Ramón Ortiz Fornaguera

Fons personal de Ramón Ortiz Fornaguera (1916-1974), físic i matemàtic format a la Universitat de Barcelona que treballà a la Junta de Energía Nuclear. La seva trajectòria professional és molt rellevant per comprendre la física universitària en el primer franquisme i el desenvolupament de les ciències nuclears en la dictadura.

El fons consta de documents cedits per a la seva digitalització per Teresa Ortiz, filla de R. Ortiz, gràcies a la mediació dels investigadors Pablo Soler, Gonzalo Gimeno i Mercè Xipell, que han escanejat i elaborat un primer catàleg d'aquest material. Els documents inclouen la correspondència d'Ortiz i documents relatius a la seva formació i activitat professional. El fons inclou també la majoria de treballs publicats d'Ortiz i alguns manuscrits relacionats amb aquests treballs. Alguns d'aquests documents han estat utilitzats en la tesi doctoral de Gonzalo Gimeno, ‘La matemática de los quanta en España’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2015). Vegeu també Gonzalo Gimeno, Pablo Soler i Mercè Xipell, ‘Descripción del Archivo Ramón Ortiz Fornaguera’, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 6 (2014), 117–28.

En la classificació i edició dels registres amb vistes a la seva incorporació al DDD hi han col·laborat, a més dels investigadors esmentats, Mireia Bachs i Rosa Pujol (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB); Carlos Acosta (Servei d'Arxius de Ciència i Institut d'Història de la Ciència, UAB); i Miquel Carandell (Institut d'Història de la Ciència, UAB), sota la coordinació de Xavier Roqué (Institut d'Història de la Ciència, UAB). Aquesta actuació ha tingut el suport del Servei d'Arxius de Ciència i del projecte HAR2011-27308 Física, cultura y política en España, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Ramón Ortiz Fornaguera. Correspondència (298)
Ramón Ortiz Fornaguera. Documents (83)
Ramón Ortiz Fornaguera. Treballs originals (48)