Ciències
 
 

  Tornar a l'índex Altres numeros

NOTÍCIES amb la col·laboració de l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

 

 

Seminario Ibérico CTS a Màlaga

M. Tura Puigvert va participar en el IV Seminario Ibérico de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Educación científica, del qual Aureli Caamaño era part de l’equip de coordinació i organització externa. Entre els temes d’interès cal destacar la coincidència en ressaltar l’estat d’emergència planetària i com introduir en el currículum l’educació en valors i el principi de precaució.

A dalt

Escoles d'Estiu

L’Associació ha participat en els escoles d’estiu presentant cursos propis d’intercanvi d’experiències.

A dalt

Trobades de tardor:
Seminari d’Actualització científica i didàctica en física i química per a la Secundària 2006

Valoració

Les tardes dels dies 6 i 7 de setembre juntament amb la jornada del 25 d’octubre han estat seguides en més d’un 80% de les hores per    professors i professores. A part han participat molts més professors a sessions aïllades sense ànim d’aconseguir la certificació d’hores, aprofitant simplement aquelles hores que els interessava o que els seus horaris els permetia assistir.

La qualitat de les ponències i de les experiències que s’han presentat ha estat molt bona i han satisfet les expectatives dels assistents.

Durant la tarda del dia 6 de setembre s’ha cercat l’actualització en temes de metodologia i de didàctica. En la presentació d’experiències hi ha hagut experiències clàssiques molt senzilles, a les quals se’ls ha cercat l’adaptació i aplicabilitat immediata a les classes de secundària per resoldre les que tenen una bona diversitat d’alumnat. S’han presentat també un bon conjunt d’experiències amb  noves tecnologies, pràctiques assistides per ordinador, treballs amb simulacions i applets, caceres del tresor, ús de les imatges digitals, etc. Ha agradat especialment l’ús de les joguines en les classes de física i química, els treballs sobre meteorologia, tsunamis, tornados i terratrèmols.

La tarda del dia 7 s’ha destinat a la presentació de les línies de recerca que s’estan duent a terme en l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona. El director de l’Institut, Dr. Àngel Messeguer, juntament amb professors d’investigació han presentat la panoràmica general de la recerca en el centre i han dirigit la visita a les instal·lacions. S’ha completat el programa amb tres ponències referents a medi ambient: a) la presentació dels principals centres d’interès de la conselleria de Medi Ambient i habitatge, b) el programa de les escoles verdes de Catalunya vist des d’un institut de secundària i c) com es treballa en un centre de recerca el concepte de química verda.  

La jornada del dia  25 d’octubre  s’ha centrat en el concepte d’educació per competències. Tant la universitat com l’educació secundària estan transformant la manera d’entendre la docència. Cal un coneixement mutu dels dos col·lectius de professorat per poder avançar en l’educació dels mateixos ciutadans en etapes consecutives de la seva formació. En el futur,  uns seran més generalistes i altres especialistes en alguna part de la ciència,  però tots tindran poder de decisió sobre temes d’interès comú. Amb els indicadors de les proves PISA  com a referent, hem pogut compatir quin és l’estat actual dels diversos ensenyaments i hem debatut cap on evidenciem que s’han adreçar els esforços d’adaptació i formació permanent del professorat de física i química.

6 de setembre: intercanvi d’experiències al Balmes.
7 de setembre: actualització científica a l’IIQA
25 d’octubre: jornada de física i química a l’IEC.

A dalt

Jornades CosmoCaixa Madrid

Els dies 24 i 25 de novembre l’Anna Plarromaní, M. Tura Puigvert i Fina Guitart varen participar en els debats i en els tallers de les II Jornadas de la Enseñanza de las Ciencias. Ciencia en el mundo contemporáneo: un nuevo reto en el currículo de ciencias de secundaria  que va organitzar en el CosmoCaixa de Madrid el Consejo Superioor de Colegios de Doctores y Licenciados. Josep Corominas i Aureli Caamaño formaven part de l’organització.

A part del debat sobre temes curriculars centrat en Alfabetització científica versus continguts vàrem tenir ocasió de gaudir de l’alta qualitat dels tallers d’experiències. La presència de representants del MEC va polaritzar algunes de les intervencions manifestant la inquietud sobre el desenvolupament de la LOE.

 

 

 

 

 

 

 

 Aureli Caamaño presenta Robin Millar,
 un dels coordinadors del projecte
 "Ciències pel Segle XXI"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presidència de l'acte de clausura.

A dalt

Accions sobre el futur currículum de ciències

Abans de l’estiu: petició d’entrevista amb representants del MEC

Juntament amb altres associacions que formem part de la Plataforma de Ciències a nivell estatal, vàrem redactar una carta a la Sra. Ministra demanant entrevista per parlar de la situació de les ciències a la LOE a nivell d’ESO i de batxillerat. No ens van donar resposta fins  el novembre. El dia 5 de desembre, Octavi Plana va assistir a la reunió, en representació de l’Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya. A part de les informacions sobre com quedarà la presència de les ciències, no es va aconseguir cap mena d’apropament cap el nostre punt de vista respecte a la proporció de matèries de batxillerat o a la manca de matèria comuna de ciències a 4t ESO. Tots som conscients que amb la LOE s’han eliminat més hores de ciències a ESO. No sabem si és que algú ha tret la conclusió que amb la LOGSE hi havia massa hores de ciències o és que no hi hauria prou professorat per poder-les impartir si es deixés com estava fins ara.

El dia 16 de novembre vàrem ser convocats per la  Directora general d’Ordenació i Innovació curricular per informar-nos sobre la versió provisional de currículum ESO.

Davant la sorpresa de com havien decidit la distribució de continguts, les diverses entitats relacionades amb l’ensenyament de les ciències vàrem convocar els nostres associats i vàrem iniciar el treball d’anàlisi i contraproposta. Hem enviat les primeres valoracions i estem acabant el treball de contraproposta per entrar al Departament abans del Nadal.

Els punts que considerem bàsics a ressaltar en el currículum ESO són:

a) Que les ciències no perdin el seu caràcter experimental pel que fa a observació d’experiències i disseny de petites recerques.

b) Que hi hagi els continguts de les quatre matèries amb proporcions adequades. Hem trobat a faltar continguts bàsics de física en la part comuna.

c) Que es doni la possibilitat al professorat de ciències d’especialitzar-se  en determinats camps del saber i que no tingui la obligació de ser només generalista.

d) que s‘expliciti la tolerància a impartir separadament els continguts de física i química dels continguts de biologia i geologia.

e) Que en l’aplicació de la LOE a Catalunya no es perdin les hores de continguts comuns de ciències que hi havia a la LOGSE (12 hores a ESO). Si no es pot introduir una matèria comuna de ciències a 4t ESO, potser caldria repartir les comunes de ciències així: 3 hores a 1r ESO, 3 hores a 2n ESO i 6 hores a 3r ESO.

A dalt

Projectes de sortides

Informarem properament sobre matinal científica, viatge científic i estada científica. Consulteu la web www.fisicaiquimica.org

 

A dalt