Recerca, transferència i aplicació en ecologia // Investigación y aplicaciones en ecología // Ecology R&D // comunicacio@creaf.uab.cat.