Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)


L'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on té la seu.

L'IGOP promou la investigació, la capacitació i la transferència social en l'àmbit del govern i les polítiques públiques des d'un enfocament interdisciplinari i, sobretot, amb la capacitat de combinar l'excel·lència acadèmica amb un impacte en la realitat social. Aquests dos objectius es reflecteixen plenament en les seves activitats: investigació i capacitació.

Portem a terme projectes d'investigació competitius (projectes essencialment impulsats per la Comissió Europea, el Govern d'Espanya - projectes d'I + D o altres - o pel Govern de la Generalitat de Catalunya) i la recerca aplicada a través d'acords o comissions específiques amb diverses institucions i altres entitats. Tenim una àmplia cartera d'investigació centrada principalment en l'estudi de les activitats de les autoritats públiques i les seves relacions amb les parts interessades. Actualment les nostres àrees d'investigació estan estructurades entre dos grups de recerca URGOCIS (Governabilitat Urbana, Comuns, Internet i Innovació Social) i AGAPP (Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques).

També combinem un programa de doctorat en Polítiques Públiques i Relacions Internacionals amb diversos títols de mestratge, estudis de postgrau i altres ofertes d'ensenyament no reglats. Finalment, l'IGOP té la seva pròpia Escola de Política Social i Urbana (Escola de l'IGOP). Aquesta instal·lació, ubicada al districte de Nou Barris de Barcelona, a més d'albergar les activitats habituals d'un centre d'investigació, com visites d'investigadors, reunions de projectes, dies d'estudi o activitats de capacitació, funciona com un lloc per generar processos de transferència social i construcció compartida de coneixement.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-04-20
17:06
8 p, 240.8 KB Heterogeneity among professions and professionals / Parding, Karolina (Luleå University of Technology) ; Bellini, Andrea (University of Florence) ; Maestripieri, Lara (Polytechnic of Milan)
2021 - 10.7577/pp.4398
Professions & Professionalism, Vol. 11, Núm. 1 (2021)  
2021-03-29
16:18
6 p, 729.8 KB The Covid-19 pandemics : why intersectionality matters / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
Covid-19 has been a disrupting event in contemporary social life but is far from being a great equaliser. Preliminary studies have put in evidence how different social groups faced a differentiated risk of contagion and coped differently with the various consequences of the emergency. [...]
2021 - 10.3389/fsoc.2021.642662
Frontiers en Sociology, 2021  
2021-03-10
02:13
5 p, 74.1 KB Las huellas sociales de la pandemia / León, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
2020
Documentación social, (2020)  
2021-02-19
11:49
15 p, 259.4 KB Igualdad de género y seguridad social / León, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona)
En el presente artículo realizamos una revisión de las principales reformas realizadas a lo largo de las últimas décadas en la legislación laboral y de la Seguridad Social para cumplir con los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo recogidos en el artículo 14 de la Constitución española de 1978. [...]
2019
Papeles de economía española, Núm. 161 (2019) , p. 85-99  
2021-02-02
12:21
17 p, 921.3 KB La innovación social, ¿prácticas para producir autonomía, empoderamiento y nueva institucionalidad? / Martínez Moreno, Rubén (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cruz Gallach, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Salazar, Yunailis (Universitat Autònoma de Barcelona)
A partir del análisis del caso de Cataluña, este artículo contribuye al debate en torno a la innovación social, ofreciendo una visión general sobre el desarrollo de las prácticas socialmente innovadoras y preguntándose por su potencial transformador en tres dimensiones: 1) la creación de espacios de autonomía social; 2) el empoderamiento ciudadano (particularmente de colectivos y en territorios de especial vulnerabilidad social), y 3) el desarrollo de nuevas arquitecturas institucionales que promuevan y refuercen los derechos sociales y de ciudadanía. [...]
2019 - 10.3989/ris.2019.77.2.17.022
Revista internacional de sociología, Vol. 77 Núm. 2 (abril-juny 2019)  
2020-10-26
15:43
38 p, 2.1 MB Più uguali, ma non troppo : i problemi irrisolti del lavoro femminile tra fragilità territoriali e squilibri nella divisione dei lavori familiari / Maestripieri, Lara ; Insarauto, Valeria
Come mai nel 74% dei casi il part-time è riservato alle donne? Quando l'Italia è finita all'ultimo posto nell'indice di parità di genere in ambito occupazionale? Perché a oltre il 16% delle donne tra i 35 e i 49 anni che vorrebbe lavorare viene preclusa questa possibilità? Sempre meno si discute oggi del tema del lavoro femminile, come se si trattasse di un problema ormai risolto. [...]
2020 (Utopie ; 98)  
2020-06-26
09:58
19 p, 154.9 KB La derecha radical populista en Europa : discurso, electorado y explicaciones / Hernández-Carr, Aitor (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
2011
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 136 (octubre-desembre 2011) , p. 141-160  
2020-03-31
13:09
27 p, 232.2 KB El salto a la nueva extrema derecha : una aproximación a los votantes de Plataforma per Catalunya / Hernández-Carr, Aitor (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
El partido anti-inmigración Plataforma per Catalunya ha experimentado un notable crecimiento electoral a lo largo de los últimos años. A partir de diferentes entrevistas a votantes del partido, el texto trata de descifrar los motivos por los que electores que no guardaban ningún tipo de relación con el ámbito político de la extrema derecha tradicional han pasado a votar a un partido que es socialmente etiquetado como tal. [...]
The anti-immigration party Platform for Catalonia has experienced a relevant electoral growth over the past few years. Through a series of interviews with party voters, the text tries to understand the reasons why voters that did not have any relation with the traditional extreme right have come to vote for a party that is socially labeled as such. [...]

2013 - 10.5209/rev-POSO.2013.v50.n2.38221
Política y Sociedad, Vol. 50 Núm. 2 (2013) , p. 601-627  
2020-03-17
17:23
28 p, 363.4 KB Polítiques culturals : tot buscant legitimitats / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fina, Xavier (Escola Superior de Música de Catalunya)
Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2019
Canvi d'època i de polítiques públiques a Catalunya, 2019, p. 404-421  
2020-03-17
17:13
13 p, 373.5 KB El auge del crowdfunding en la esfera cultural.¿Nueva arquitectura de la producción compartida o simple reformulación de la fragilidad y precariedad del sector? / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fina, Xavier (Escola de Musica de Catalunya) ; Partal, Adriana (RMIT University) ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las experiencias vinculadas al crowdfunding, particularmente en la esfera cultural, se han expandido de manera inimaginable apenas hace unos años. Este fenómeno no puede desvincularse de la gran transformación que representa internet en múltiples aspectos y campos de la actividad social, económica y política. [...]
Crowdfunding experiences, especially in the cultural field, have expanded in an unthinkable manner in the last few years. This phenomenon is linked to the major transformation of the Internet in many aspects of social, economic and political activity. [...]

2019 - 10.3989/arbor.2019.791n1003
Arbor, Vol. 195 (2019)