Enginyeries

En aquestes col·leccions podeu trobar la producció científica en accés obert dels centres i grups de recerca de la UAB que treballen en els diferents àmbits de les Enginyeries, com són:

 

Aeronàutica - Electrònica - Enginyeria Mecànica, Elèctrica i Química - Informàtica - Telecomunicació

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
CIMITEC-UAB (108)
Combinatorics, Coding and Security Group (CCSG) (49)
CORE de Ciutats Intel·ligents i sostenibles (8)
GENOCOV (98)
Group on Interactive Coding of Images (GICI) (47)
Grup de Fiabilitat de Dispositius i Circuits Electrònics (REDEC)  (24)
Grup de Recerca en Compostatge (GICOM) (172)
HPC4EAS (High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation Research Group) (11)
Security of Networks and Distributed Applications (SENDA) (32)