FAS > Programes socials > Croma > Missió i beneficiaris

CROMA és...
CROMA és Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia.

El Programa CROMA acompanya, mitjançant voluntaris universitaris, nens i joves que, per les seves circumstàncies socioculturals o personals, o per la falta de competència lingüística en català, no estan assolint els objectius escolars. Aquests infants i joves, molts dels quals són fills de famílies nouvingudes, requereixen un suport més personalitzat, ja que sovint les seves famílies no els poden oferir a casa un entorn i un seguiment òptims per a fer les tasques escolars. Aquest programa treballa per una societat cohesionada i justa en un entorn cada vegada més divers i multicultural amb un doble objectiu: oferir a infants i joves noves opcions de futur ajudant-los en els seus estudis i contribuir a la formació dels estudiants universitaris com a ciutadans actius i compromesos amb capacitat d'analitzar i actuar davant de situacions de desigualtat social i diversitat cultural.
El Programa CROMA es desenvolupa actualment en el marc dels tallers d'estudi, un recurs que posen a l'abast d'escoles i instituts el Ministeri d'Educació (MEC) i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Pla PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo).
CROMA vol afavorir la continuïtat i la transició entre etapes educatives, una de les causes de la desigualtat social. En la nostra visió dels tallers d'estudi cerquem, com a condició necessària i imprescindible per assolir aquest repte, fomentar la motivació i una actitud positiva vers l'estudi d'infants i joves. Basem la nostra actuació en l'acompanyament d'aquests infants i joves per estudiants de la UAB. Entre ells s'estableix una relació d'igual a igual i infants i joves identifiquen els universitaris com referents propers en qui es poden projectar, la qual cosa n'afavoreix l'autoestima o els obre noves opcions de futur, educatives, laborals i de participació social.

Un dels factors d'èxit del programa és l'adaptació dels tallers i de les metodologies als objectius pedagògics que des dels centres s'estan també treballant en l'horari escolar per a cada infant o jove. També són factors d'èxit la coordinació i el seguiment diari amb els tutors i tutores.

Els tallers es fan en centres educatius de primària i secundària dels municipis de Cerdanyola, Sabadell i Rubí.

Els nostres objectius...
-Acompanyar a infants i joves en risc d'exclusió durant els seus estudis de primària i secundària.
-Apropar la Universitat al territori, indirectament a través de la participació d'estudiants universitaris, establint vincles amb els municipis i els centres educatius, donant visibilitat a la Universitat per tal d'implicar aquesta amb el territori i projectar l'educació superior com una opció de futur en la realitat dels infants i joves.
-Fomentar la participació d'estudiants de la universitat en el programa CROMA i complementar aquesta participació amb una formació i acompanyament que:
-Ofereixin a l'alumnat universitari la possibilitat de conèixer de primera mà la realitat dels infants i joves en risc d'exclusió i noves formes d'intervenció que els permetin complementar la seva formació universitària.
-Desenvolupin l'esperit crític i l'anàlisi reflexiva de l'alumnat sobre aquesta realitat social concreta per fomentar canvis d'actitud.
-Promoguin el compromís amb la comunitat a través de la participació com a agents de canvi
-Garantir la coordinació i un seguiment amb els centres educatius per unificar objectius pedagògics específics per a cada infant o jove a través dels tallers de estudi.

Algunes dades...
El Programa CROMA va néixer el curs 2006-2007 a una escola de primària de Cerdanyola del Vallès com a Programa d'Infància. El curs 2009-10, amb la incorporació d'instituts de Sabadell i Rubí, va prendre el nom actual, que inspira la seva diversitat: joves i infants de diverses edats, amb situacions i procedències diferents i amb objectius que van des de la millora del català, l'adquisició de les competències bàsiques en matemàtiques i lectoescriptura o l'acreditació de l'ESO.

Durant el curs 2010-2011 CROMA va atendre a 292 infants  i joves a sis escoles de primària i quatre instituts de secundària dels municipis de Sabadell, Rubí i Cerdanyola del Vallès. Es van dur a terme 28 tallers d'estudi, en què van participar 72 estudiants universitaris.
 

© 2012 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats