uelogo.gif (2725 bytes)

Principal Contingut

Programa Universitat-Empresa    ZipPreinscripció PUE

objectius
Estructura
Pla de Formació
activitats
Empreses

ppue

 

Memòria Curs
2010-2011

Horari 24 ADE 1er Q.

Horari 24 ADE 2er Q.

Horari 24 ECO 1er Q.

Horari 24 ECO 2er Q.

Aquest Programa de Cooperació educativa possibilita als estudiants de les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses (Llicenciatura i Grau) i Economia (llicenciatura i Grau) la realització de dos períodes de práctiques a les empreses i a les institucions, en format d'alternança, supervisades per tutor desenvolupades a l'empara del Reial Decret 1707/2011. A les titulacions de Grau, l'estudiant accedeix a la Menció PUE.

Informació de contacte

Direcció

Enric Ribas Miràngels

Telèfon
       
93.581.22.87

       
Enric.Ribas@uab.cat

Coordinació

Josep M. Salas Puig

Telèfon
       93.581.24.96

       JosepMaria.Salas@uab.cat

Secretaria

Eulàlia Aymerich Boira

Telèfon
       93.581.22.73

       Eulalia.Aymerich@uab.cat

  wordInformació graus ADE i ECO amb Menció PUE

Gestió i Administració

Fundació Empresa i Ciència

Adreça postal

Programa Universitat - Empresa
Apartat de correus núm. 16
08193-Bellaterra

 

www.eco.uab.es/ue

P.Universitat.Empresa@uab.cat

Fax 93.581.32.98

 
WB00849_.GIF (281 bytes)
Copyright © 2007 Programa de Cooperació Educativa Universitat Empresa
Darrera modificació:
07.03.12