Revistes de fons antic
Revistes de fons antic: la Universitat Autònoma de Barcelona ha digitalitzat una part important del seu fons de revistes i publicacions del fons de reserva amb la finalitat de posar-les a disposició dels investigadors, donant més visibilitat a través de la xarxa i facilitant la seva preservació en el format original. Les digitalitzacions són possibles gràcies a les diferents convocatòries d’ajuts públiques i de moment no podem oferir el mateix fons que tenim en paper, si voleu consultar els títols que només són en format paper heu de consultar el Catàleg de les biblioteques.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic - Revistes (64)
Revistes antigues d'art i cultura (112)
Revistes històriques de veterinària (176)