<img src="bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Estudiar > Mínors

Mínors


Què és un mínor?

Un mínor és un itinerari d’universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S’acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Quins mínors ofereix la UAB?


Mínor d'Anglès Professional
Mínor de Cultures i Literatures Romàniques Medievals
Mínor d'Estudis Alemanys
Mínor d'Estudis Bascos
Mínor d'Estudis Gallecs
Mínor d'Estudis de Gènere
Mínor d'Italià
 

 

 

2012 Universitat Autònoma de Barcelona