FAS > Cooperaciˇ > Fons de solidaritat > Objectius i Órees

El Fons de Solidaritat neix el 1994 de la voluntat de les persones que estudien i treballen a la UAB i de la mateixa universitat. Des del 2003 el gestiona la Fundació Autònoma Solidària. El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat i per aportacions del professorat (PDI), del personal d'administració i de serveis (PAS), i dels estudiants.

Mitjançant aquestes aportacions s'obren dues convocatòries d’ajuts de cooperació universitària per al desenvolupament: una per a membres del PAS i del PDI i una altra per a estudiants. Es dóna suport a:

-Projectes de cooperació en països del Sud. Tenen preferència els projectes que s’executin als països amb un índex de desenvolupament humà més baix segons el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament i als països prioritaris segons el Pla Director de la Cooperació Catalana vigent. Tenen cabuda en aquesta convocatòria els projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació, l’atenció primària, el gènere, la protecció de la infància, el medi ambient, la governabilitat democràtica i l'enfortiment del teixit social, la gestió integral del cicle de l’aigua, l'agricultura, l'alimentació, la comunicació per al desenvolupament, l'atenció als pobles indígenes, la promoció i la protecció de la cultura i la llengua. D’altra banda, es consideren prioritàries les accions de cooperació interuniversitària en relació amb la millora de la qualitat docent i la creació de capacitat de recerca, la millora en la gestió universitària, l'assessorament tècnic i la consultoria.

-Activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que s’han realitzat en el context de la UAB. S’hi encabeixen accions al voltant de la promoció i defensa dels drets humans, deute extern, consum responsable, sostenibilitat i medi ambient, Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, pobles indígenes, cultura de pau i informació i prevenció de conflictes.

-Campanyes d’emergència seguint el protocol d’actuació de les universitats en situacions de crisis humanitàries de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

© 2013 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats