Darreres entrades:
2015-07-24
15:01

1 p, 8.5 KB
FARRELL's technical efficiency measurement / Grifell-Tatjé, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Lovell, C. A. Knox (University of Queensland)
Cheltenham, UK Edward Elgar 2004
An Eponymous dictionary of economics : a guide to laws and theorems named after economists, 2004 , p. 75  
2015-07-13
15:30

6 p, 43.0 KB
Distribución de la renta, pobreza y esperanza de vida en España / Rico, Ana (Instituto de Salud Carlos III. Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios) ; Ramos Morilla, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Borell, Carme (Institut Municipal de la Salut (Barcelona, Catalunya))
Durante la última década el tema de las relaciones entre distribución de la renta y salud ha sido objeto de uno de los debates más apasionantes de la epidemiología social contemporánea. Una de las peculiaridades de este debate es su marcado carácter interdisciplinar, incluyendo aportaciones desde los campos de la economía aplicada, la sociología política y la salud pública. [...]
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 2002
Invertir para la salud : prioridades en salud pública : informe SESPAS, 2002 , p. 67-73  
2015-07-08
19:01

150 p, 1009.9 KB
La pobresa a Catalunya. Pobresa monetària i privació a Catalunya a principis del segle XXI / Ayllón, Sara, coord. ; Fundació Jaume Bofill ; Mercader, Magda, coord. ; Ramos Morilla, Xavier
Cada dia es fa més evident a Catalunya que, al costat del progrés econòmic de bona part de la societat catalana hi ha una realitat persistent, la de la població que pateix situacions de pobresa. L’anàlisi detallada de les dades de la primera onada del PaD (2001-2002), ens porta a fer una constatació fonamental: la pobresa es manifesta de formes molt complexes i variades. [...]
Barcelona Mediterrània 2005 (Polítiques (Mediterrània) ; 26)
Estructura social i desigualtats a Catalunya, Vol. 2, 2005 , p. 13-153  
2015-06-19
19:09

28 p, 1.4 MB
Anàlisi de l’impacte econòmic dels Jocs Olímpics / Brunet, Ferran ; Centre d'Estudis Olímpics
Brunet analitza els impactes econòmics dels Jocs Olímpics partint d’una anàlisi exhaustiva de Barcelona’92 i després s’endinsa en els models de gestió econòmica dels Jocs Olímpics posteriors. [...]
Brunet analiza los impactos económicos de los Juegos Olímpicos partiendo del análisis exhaustivo de Barcelona’92 para luego adentrarse en los modelos de gestión económica de los posteriores Juegos Olímpicos. [...]
Brunet analyses the economic impact of the Olympic Games on the basis of a comprehensive analysis of Barcelona’92, and then examines the economic management models of subsequent Games. In his article, the analysis of the impact of a Games on a city is highly significant. [...]

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
3 documents
2015-06-19
18:57

18 p, 737.3 KB
L’estudi de l’urbanisme olímpic : balanç de recerca i perspectives de futur / Muñoz, Francesc ; Centre d'Estudis Olímpics
L’estudi de l’urbanisme olímpic presentat per Francesc Muñoz representa un acostament des dels estudis urbans i l’arquitectura que l’autor, vinculat al nostre centre, ha desenvolupat d’una manera continuada els últims quinze anys. [...]
El estudio del urbanismo olímpico presentado por Francesc Muñoz supone un acercamiento desde los estudios urbanos y la arquitectura que el autor, vinculado a nuestro centro, ha venido desarrollando de forma continuada en los últimos quince años. [...]
The study of Olympic urban planning presented by Francesc Muñoz is an urban studies and architecture approach that the author, a CEO-UAB research collaborator, has been developing over the last fi fteen years. [...]

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
3 documents
2015-06-19
18:53

17 p, 747.8 KB
La dimensió educativa dels Jocs Olímpics / Cerezuela, Berta ; Centre d'Estudis Olímpics
Berta Cerezuela desenvolupa el treball “La dimensió educativa dels Jocs Olímpics”, una línia d’investigació desplegada al llarg de dos anys per encàrrec del CIO i que en el futur continua oberta a la recerca de la creació de noves eines i materials accessibles en línia que siguin atractius als educadors per integrar els valors en el currículum acadèmic.
Berta Cerezuela desarrolla el trabajo “La dimensión educativa de los Juegos Olímpicos”, una línea de investigación desplegada a lo largo de dos años por encargo del CIO y que en el futuro sigue abierta en busca de la creación de nuevas herramientas y materiales accesibles en línea que resulten atractivos a los educadores para la integración de los valores en el currículo académico.
Berta Cerezuela’s article is on the “Educational Dimension of the Olympic Games”, a line of research undertaken over a two-year period under commission by the IOC, and one that will remain open in the future in order to develop new tools and online materials to enable educators to incorporate Olympic values into the school curriculum.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
3 documents
2015-06-19
18:49

15 p, 702.0 KB
Barcelona’92 postolímpica : esport i multiculturalisme / Kennett, Christopher ; Centre d'Estudis Olímpics
En aquest article, Kennett aborda el paper dels Jocs, dels processos globalitzadors i de l’esport en el diàleg intercultural, i després se centra en aspectes relacionats amb la realitat de la cultura de l’esport a la Barcelona posterior als Jocs Olímpics.
En este artículo, Kennett aborda el papel de los Juegos, de los procesos globalizadores y del deporte en el diálogo intercultural, para posteriormente centrarse en aspectos relacionados con la realidad de la cultura del deporte en la Barcelona de después de los Juegos Olímpicos.
In this article, Kennett deals with the role of the Olympic Games, of globalising processes and of sport in intercultural dialogue, and then goes on to focus on aspects connected with the cultural reality of sport in post-Olympic Barcelona.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011M
3 documents
2015-06-19
18:44

15 p, 702.0 KB
Olimpisme i els estudis de gènere / Ramajo Hernández, Nati ; Centre d'Estudis Olímpics ; Lallana del Rio, Ibone
Natividad Ramajo i Ibone Lallana fan un repàs de l’esport i el fenomen olímpic i els estudis de gènere, una de les línies d’investigació més recents del CEOUAB, un aspecte que es vincula al paper fonamental dels mitjans com a element divulgador de rols i introductor del canvi social cap a la igualtat de gènere.
Natividad Ramajo e Ibone Lallana realizan un repaso al deporte y al fenómeno olímpico y a los estudios de género, una de las líneas de investigación más recientes del CEO-UAB, aspecto que encuentra su vinculación con el papel fundamental de los medios como elemento divulgador de roles e introductor del cambio social hacia la igualdad de género.
Natividad Ramajo and Ibone Lallana give an overview of sport, the Olympic phenomenon and gender studies, one of CEO-UAB’s most recent lines of research.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
3 documents
2015-06-19
18:40

15 p, 703.1 KB
Els voluntaris com a variable d’èxit als Jocs Olímpics del segle XXI / Moreno Vílchez, Ana Belén ; Centre d'Estudis Olímpics
Ana Belén Moreno centra el seu treball en els voluntaris olímpics, que l’any 1999 van constituir la temàtica d’un simposi internacional organitzat pel CEO-UAB i el Museu Olímpic de Lausana.
Ana Belén Moreno centra su trabajo en los voluntarios olímpicos, que en 1999 constituyeron la temática de un simposio internacional organizado por el CEO-UAB y el Museo Olímpico de Lausana.
The article by Ana Belén Moreno centres on Olympic volunteers. In 1999, volunteering was the topic of an international symposium organised jointly by CEO-UAB and the Olympic Museum Lausanne.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
3 documents
2015-06-19
18:36

19 p, 845.4 KB
La dimensió cultural dels Jocs Olímpics : les cerimònies i les Olimpíades culturals com a plataformes per a unes polítiques culturals sostenibles / Garcia, Beatriz ; Centre d'Estudis Olímpics
A “La dimensió cultural dels Jocs Olímpics”, Beatriz García analitza i comenta dos elements diferents de la presència d’aquest important aspecte dels Jocs: les cerimònies d’obertura i de clausura —que busquen una projecció universal— i l’anomenada Olimpíada cultural —que, tal com assenyala l’autora, s’alimenta d’un públic local els anys anteriors als Jocs que s’uneix als visitants durant la celebració de l’esdeveniment.
En “La dimensión cultural de los Juegos Olímpicos”, Beatriz García analiza y comenta dos elementos distintos de la presencia de esta importante faceta de los Juegos: las ceremonias de apertura y clausura —que buscan una proyección universal— y la denominada Olimpiada cultural — que, tal y como señala la autora, se nutre de público local en los años anteriores a los Juegos que se une a los visitantes durante la celebración de los mismos.
In “The Cultural Dimension of Olympic Games Ceremonies and Cultural Olympiads as Platforms for Sustainable Cultural Policy”, Beatriz García analyses and comments on various elements of this important aspect of the Games: the opening and closing ceremonies, which seek global projection, and the cultural Olympiad, which, as the author points out, is accessible to a local audience in the years leading up to the Games, and then to visitors during the celebration of the Games.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
3 documents