Revistes Històriques de Veterinària

La col·lecció de revistes històriques de veterinària compta amb l’assessorament de l'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV) i el seu programa de digitalització per la preservació del patrimoni documental veterinari que dona suport a l'estudi i la recerca de la història veterinària en l'àmbit català i espanyol.

L'objectiu d'aquest programa ha estat la conversió digital de les publicacions periòdiques d'àmbit veterinari editades a Catalunya i Espanya, posant especial èmfasi en els títols que publicats des de finals del XIX fins la dècada dels 1930, amb la II República i la Guerra Civil, però tenint molt presents les iniciatives portades a terme en el començament del segle XX i el període de la Mancomunitat.

Aquest projecte viu conté més de cent cinquanta títols i articles de revista digitalitzats entre els quals cal significar capçaleres com la "Revista Veterinaria de España" (1907-1936), precedida per "Revista Pasteur" (1906-1907); o la "Revista de Higiene y Sanidad Veterinarias" (1911-1917) continuada per "Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias" (1971-1936), a través de les quals, personatges com Josep Farreras o Félix Gordón van fonamentar i consolidar científicament la professió veterinària a Espanya.

També es important destacar els títols de finals del XIX: "El Zookeryx, o, el Pregonero de los animales" (1876-1880) ; "El Naturalista : revista ilustrada: historia natural, zootecnia, agricultura, sport" (1886-1891); i "El Albéitar : periódico científico y defensor de los intereses morales y materiales de los profesores de Albeiteria" (1853-1855), com a primera revista professional veterinària editada a Catalunya.

En l'àmbit de les ciències agropecuàries apuntem: "Agricultura : revista agrícola catalana" (1917-1927) continuada per "Agricultura i ramaderia" (1928-1936). Però també l'obra científica i divulgadora portada a terme per Salvador Castelló amb la seva Real Ecuela Oficial de Avicultura d'Arenys de Mar, i els seus portaveus oficials: "La avicultura práctica : boletín mensual ilustrado" (1896-1919), continuada per "Mundo avícola : revista mensual ilustrada de información y cultura avícola mundial" (1922-1936).

Per la consecució d'aquest portal hem rebut el finançament del Consell de Col•legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), l'ajut puntual de les convocatòries per la conversió de fons digitals mitjançant repositoris del Ministerio de Cultura, i la col·laboració d'institucions com la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Zaragoza, Col·legi de Veterinaris de Girona, l'Arxiu Municipal d'Història de Barcelona i l'Escola Oficial d'Avicultura d'Arenys de Mar.

Aquesta col·lecció es complementa amb el fons de llibres històrics de veterinària i de temàtica afí que es gestiona igualment des de l'ACHV

Darreres entrades:
2017-12-13
11:34
38 p, 23.8 MB Revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados
[Vitoria?] : [s.n.], 1896-
30 documents
2017-04-25
09:55
24 p, 22.8 MB Gaceta sanitaria de Barcelona : órgano del Cuerpo Médico Municipal. / Cuerpo Médico Municipal (Barcelona)
Barcelona : Cuerpo Médico Municipal, 1888-1910.

Alguns números inclouen: Boletín estadístico ; Boletín académico.

270 documents
2017-04-25
09:55
13 p, 12.7 MB El Monitor de la salud, de las familias y de la salubridad de los pueblos : revista de higiene pública y privada, de medicina y economía domésticas, de política urbana y rural, etc., etc. / Monlau, Pere Felip, 1808-1871, editor literari.
Madrid : Carlos Bailly-Baillière, Librero de cámara de SS. MM. y de la Universidad Central, librería extranjera y nacional, científica y literaria, 1858-1863.
73 documents
2013-07-30
12:56
30 p, 18.8 MB Revista de los Servicios Sanitarios y Demográficos Municipales de Barcelona
Barcelona : lmp. La Ibérica, [1929-1935]
17 documents
2013-07-30
12:22
17 p, 8.1 MB La Veterinaria española : revista profesional y científica / Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Madrid : Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, 1875-
212 documents
2013-07-29
13:40
25 p, 13.7 MB La Veterinaria Progresiva : órgano oficial de la Federación Veterinaria Regional Catalano-Balear
Barcelona : (Imp. J. Huguet), 1915-
8 documents
2013-07-29
10:40
32 p, 18.0 MB La Veterinària catalana : butlletí del Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya / Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya
Barcelona : Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya, 1934-[1936?]
4 documents
2013-07-29
09:03
13 p, 13.5 MB Anales de higiene bromatológica : revista mensual : órgano oficial del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Barcelona / Órgano Oficial del Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona
Barcelona : el Cuerpo, [1924-1965] (Barcelona : Impr. Serrat & Paúl)
2 documents
2013-07-24
13:13
2 p, 2.2 MB Ventajas de la inseminación artificial en la reproducción equina / Costea Rumbado, Manuel
19-?
Ejército, (19-?) , p. 84-85  
2013-07-24
13:10
6 p, 5.9 MB Los servicios de cría caballar y remonta / Bardavio Mora, Salvador
1940
Ejército, (1940) , p. 25-30