gomez Alcalde, Mireia ; Hernandez Garcia, Maria Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest treball és analitzar el procés, dificultats i la traducció del conte infantil «La lletera» al japonès. Al llarg de tot el treball es veurà el procés previ a la traducció, és a dir, l'anàlisi del text original y del lector meta, recerca de textos paral·lels, així com l'explicació raonada a la solució donada a tots els problemes de traducció trobats al text. [...]
El objetivo de este trabajo es analizar el proceso, las dificultades y la traducción del cuento infantil de «La Lechera» al japonés. A lo largo del trabajo se verá tanto el proceso previo a la traducción, es decir análisis del texto original y del lector meta, búsqueda de textos paralelos como la explicación razonada a la solución de todos los problemas de traducción encontrados en el texto. [...]
The purpose of this final degree project is to translate the traditional children tale «The milkmaid and the pail» into Japanese and to analyze the process and the difficulties. Throughout the project, things as the previous process to translation which includes the analysis of the original text and the intended reader either the search of parallel texts will be explained. [...]

2019
Traducció i Interpretació [0]  
3.
69 p, 1.2 MB Análisis y traducción comentada del discurso de Solzhenitsyn 'Vivir sin mentira' / Lorente Fortes, Xènia ; Kubyshina, Natalija, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la traducción del ensayo de Aleksandr Solzhenitsyn Vivir sin mentira ('Жить не по лжи!') que, hasta ahora, no había sido traducido directamente del ruso al español.
Aquest Treball de Fi de Grau se centra en la traducció de l'assaig d'Aleksandr Soljenitsin Vivir sin mentira ('Жить не по лжи!') que, fins ara, no havia estat traduït directament del rus al castellà.
This final project focuses on the translation of Aleksandr Solzhenitsyn's essay 'Жить не по лжи!' that had never been directly translated from Russian to Spanish up until now.

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
4.
61 p, 1.1 MB Proceso y propuesta de traducción de un Prenuptial Agreement del inglés al español / Lafora Blaise, Anna ; Bestué Salinas, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo principal de este trabajo consiste en traducir un documento jurídico, concretamente un modelo de prenuptial agreement del inglés norteamericano al español de España. La realización de esta traducción nos sirve como excusa para poder estudiar y aprender sobre este ámbito del derecho y comparar esta materia en ambos sistemas jurídicos gracias a la investigación y documentación previa y necesaria para poder empezar a traducir. [...]
L'objectiu d'aquest treball consisteix en traduir un document jurídic, concretament un model de prenuptial agreement de l'anglès nord-americà a l'espanyol d'Espanya. La realització d'aquesta traducció ens serveix com a excusa per poder estudiar i aprendre sobre aquest àmbit del dret i comparar aquesta matèria en els dos sistemes jurídics gràcies a la investigació i documentació prèvia i necessària per a poder començar a traduir. [...]
The aim of this paper is to translate a legal document, specifically a sample of a prenuptial agreement, from American English into European Spanish. This translation is an excuse to study and learn about this field of law and compare it in both legal systems thanks to the previous and necessary research to start the translation. [...]

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
5.
54 p, 643.8 KB Anàlisi d'aspectes rellevants per a una traducció al català de la correspondència de la família Mozart : Proposta de traducció d'algunes cartes a Maria Anna (Nannerl) Mozart / Soler Villegas, Júlia ; Doerr, Emmanuel Jean André, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Anàlisi dels aspectes rellevants per a la traducció d'un text original en llengua alemanya: gènere i tipus de text, funció o funcions del text, mètode o mètodes de traducció, tipus de traducció i procediment de traducció per al text escollit; anàlisi de problemes de traducció pragmàtics, de convenció, específics de les llengües de treball i específics del text escollit. [...]
The analysis of issues relevant to the translation of an original text in German: Gender and type of text, text function or functions, translation method or methods, type of translation and translation procedure used for the chosen text; the analysis of pragmatic and convention translation problems as well as those translation problems specific to the working languages and to the chosen text. [...]
Übersetzungsrelevante Analyse eines ursprünglichen Werkes auf Deutsch: Gattung und Textsorte, Funktion oder Funktionen des Textes, Übersetzungsmethode oder Methoden, Übersetzungsort und Übersetzungsprozess für den gewählten Text; Analyse der pragmatischen, konventionsbedingten, sprachenpaarspezifischen und textspezifischen Übersetzungsprobleme des gewählten Textes. [...]

2017
Traducció i Interpretació [1204]  
6.
63 p, 1.2 MB Problemes en la Traducció Automàtica dels termes freqüents i els seus contextos sobre Immigració en el marc del projecte MQD Expert Field Environment Collaborative Training / Forteza Bauza, Maria Isabel ; Aguilar-Amat, Anna, 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció automàtica estadística és la traducció que es porta a terme utilitzant ordinadors i es fa de manera automàtica. És una eina que moltíssima gent utilitza avui dia per traduir textos d'un idioma a un altre. [...]
La traducción automática estadística es la traducción que se lleva a cabo mediante ordenadores y de forma automática. Es una herramienta que actualmente utiliza mucha gente para traducir textos de un idioma a otro. [...]
The statistical machine translation is the translation which is done automatically by computers. It's a tool which is currently used by lots of people to translate texts from one language to another. [...]

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
7.
126 p, 1.8 MB La traducción de canciones en el cine musical : las adaptaciones al español de Ernesto Santandreu como ejemplo / Garcia Gil, Sara ; Ríos Mestre, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el presente trabajo se analizan las canciones de cuatro películas musicales de género familiar en inglés, cuyas adaptaciones al español fueron realizadas por Ernesto Santandreu: My Fair Lady (1964), Mary Poppins (1965), The Sound of Music (1965) y Chitty Chitty Bang Bang (1969). [...]
En aquest treball s'analitzen les cançons de quatre pel·lícules musicals de gènere familiar en llengua anglesa, que van ser adaptades a l'espanyol per l'Ernesto Santandreu: My Fair Lady (1964), Mary Poppins (1965), The Sound of Music (1965) i Chitty Chitty Bang Bang (1969). [...]
The purpose of this project is to analyse the songs of four family-oriented musical films in English that were adapted into Spanish by Ernesto Santandreu: My Fair Lady (1964), Mary Poppins (1965), The Sound of Music (1965) and Chitty Chitty Bang Bang (1969). [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
8.
34 p, 475.3 KB The translation of linguistic variation. The translation of accents in 'Call It Sleep' / Santalla González, Cristina ; Belligoi, Geoff, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This thesis will study how different linguistic variations are translated using as an example Miguel Sáenz's translation into Spanish of the novel by Henry Roth Call it sleep. Linguistic variations are used in literature to reinforce a character's personality and there is no clear rule stating how to translate this narrative device; although some authors explain their points of view and their solutions there are few practical guidelines.
Aquesta tesi estudiarà com es tradueixen les diverses varietats lingüístiques fent servir com a exemple la traducció de Miquel Sáenz de la novel·la escrita per Henry Roth Llámalo sueño. Les varietats lingüístiques s'utilitzen en la literatura per reforçar la personalitat d'un personatge i no hi ha cap norma que determini com traduir aquest recurs literari. [...]
Esta tesis estudiará cómo se traducen las distintas variedades lingüísticas usando como ejemplo la traducción de Miguel Sáenz de la novela escrita por Henry Roth Llámalo sueño. Las variedades lingüísticas se usan en la literatura para reforzar la personalidad de un personaje y no hay ninguna norma que estipule cómo traducir este recurso literario. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
9.
49 p, 1.0 MB Anàlisi de la traducció de les referències culturals de l'obra 'Im Krebsgang' al català / Mercé Pérez, Cristina ; Presas, Marisa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball consisteix en l'anàlisi de la traducció al català de les referències culturals de l'obra Im Krebsgang i un comentari posterior pel que fa a les tècniques de traducció utilitzades pel traductor de l'obra al català (Joan Fontcuberta).
Este trabajo consiste en el análisis de la traducción al catalán de las referencias culturales de la obra Im Krebsgang y un comentario posterior referente a las técnicas de traducción utilizadas por el traductor de la obra al catalán (Joan Fontcuberta).
Diese Arbeit besteht aus der Analyse der Übersetzung der Kulturreferenzen des Werkes "Im Krebsgang" ins Katalanische. Danach folgt ein Kommentar über die Übersetzungstechniken, die der Übersetzer ins Katalanische (Joan Fontcuberta) benutzt hat.

2016
Traducció i Interpretació [1204]  
10.
29 p, 978.7 KB La interpretación judicial : el caso del 'darija' en los tribunales de lo penal de Barcelona / Bouhlal, Zineb ; Gil-Bardají, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El crecimiento de la inmigración en España ha potenciado que los juzgados nacionales cuenten con un gran número de causas en las que se necesita la intervención de los servicios de interpretación y traducción. [...]
El creixement de la immigració a Espanya ha potenciat que els jutjats nacionals comptin amb un gran nombre de causes en què es necessita la intervenció dels serveis d'interpretació i traducció. Per tant, el present treball pretén ser un reflex de la realitat de la interpretació judicial, concretament del cas de l'àrab marroquí (darija) en els tribunals penals de Barcelona mitjançant la transcripció d'un judici penal i el seu anàlisi, acompanyats d'una revisió bibliogràfica sobre la interpretació judicial a Espanya i un anàlisi dels problemes i estratègies de traducció trobats a través d'una fitxa terminològica.
The growth of immigration in Spain has promoted that the national courts possess a great number of situations in which the intervention of the services of interpretation and translation is needed. Therefore, the present work tries to reflect the reality of the judiciary interpretation, concretely of the case of the Moroccan Arabic (Darija) in the courts of Barcelona by the transcription of a criminal trial and its analysis, accompanied of a bibliographical review of the judiciary interpretation in Spain and an analysis of the problems and strategies of translation found through a terminological card.

2016
Traducció i Interpretació [1203]  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.