Activitats de la UAP: trobada d'estudiants beca-salari Ítaca, i projecte Brúixola

Imatge de la notícia Jornades Argó per a professorat de secundària

L'activitat es va dur a terme durant els mesos d'abril i maig

31/05/2021

Trobada d’estudiants amb beca-salari Ítaca

El dia 31 de maig de 2021, es va dur a terme una trobada amb l’alumnat de 1r i 2n curs que gaudeix d’una beca-salari Ítaca. Els estudiants d’aquests dos cursos han estat especialment afectats per la situació de pandèmia que ha marcat el desenvolupament de la vida universitària. Han hagut de respondre a les exigències de la beca en un context molt canviant i alhora, desconegut.

Per aquest motiu, es va apostar perquè aquesta darrera trobada del curs fos presencial. L'objectiu era enfortir el vincle entre l’estudiantat, establir connexions, sobretot entre estudiants de la mateixa Facultat o grau, ja que es troben en situacions semblants i poden compartir experiències, podent-se convertir en un suport en el seu pas per la Universitat. La valoració final d'aquesta trobada va ser molt positiva.

Últimes trobades presencials del Projecte Brúixola

El Brúixola va acabar amb una remuntada de la motivació que hi havia hagut durant l'any degut a què l'última trobada va desenvolupar-se presencialment en alguns instituts. L’estudiantat de la UAB va desplaçar-se a dos instituts de Terrassa i un de Sabadell, per poder compartir espai físic amb l’alumnat de batxillerat mantenint una conversa més personal i propera.

En aquestes darreres trobades presencials, es va produir una important connexió entre l’estudiantat universitari que realitza la funció tutora i l’alumnat de batxillerat. L’objectiu era generar un espai de confiança perquè l’alumnat de cada institut se sentís prou còmode per a poder preguntar sobre aquells elements que els poden portar a prendre la decisió d'escollir un grau universitari. També es va aprofitar per parlar sobre la selectivitat, ja que està molt present a segon de batxillerat.

Totes les trobades s'han realitzat amb èxit i l’estudiantat tutor les defineix com a molt bona experiència i molt enriquidora per l’alumnat de batxillerat. Per altra banda, els instituts que no han pogut desenvolupar la trobada de manera presencial, ho han fet telemàticament com la resta de les trobades del projecte d'aquest any.

De cara al proper curs, es treballa en el plantejament d’un format híbrid que combini trobades presencials entre estudiants (al Campus i als instituts) amb cert grau de contacte telemàtic.