María Dolores Baucells Sánchez (1960-2012)

Llicenciada en Veterinària (promoció 1977-1982), especialitat Producció Animal, per la Facultat de Veterinària de la Universidad de Zaragoza, obtenint la qualificació d'Excel.lent. La seva activitat docent i investigadora en el camp de la Nutrició Animal es va iniciar quan es va incorporar al grup de Nutrició Animal de la Facultat de Veterinària de la Universidad de Zaragoza sota la direcció del Dr. Carlos Castrillo i la tutela dels Drs. Guada i Gasa, obtenint el títol de doctor el 1988.

Un any després es va incorporar com a Professora Titular d'Escola Universitària al grup de Nutrició Animal del Departament de Patologia i Produccions Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, obtenint al juliol de 1991 la plaça de Professora Titular d'Universitat. La seva activitat docent durant més de 25 anys va estar centrada en el camp de la Producció Animal i, especialment, en Nutrició Animal. S'ha de destacar la seva participació directa com a responsable de la creació el 1993 i el seu desenvolupament posterior, d'una assignatura pionera en el currículum veterinari, centrada en l'Alimentació i Maneig dels Animals de Companyia.

En l'any 2002, gràcies a la seva formació integral i multidisciplinar va obtenir la Diplomatura Europea en Nutrició Comparada per l'European College of Veterinary and Comparative Nutrition.

Al llarg de tots aquests anys, Mariola sempre va demostrar el seu esperit de millora i innovació docent, esdevenint un pilar fonamental en els diversos reconeixements de qualitat en l’ensenyament universitari que li van ser atorgats durant la seva vinculació amb la Facultat de Veterinària de la UAB.

La seva àmplia trajectòria investigadora va estar molt relacionada a la seva docència en l’àrea de nutrició en animals de companyia. La difusió dels seus treballs es va portar a terme en base a llibres, conferències i articles científics i de divulgació, tant a nivell nacional com internacional. La qualitat de la seva producció científica ve avalada per més de 50 publicacions en revistes d'alt índex d'impacte.

Pàgina web: http://gent.uab.cat/mariolabaucells/

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
María Dolores Baucells, articles (45)
María Dolores Baucells, contribucions a jornades i congressos (55)
María Dolores Baucells, documents de recerca (20)
María Dolores Baucells, materials de curs (31)