Histoteca

Atles d'Epidermis

Aquest atles és una base de dades d’imatges que mostren les característiques microanatòmiques d’epidermis vegetals obtingudes amb microscòpia òptica. Ofereix detalls de les formes cel·lulars, dels estomes i dels tricomes a 100 i 400 augments. La col·lecció pretén ser una font de consulta per aquells investigadors que utilitzen la tècnica microhistològica per identificar les restes vegetals que apareixen en les femtes i els continguts estomacals dels herbívors.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-04-03
12:58
1024x768, 476.4 KB Globularia alypum / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
4 documents
2020-04-03
12:56
1024x768, 476.4 KB Hedera helix / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
5 documents
2020-04-03
12:53
1024x768, 476.4 KB Helianthemum apenninum / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
5 documents
2020-04-03
12:52
1024x768, 476.4 KB Helianthemum guttatum / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
5 documents
2020-04-03
12:50
1024x768, 476.4 KB Helianthemum nummularium / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
5 documents
2020-04-03
12:49
1024x768, 476.4 KB Helianthemum oelandicum / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
5 documents
2020-04-03
12:48
1024x768, 476.4 KB Helichrysum serotinum / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
3 documents
2020-04-03
12:46
1024x768, 476.4 KB Hieracium lactucella / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
4 documents
2020-04-03
12:45
1024x768, 476.4 KB Hieracium pilosella / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
6 documents
2020-04-03
12:44
1024x768, 476.4 KB Hippocrepis comosa / Bartolomé Filella, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R)) ; López Garrido, Omar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Remugants (G2R))
2020 (Atles d'epidermis)
5 documents