Narrow by collection:
Research Centres and Groups (scientific output) (1,045)
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) (153) Olympic Studies Centre at the Autonomous University of Barcelona (CEO-UAB) (131) Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) (150) CLIL-SI. Semiimmersió en llengua estrangera a l'aula inclusiva (119) Eficàcia de la Formació (7) The Department of Communication and Education (0) Daniel Jones Research Group in Communication Structure and Policies​ (0) Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS)  (1) Imbalance-P ERC Synergy grant - 2013 (ERC-2013-610028) (17) Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) (225) Institut de Neurociències (INc) (101) Laboratory of Instrumental Analysis of the Communication (48) Laboratory of Magnetic and Thermal Measurements. Group of Nanostructured Materials (93)