A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Missatge del degà
Raons per venir a la Facultat
Història i xifres
Ressenya històrica
La Facultat en xifres
Com s'organitza
Govern
Departaments
Administració
Gestió Acadèmica
Els estudiants
Directori
Personal docent i investigador
Personal administratiu
Serveis
Serveis Facultat
Serveis UAB
Enllaços UAB
Futurs estudiants
Institucions i empreses
Futurs Estudiants
Raons per venir a la Facultat
Estudis de Grau
ADE
ADE Anglès
ADE + Dret
Comptabilitat i Finances
Economia
Empresa i Tecnologia
Programa Universitat-Empresa
PUE
Accés a Grau
Des de preinscripció
Canvi d'estudis
Convalidació d'Estudis (estrangers)
Estudis de Postgrau
Màsters oficials
Programes de doctorat
Beques
Beques d'estudi
Cercador de Beques
Estudis
GRAUS, LLICENCIATURES I DIPLOMATURES
Tots els estudis
Graus EEES
Estudis a substituir per Graus
Titulacions només de 2n cicle
Estudis amb accés al 2n cicle
Dobles titulacions
Diplomatura
Assignatures i Programes
Prog. Universitat Empresa
Pràctiques en empreses
Lliure elecció
Cursos propedèutics
Propedèutic de Matemàtiques
MÀSTERS
Màsters Oficials
Màsters Propis
DOCTORATS
Programes de Doctorat
BEQUES
Beques d'estudi
Beques de formació d'investigació
Informació Acadèmica
Gestió Acadèmica
CALENDARIS
Calendari Acadèmic
Graus
Graus
Llicenciatures i Diplomatura
Calendari Administratiu
Curs 2011 - 12
Calendari d'Exàmens
Curs 2011 - 12
HORARIS I AULES
Curs 2011 - 12
Horaris i aules
Curs 2012 - 13
Horaris i aules
GESTIONS I NORMATIVA
Formularis
Graus
Matrícula
Procediment per a alumnes de nou ingrés
Estudiants UAB
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
La via lenta
Modificació de matrícula
Estudiants visitants
Reincorporacions
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Equiparacions d'estudis
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Llicenciatures i diplomatures
Matrícula
Estudiants UAB
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Modificació de matrícula
Reincorporacions
Estudiants visitants
Règim de permanència
Estudiants de nou ingrés
Crèdits màxims i mínims de matrícula
Convocatòries per assignatura
Anul·lacions de matricula
Exàmens
Convocatòries d'examen
Revisió d'exàmens
Convocatòria extraordinaria de febrer
Expedient acadèmic
Baremació d'expedients
Adaptacions d'estudis
Lliure elecció
Convalidacions
Convalidació d'estudis
Homologació d'estudis
Reconeixement de crèdits de CFGS
Trasllat d'expedient
Trasllat de la UAB a una altra universitat
Finalitzar els estudis
Projecte Final de Carrera
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Certificats
Suplement Europeu al Títol
Assegurança Escolar
Legislació Universitària
Mobilitat i intercanvi
Programes d'Intercanvi
de la Facultat
 Venir/Incoming
  Estudiants que arriben
  Estudiantes que llegan
  Incoming students
 Marxar/Outgoing
  Si vols marxar
  Si has estat seleccionat
  Preguntes freqüents
 Més informació
  Programa propi UAB
  Erasmus Estudi
  Erasmus Pràctiques
  Cursos EILC
  SICUE-Sèneca
  Normativa intercanvis
  Consells per viatjar fora
 Més propostes
  Mobilitat PDI
  Mobilitat PAS
  Cursos d'idiomes
Recerca
Recerca de qualitat
Recerca
Programes de Doctorat
Els departaments
Economia Aplicada
Economia de l'Empresa
Economia i Història Econòmica
Recerca Aplicada
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Matrícula
Matrícula
Estudiants de nou accés
Preinscripció
Canvi d'estudis
Convalidacions d'estudis universitaris estrangers
Accés al 2n cicle
Trasllat d'expedient
Màsters oficials
Estudiants de la UAB
Grau, llicenciatura, diplomatura
Reincorporacions
Màsters oficials
Informació Acadèmica
Graus EEES
Matrícula
Procediment per a alumnes de nou ingrés
Estudiants UAB
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
La via lenta
Modificació de matrícula
Estudiants visitants
Reincorporacions
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Estudis de postgrau
Estudis de doctorat
Formació continuada
Llicenciatures i diplomatures
Matrícula
Matrícula
Estudiants de nou accés
Estudiants UAB
Modificacions i anul·lacions
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
Modificació de matrícula
Reincorporacions
Règim de permanència
Estudiants de nou ingrés
Crèdits màxims i mínims de matrícula
Convocatòries per assignatura
Anul·lacions de matricula
Exàmens
Convocatòries d'examen
Revisió d'exàmens
Convocatòria extraordinaria de febrer
Expedients acadèmics
Baremació d'expedients
Adaptacions d'estudis
Lliure elecció
Convalidacions
Convalidació d'estudis
Homologació d'estudis
Reconeixement de crèdits de CFGS
Trasllat d'expedient
Trasllat de la UAB a una altra universitat
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Projecte Final de Carrera
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Certificats
Suplement Europeu al Títol
Estudis de postgrau
Estudis de doctorat
Formació continuada
Assegurança Escolar
Legislació Universitària
Formularis
Imprimir
 
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats