Inici > Beques > Beques de formació d'investigadors

La Universitat Autònoma de Barcelona és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca. En la seva línia d'enfortir la investigació científica, la UAB ofereix beques predoctorals i postdoctorals en tots els seus àmbits científics. Aquestes beques formen part de les diverses convocatòries que aniran apareixent durant el curs.

En aquest apartat trobareu informació detallada sobre l'oferta de recerca que ofereix la UAB. Podeu també consultar les darreres convocatòries de les beques del Ministeri d'Educació i Ciència i de la Generalitat.

Les llistes de les resolucions de les convocatòries que apareixen en aquesta pàgina són les úniques que contenen informació oficial i actualitzada. Qualsevol informació obtinguda a través de buscadors d'Internet pot no estar actualitzada o amb continguts no relacionats.

 Beques predoctorals 
Beques postdoctorals
UAB Projectes
Generalitat
Ministeri de Ciència i Innovació

5a CONVOCATÒRIA
La UAB posa en marxa una cinquena convocatòria de 84 beques predoctorals d’investigació per a personal en formació destinades a departaments d'aquesta universitat. Els becaris s'incorporaran en programes de doctorat o màsters oficials de la UAB per a dur a terme la tesi doctoral.

CONVOCATÒRIA
Feu clic aquí per descarregar-vos el document de la convocatòria (pdf)

Requisits
En el moment de formalitzar la beca, els beneficiaris han d'acreditar estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte superior o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o estudis oficials de postgrau.

En el moment de l’adjudicació de la beca cal que els beneficiaris es matriculin en un dels màsters oficials de la UAB o de Doctorat.

Durada i import
Aquestes beques tenen una durada de 4 anys (48 mesos).

L'import anual de la beca és de 12.334€ durant els dos primers anys, i de 17.329€ anuals els dos darrers anys.

Periode
El periode de presentació de sol·licituds és del 23 d'abril al 18 de maig de 2009.

Resolució
Les dates de publicació de les llistes són les següents:

- el dia 2 de juliol de 2009 es farà pública la relació provisional dels candidats seleccionats i dels de la llista de reserva.
· Consultar la relació provisional dels candidats seleccionats
- el 16 de juliol de 2009 es publicarà la relació definitiva.

Subsanació de documents
El termini de presentació de la documentació pendent de subsanar finalitza el dia 1 de juny de 2009 i s'ha de realitzar a través de l'enllaç que cada candidat ha rebut dins del correu electrònic de reclamació en el qual es feien constar els documents necessaris.

- Relació de candidats amb documents pendents de subsanar

PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD

·Fes un clic sobre el Departament on vols sol·licitar la beca i tria la línia d'investigació on t'agradaria participar.

·Per formalitzar la sol·licitud s'ha d'omplir un únic formulari. Si està interessat en més d'un perfil ho indicarà a l'apartat previst en el formulari de sol·licitud i adjuntarà la documentació que es demana en format electrònic.

Departaments que en aquesta convocatòria ofereixen beques