FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Passos per a integrar l'educació pel desenvolupament a la universitat
21.01.2015 Cooperació  -  Més de 40 professionals de les universitats públiques catalanes i membres d'organitzacions que treballen en l'àmbit de l'educació crítica es van reunir el passat 15 de gener en un seminari de treball que va servir per a discutir fórmules per a la incorporació de l'educació pel desenvolupament (EpD) a la universitat.

L'Àrea de Cooperació i EpD de la FAS va organitzar el passat dijous 15 de gener el 1r Seminari de Treball "L'educació per al desenvolupament en els estudis de grau. Construint una universitat crítica i compromesa". El seminari va reunir més de 40 professionals de les universitats públiques catalanes i membres d'organitzacions que treballen per a la incorporació de l'educació crítica amb l'objectiu de debatre sobre vies de treball conjuntes per a la incorporació de l'EpD en els plans d'estudis formals universitaris. El seminari, que forma part del projecte "Impulsant l'Educació per al Desenvolupament a la Universitat", pretén ser un punt de partida que permeti establir dinàmiques conjuntes entre universitats, entitats externes i altres actors afins.
 
Les persones participants al seminari van realitzar una anàlisi dels elements que afavoreixen i dificulten la incorporació d'aquestes temàtiques a l'educació formal universitària, i van elaborar un primer llistat de propostes sobre les quals cal treballar. En aquest sentit, es va fer evident la importància de la creació d'una xarxa que vinculi de manera permanent les diferents entitats implicades, que permeti el treball conjunt i possibiliti l'existència d'una massa crítica forta i coordinada. També, des d'un punt de vista intern universitari, es va destacar la necessitat del reconeixement formal de la rellevància de les temàtiques i perspectives que s'inclouen en el que tradicionalment es coneix com EpD, per dotar-les de força institucional i promoure la implicació de nous actors.
 
El projecte també inclou l'elaboració d'una diagnosi que s'està elaborant per a conèixer l'estat actual de la incorporació de les temàtiques relacionades amb el desenvolupament humà sostenible i la ciutadania global als estudis de grau de les universitats catalanes. El diagnòstic, que sortirà publicat a finals d'aquest curs acadèmic inclourà, a més dels resultats del seminari, un recull de bones pràctiques innovadores que ja s'estan desenvolupant actualment a diverses universitats i que també van ser presentades pels seus responsables.
 
El seminari va organitzar-se amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques(ACUP) i el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Imprimir
Anar a Notícies
 

 

 

© 2015 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats