Jordi Bigues - Fons Palomares

Arxiu de Jordi Bigues i Balcells, periodista i activista nascut a Barcelona al 1954. Com a membre de la junta directiva de Greenpeace-España, va coordinar a mitjan anys 1980 la campanya en favor dels veïns de Palomares (Almeria), quan era a punt de vèncer el termini d'indemnització a les víctimes de l'accident nuclear del 17 de gener de 1966.

L'any 2016 Jordi Bigues va donar al Centre d'Història de la Ciència de la UAB, actualment Institut d'Història de la Ciència, el seu arxiu personal sobre l'accident. El fons conté documents molt diversos, tant personals com oficials i públics: notes manuscrites sobre reunions; retalls de premsa; correspondència de diversos remitents i destinataris; informes oficials; projectes de documentals; i articles científics, llibres i publicacions. Abans de la seva publicació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB, aquesta documentació única ja ha possibilitat noves recerques sobre l'accident, com ara Clara Florensa, "James Bond, Pepsi-Cola y el accidente nuclear de Palomares (1966)", dins L. Camprubí, X. Roqué i F. Sáez, eds. De la Guerra Fría al calentamiento global. Estados Unidos, España y el nuevo orden científico mundial (Madrid: Los Libros de La Catarata, 2018), p. 17-38. El fons ha aparegut també en diversos documentals.

Per part de l'actual Institut d'Història de la Ciència, va gestionar la donació Xavier Roqué, membre de l'IHC i professor del departament de Filosofia. L'any 2017 l'arxiu fou catalogat i digitalitzat a l'Institut d'Història de la Ciència, amb la col·laboració de David Conejo, alumne del Grau en Física de la UAB. També han participat en els treballs de catalogació i adequació per la publicació al DDD el personal del Servei de Biblioteques i de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, en particular Anna Florensa, Marta Galán i F. Xavier Beltrán.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-04-29
06:43
1 p, 833.2 KB Palomares sobrevivió a la bomba atómica, pero todavía carece de agua potable para su desarrollo / Navarrete, Martín
Retall de premsa d'un article publicat al diari LA VANGUARDIA amb motiu del dinovè aniversari de l'accident nuclear de Palomares. L'article parla de la manca d'aigua potable a Palomares mentre la planta desalinitzadora que els nordamericans van construir al 1966 com a part de les compensacions per l'accident, segueix sense funcionar.
1985
La Vanguardia, 13 gener 1985  
2021-04-29
06:43
12 p, 1.5 MB Notes diverses sobre l'accident nuclear de Palomares / Bigues, Jordi
Notes manuscrites sobre l'accident nuclear de Palomares. S'inclouen noms de persones implicades, llista d'aspectes a investigar, algunes dades sobre el municipi, les bombes, l'accident aeri, etc.
1985  
2021-04-29
06:43
1 p, 184.1 KB Objectius i actuacions a dur a terme respecte el tema de Palomares
Notes amb l'objectiu actual de Greenpeace (interrompre el periode de prescripció per a presentar reclamacions pels danys diferits de l'accident nuclear de Palomares), amb una llista d'actuacions, una altra de reunions de feina i una altra de contactes.
1985  
2021-04-29
06:43
1 p, 33.9 KB Funcions a realitzar per tres grups
Notes on es descriuen les funcions de tres grups en una activitat indeterminada: un de voluntaris, un de mitjans de comunicació i un altre format per un autobús que portarà la coordinació, la difusió i el contacte amb les autoritats provincials.
1985  
2021-04-29
06:43
2 p, 75.2 KB Carta de Gudrun Greunke Witty a Jordi Bigues i Balcells (membre de la Junta directiva de Greenpeace-España) / Greunke, Gudrun ; Bigues, Jordi
Carta amb què Gudrun Greunke Witty acompanya l'entrega d'algun material a Jordi Bigues i Balcells (membre de la Junta directiva de Greenpeace-España) que prèviament aquest li va demanar. En ella, també li pregunta si ha sortit el nou informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i si han emès el reportatge per TVE.
1985  
2021-04-29
06:43
1 p, 33.5 KB Ficha de documento
Fitxa del document "Radiaciones Ionizantes" amb l'adreça del seu distribuïdor, Comercial Atheneum.
1985  
2021-04-29
06:43
1 p, 46.0 KB Dades de contacte de Marie Christine Aymé del diari Libération / Aymé, Marie Christine
Nota manuscrita amb l'adreça i el número de telèfon de Marie Christine Aymé del diari Libération.
1985  
2021-04-29
06:43
6 p, 590.1 KB Anotacions diverses / Bigues, Jordi
Conjunt de notes diverses entre les que es troben: dades de contacte de diverses persones i entitats, gestions pendents i dades bibliogràfiques.
1985  
2021-04-29
06:43
1 p, 8.8 KB Targeta de contacte d'Isabel Soto (The New York Times) / Soto, Isabel
Targeta de contacte d'Isabel Soto (The New York Times) amb les seves dades de contacte.
1985  
2021-04-29
06:43
2 p, 155.7 KB Llistat manuscrit de documents
Full amb un llistat de documents fets o a realitzar, juntament amb els seus destinataris, relacionats amb l'accident nuclear de Palomares i les activitats realitzades en les dates properes a la del compliment del seu vintè aniversari.
1985