A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Guia de l'estudiant 
Fotografia Guia Estudiant Facultat de Medicina

GUIA DE L'ESTUDIANT 2012/13


Guia per estudiants de la Facultat de Medicina
 
Aquesta guia està pensada com a eina de consulta per a tots els estudiants que cursen estudis a la nostra Facultat i adreçada especialment als estudiants que s'incorporen per primera vegada a la Facultat.

Trobareu de forma ordenada els enllaços que us portaran als temes més importants o que requereixen un coneixement precís, des dels horaris al règim de permanència (convocatòries), passant per les associacions o el consell d'estudiants.

També trobareu el calendari acadèmic i les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat o de representació, com l'equip de deganat o els coordinadors de titulació.

Esperem que us sigui útil i en tot cas podeu escriure els vostres suggeriments a ga.medicina@uab.cat

L'equip de Deganat

Els Estudis

Graus de la Facultat
Fisioteràpia (Grau EES-UAB)
Infermeria (Grau EES-UAB)
Medicina (Grau EES-UAB)
Medicina (Grau UAB-UPF)

Llicenciatura en Medicina
Medicina (Llicenciatura de 1r i 2n cicles UAB)
Calendari Extinció Llicenciatura en Medicina
Taula Incompatibilitats Llicenciatura en Medicina
Lliure elecció

Màsters Oficials de Medicina
Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències
Cronicitat i dependència
Farmacologia
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut
Salut Internacional
Salut Pública
Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques


Programes de Mobilitat
Programa Socrates - Erasmus
Programa Sicue - Séneca
Programa Propi UAB


L'Agenda
Calendari Acadèmic Curs 2012-2013
Calendari de Tràmits administratius 2012-2013

La Facultat
Degà i el seu Equip
Coordinadors de Titulació
Consell d'Estudiants
Unitats Docents

Serveis de la Facultat
Gestió Acadèmica
Suport Logístic i Punt d'Informació
Biblioteques de Medicina
Servei d'Informàtica Distribuïda
Altres serveis: copisteria, llibreria-quiosc i restauració
Departaments
Campus Virtual

Informació Acadèmica

Horaris i aules de les classes de Grau
Horaris i aules dels Graus

Calendari d'exàmens
Calendari d'exàmens dels Graus

Normativa
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Estudiants de Grau i Màster)
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Llicenciatures i Diplomatures)
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Alumnat que hagi accedit a la UAB abans del curs 2004-2005)

Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

Accesos i Plànols
Accesos i Plànols

 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2013 Universitat Autònoma de Barcelona