Cursos per a gent gran

Cursos per a gent gran

Programació més reduïda i alternativa, en format no presencial

10/06/2021

Aules d’Extensió Universitària de Sant Pau

Cursos per a la gent gran

Curs 2020-2021

Els cursos de formació per a les persones grans són un programa d’activitats d’extensió universitària organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i adreçat als socis de l’Associació de les Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. Els cursos es porten a terme a Barcelona, als locals de la Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, des de l’any 1996. Aquest programa permet reforçar els nexes entre la universitat i la societat, i arriba a sectors socials que potser estan més allunyats de la universitat.

 

Des de l’inici, l’objectiu del programa ha estat potenciar una formació dirigida a les persones grans, amb el treball d’especialistes, orientada a l’estudi de temes d’interès comú; i, també, posar a disposició d’aquestes persones un espai de trobada, comunicació, reflexió i debat sobre aspectes diversos de la història, l’economia, la política, l’art, la música i la ciència.

 

La situació excepcional apareguda arran de la pandèmia de covid-19 al març del 2020 va fer replantejar el final del curs 2019-2020 transformant les classes presencials en telemàtiques. Atesa la bona experiència i l’acollida per una part de l’alumnat que, si bé no està acostumat a aquesta modalitat, va poder seguir les classes a través de la xarxa Internet, ja vam organitzar d’inici el curs 2020-2021 amb una programació específica que es va desenvolupar amb la plataforma de videoconferència de la UAB.

 

Al llarg del curs (de novembre a maig) s’han impartit 16 cursos diferents amb la participació de 17 professors i professores i 150 persones grans inscrites, repartides en dos grups, que han pogut seguir les classes per videoconferència i amb el suport de la plataforma virtual d’aprenentatge.

 

L’alumnat que assisteix a les nostres Aules d’Extensió Universitària no estava, en general, acostumat a la utilització de plataformes virtuals i eines informàtiques i per això fem una valoració molt positiva del seguiment que han tingut els cursos i de la implicació tant del professorat com de l’alumnat per poder donar continuïtat a les Aules i permetre no posar fi a una activitat que l’alumnat aprofita molt i que els hi permet reflexionar i aprofundir sobre diverses perspectives de la cultura, la ciència i el coneixement.