Manuscrits
MANUSCRITS. REVISTA D’HISTÒRIA MODERNA és una publicació de periodicitat anual, nascuda el 1985, que edita la Unitat d’Història Moderna del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. La revista es publica simultàniament en paper i en format digital. Cada número s’articula a l’entorn d’un dossier sobre un tema d’actualitat historiogràfica i es completa amb un número determinat d’articles lliures i ressenyes. Han col•laborat en la revista els més notables historiadors i especialistes en història moderna de Catalunya, Espanya i altres països europeus i americans. Tots els investigadors que treballeu en aquest àmbit temàtic de la història esteu convidats a participar amb les vostres aportacions. Els articles que publica MANUSCRITS han superat un sistema de revisió que realitzen especialistes externs al consell de redacció. La revista MANUSCRITS publica una col·lecció de monografies.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-12-22
06:00
24 p, 633.7 KB Escriure una història pròpia : l'Orde del Carmel i la seva memòria durant l'època moderna / Gimeno-Maldonado, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
El artículo examina la construcción histórica de la Orden del Carmen. Se analizan sus propias fuentes desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII y se fijan los diversos puntos de inflexión en la Orden para dar sentido al porqué de las primeras leyendas, al éxito que tuvieron y al descrédito de los relatos en los siglos venideros. [...]
L'article examina la construcció històrica de l'Orde del Carmel. S'hi analitzen les seves pròpies fonts des del segle XIII fins al segle XVIII i s'hi fixen els diversos punts d'inflexió en l'Orde per donar sentit al perquè de les primeres llegendes, a l'èxit que van tenir i al descrèdit dels relats en els segles posteriors. [...]
The article examines the historical construction of the Order of Carmel. We analyse its own sources from 13th to 18th centuries and the different inflection points in the Order are set to explain the reason for the first legends, the success they had and their discredit in the future centuries. [...]

2021 - 10.5565/rev/manuscrits.248
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 15-36 (Artículos)  
2023-12-22
06:00
2 p, 547.0 KB Masdéu i Termens, R. : La demografia catalana (segle XVI-1936) / Millàs i Castellví, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Centre d'Estudis Demogràfics
Obra ressenyada: Raimon MASDÉU I TÉRMENS, La demografia catalana (segle XVI-1936). Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 2021. ISBN 978-84-232-0876-0.
2021 - 10.5565/rev/manuscrits.315
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 183-184 (Reseñas)  
2023-12-22
06:00
4 p, 520.9 KB Editorial / Betrán Moya, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2021 - 10.5565/rev/manuscrits.331
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 9-12 (Editorial)  
2023-12-22
06:00
2 p, 521.2 KB Lorenzo Andrés, J. : El Vilafamés foral. De la conquesta a l'arribada dels Borbons (Castelló de la Plana, 2021) / Belenguer Cebrià, Ernest (Universitat de Barcelona)
Obra ressenyada: José Luis LORENZO ANDRÉS, Viure a censal. El Vilafamés foral. De la conquesta a l'arribada dels Borbons (1233-1707). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I i Diputació de Castelló, 2021. [...]
2021 - 10.5565/rev/manuscrits.314
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 181-182 (Reseñas)  
2023-12-22
06:00
4 p, 545.5 KB Ramon-Molins, G. : Viure a censal. L'endeutament municipal a la regió de Lleida entre els segles XVII i XIX (Lleida, 2021) / Passola Tejedor, Antoni (Universitat de Lleida)
Obra ressenyada: Gabriel RAMON-MOLINS, Viure a censal. L'endeutament municipal a la regió de Lleida entre els segles XVII i XIX. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida / Patronat Josep Lladonosa, 2021. [...]
2021 - 10.5565/rev/manuscrits.316
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 187-190 (Reseñas)  
2023-12-22
06:00
2 p, 545.2 KB Simon i Tarrés, A. : Els orígens del miracle econòmic català (ca. 1500-ca. 1800) (Barcelona, 2021) / Gual Vilà, Valentí (Universitat de Barcelona)
Obra ressenyada: Antoni SIMON I TARRÉS, Els orígens del miracle econòmic català (ca. 1500-ca. 1800). Barcelona: Rafael Dalmau editor, 2021. ISBN 978-84-232-0873-9.
2021 - 10.5565/rev/manuscrits.317
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 185-186 (Reseñas)  
2023-12-22
06:00
22 p, 629.0 KB Asiento i guerra : galeres particulars catalanes al Mediterrani de Felip II / Jurado Riba, Víctor Joaquín (Universitat de Barcelona)
Durant les dècades centrals del regnat de Felip II, entre el 1560 i el 1580, la política mediterrània va ocupar un espai fonamental del seu regnat. Entre totes les galeres presents a les principals campanyes, en trobaríem les que apareixen de manera recurrent a la documentació com «las tres de particulares catalanes»: la Llupiana, la Serafina i la Porfiada. [...]
During the central decades of Philip II's reign, between 1560 and 1580, Mediterranean politics occupied a fundamental part of his policy. Among all the galleys present in the main campaigns, we find those that appear regularly in the documentation, such as the three Catalan private ones, the Llupiana, the Serafina and the Porfiada. [...]
Durante las décadas centrales del reinado de Felipe II, entre 1560 y 1580, la política mediterránea ocupó un espacio fundamental de su reinado. Entre todas las galeras presentes en las principales campañas, encontraríamos las que aparecen de forma recurrente en la documentación como «las tres de particulares catalanes»: la Llupiana, la Serafina i la Porfiada. [...]

2021 - 10.5565/rev/manuscrits.277
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 37-58 (Artículos)  
2023-12-22
06:00
2 p, 539.3 KB Pascal, B. : Pensament i opuscles (P. Lluís Font, ed.; Barcelona, 2021) / Fernández Terricabras, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Obra ressenyada: Blaise PASCAL, Pensament i opuscles (Traducció i edició a cura de P. Lluís Font). Barcelona: Adesiara, 2021. ISBN 978-84-16948-74-1.
2021 - 10.5565/rev/manuscrits.330
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 191-192 (Reseñas)  
2023-12-22
06:00
28 p, 828.2 KB La producció i el comerç de llibres d'ensenyament a la Catalunya dels segles XVII i XVIII / Camprubí, Xevi 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els llibres d'ensenyament primari -entre els quals destaquen les beceroles, els salms, els franselms i els pelegrins- eren l'instrument que facilitava l'aprenentatge de llegir i escriure als nens -no pas les nenes- que als segles XVII i XVIII estudiaven a les escoles de primeres lletres de Catalunya. [...]
School books -such as alphabets, psalms, franselms and pelegrins- were the instrument which aided boys -but not girls- to learn to read and write in Catalan primary schools in 17th and 18th centuries. [...]
Los libros de educación primaria -entre los cuales destacan las cartillas, los salmos, los franselms y los pelegrins- eran el instrumento que facilitaba el aprendizaje de la lectura y la escritura a los niños -pero no a las niñas- que en los siglos XVII y XVIII estudiaban en las escuelas de primeras letras de Cataluña. [...]

2021 - 10.5565/rev/manuscrits.285
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 153-180 (Artículos)  
2023-12-22
06:00
20 p, 616.1 KB Confraries, devoció i prestigi social : la confraria del gremi dels perxers de Barcelona / Pallàs Villaronga, Joaquim
Les confraries tingueren una funció devota i assistencial, cohesionant la població. Plantegen una mentalitat col·lectiva i sovint mostren el conflicte entre les autoritats civil i eclesiàstica, especialment al segle XVIII. [...]
Brotherhoods had a devotional and welfare function to unite the population. They raise a collective mentality and often show the jurisdictional struggle between civil and ecclesiastical authorities, especially in the 18th century. [...]
Las cofradías desarrollaron una función devocional y asistencial, cohesionando a la población. Plantean una mentalidad colectiva y a menudo muestran la pugna jurisdiccional entre la autoridad civil y la eclesiástica, especialmente en el siglo XVIII. [...]

2021 - 10.5565/rev/manuscrits.281
Manuscrits : revista d'història moderna, Vol. 43 (2021) , p. 133-152 (Artículos)