ciències

 

    Altres números

 NOTÍCIES amb la col·laboració de l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

 

 

  

Ha mort Carles Parejo

 

El passat 1 de desembre va morir el conegut company i professor Carles Parejo Farell. Des de diversos àmbits de l’educació i l’ensenyament de la Física i la Química ens arriben notes d’estimació i condol.

Agraint la seva capacitat innovadora i tota una vida dedicada a l’ensenyament de la Física i la Química i la formació del professorat, els editors de la revista Ciències ens afegim al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya i, conjuntament, i a l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya, expressant el nostre condol i ens unim al profund sentiment de dolor de la seva família i amics.

 

A dalt

  

IV Jornada de Física i Química a l’IEC

 

Seguint una trajectòria iniciada al novembre del 2004, el passat 21 de novembre va tenir lloc la trobada anual sobre l’Ensenyament Secundari i la seva interacció amb l’àmbit universitari.

La Societat Catalana de Química i la Societat Catalana de Física, conjuntament amb l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya van presentar algunes de les Noves propostes per la Física i la Química de Secundària – Aportacions de l’àmbit universitari.

La jornada va estar dividida en dos gran blocs:

 • el primer sobre les necessitat i les propostes curriculars

 • i el segon sobre algunes de les aportacions que des de la Universitat es realitzen per donar suport i complementar la funció dels docents

La presentació de la Jornada va córrer a càrrec de

 • Dr. Angel Messeguer, president de la SCQ, que es va mostrar satisfet per l’èxit que tenien les jornades, ens va recordar els premis als treballs de recerca. També ens va informar del seu interès en tirar endavant una revista de química digital adreçada als docents on tinguin cabuda les activitats que es fan en els centres docents, tot animant-nos a col·laborar-hi.

 • Dra. Nuria Ferrer, vicepresidents de la SCF, que va intervenir en la mateixa línia recordant-nos també el premis als treballa de recerca de física, la revista de recent creació, i l’Olimpíada Física. Ens va animar a treballar en primera línia des de la primària a la universitat, a fer divulgació conjunta, i a primar experimentació i pràctica comprensiva a secundària. Hem de treballar a nivell europeu per remuntar el nivell de l’ensenyament de les ciències i tenir em compte que estem parlant d’una situació que no es pot resoldre exclusivament des de la iniciativa universitària. Després de l’èxit de l’exposició de física de la primavera de 2007 ens va animar a col·laborar amb les activitat proposades pel 2008.

 • Sra. Teresa Morató, presidenta de l’apFQc, ens va donar la benvinguda i ens va encoratjar a mantenir obertes les línies de comunicació entre la docència, la universitat i l’administració.

 • Sr. Jaume Graells, Director General d’Educació Bàsica i Batxillerat, va inaugurar la Jornada. Va remarcar la necessitat de treballar conjuntament en l’organització del centres i la qualitat educativa.

Estem un 20% per sota en relació a Europa en nombre d’alumnes que es graduen. Aquest fet ha generat un Debat Curricular on són bàsiques les aportacions del diferents professionals de sector.

Des de la seva posició ens comenta que:

 • A través dels resultats de les competències bàsiques es pot veure que el pensament científic sol aparèixer a l'ensenyament excessivament especialitzat.

 • S’ha d’arribar a un equilibri entre l’especialització i la generalització, però sense que això comprometi l’especialitat del professor.

 • El Departament proposa incrementar fins a un 50% la dedicació al currículum de modalitat en els batxillerats, apostant per física i química separades a primer de batxillerat, valorant la possibilitat de passar de 3 a 4 hores setmanals.

A l’inici de la Jornada va intervenir la Sra. Montserrat Cabello, directora del CDECT (Departament d’Educació) i ens va parlar de L’ensenyament de les ciències, avui.

Al final el Sr. Julián Oro, CDECT i IES La Llauna, i el Dr. Aureli Caamaño, CDECT i IES Barcelona-Congrés, amb el tema Reflexions sobre el disseny dels currículums de la Física i la Química del Batxillerat, van tractar sobre l’estat de l’ensenyament de les ciències a Catalunya i les propostes del currículum

Basant-se en l’Informe Rocard i les proves PISA, van defensar incloure dins de l’ensenyament de les ciències a l’ESO i de la Física i la Química al batxillerat activitats contextualitzades i que fomentin l’anàlisi i l’argumentació, l’ús de simulacions i eines TIC, etc. Es tracta d'aconseguir, a nivell d’ESO, que l’alumnat sigui capaç d’analitzar de forma critica les informacions sobre ciència que els arriben i de fer servir la ciència davant de fets quotidians. Als batxillerats és prioritari que la ciència formi part de la formació humanística i, per al batxillerat científic, una formació sòlida i completa en les matèries bàsiques entre les quals s’inclouen la física i la química.

En parlar del currículum es va comentar que s’havien proposat uns currículums de física i de química amb les següents caracterísitiques, entre altres:

 • Física i química separades a 1r de Batxillerat

 • Contextualització de la matèria

 • Un possible horari de 4 hores setmanal

Però ens vàrem recordar que tot això només era una proposta.

En el bloc d'accions que porta a terme la universitat ens varen presentar:

 • Aportacions des d’un centre de recerca universitària a l’ensenyament de la física i la química a la secundària.
  Dra. Roser Pintó Casulleras (UAB - CRECIM) i Dra. Montserrat Tortosa (IES Ferran Casablancas – CRECIM)
   

 • El projecte La Química.net, un projecte per apropar la química a la societat.
  Dr. Miquel Solà Puig. (UdG)

 • Presentació de la revista Recursos de física.
  Dr. Xavier Jaén Herbera. (ETSEIB - UPC)

 • Dissabtes de la Física a la UAB.
  Dr. Josep Antoni Grífols Gras. (UAB)

 • El projecte QISU. La química a la interfície secundària universitat.
  Gemma Fonrodona Baldajos. (UB)

 

 

Podreu trobar informació sobre les diverses presentacions a la web de la Societat Catalana de Química

Associació de Professora de Física i Química de Catalunya (apFQc)

 A dalt