A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Organització
Govern
Junta de Facultat
Junta Permanent
Coordinadors de titulació
Comissions
Estudiants
Estructura docent
Departaments
Personal docent
Estructura administrativa
Administració de centre
Gestió acadèmica
Suport Logístic i Punt D'Informació
Serveis
ESID
SiPEP
Biblioteca
Servei d'Informàtica Descentralitzat
Reprografia
Orientació psicopedagògica
Menjador i bar
Altres serveis de la UAB
Infraestructures docents
Aulari general
Aules d'informàtica
Guia de l'estudiant 2011-2012
Els estudis
Oferta d'estudis
Estudis de 1r i 2n cicle
Màsters Oficials
Programes de doctorat
Màsters propis
Plans d'Estudi
Actuals
Extingits
Assignatures singulars
Treball de Fi de Grau
Lliure elecció
Informació General
Activitats de la Facultat
Lliure elecció de la universitat
Beques i pràctiques
Beques i ajuts
Beques de formació d'investigadors
FAQs
Reforma Plans d'Estudis
Procés Reforma Plans d'Estudis
Adaptacions Nous Graus
Mobilitat i intercanvi
Mobilitat i Intercanvi
Estudiants IN
General information
Erasmus / Internacional
Sicue / Sèneca
Estudiants OUT
Programa Erasmus
Mapa Erasmus
Programa Sicue / Sèneca
Mapa Sicue / Sèneca
Programa Propi UAB
Info alumnes que marxen
Mobilitat docent Erasmus
Consells per viatjar fora
Normativa dels intercanvis
Cursos d'idiomes
Informació acadèmica
Graus EEES
Accés
Accés des de preinscripció
Accés per Canvi d'Estudis (Trasllat d'Expedient 2011-2012)
Canvi d'estudis (estudis universitaris espanyols i de la UE o països amb conveni)
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Estudiants visitants
Reincorporacions
Matrícula
Procediment per a alumnes de nou ingrés
Estudiants UAB
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
La via lenta
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Calendari d'avaluació de la Facultat
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Pràctiques Externes de Psicologia i Pràcticum de Logopèdia
Pràctiques en empreses
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Estudis de postgrau
Estudis de doctorat
Formació continuada
Llicenciatures i diplomatures
Accés
Reincorporacions
Estudiants visitants
Convalidació d'estudis (estrangers)
Matrícula
Estudiants UAB
Modificacions i anul·lacions
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
Règim de permanència
Crèdits màxims i mínims de matrícula
Convocatòries per assignatura
Anul·lacions de matricula
Exàmens
Calendari d'avaluació de la Facultat
Convocatòries d'examen
Revisió d'exàmens
Convocatòria extraordinaria de febrer
Reavaluació
Expedients acadèmics
Baremació d'expedients
Simultaneïtat d'estudis
Lliure elecció
Adaptacions als nous graus
Convalidacions
Convalidació d'estudis
Prova de conjunt
Trasllat d'expedient
Trasllat de la UAB a una altra universitat
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Pràcticum
Reavaluació
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Títols propis
Certificats
Suplement Europeu al Títol
Estudis de postgrau
Estudis de doctorat
Formació continuada
Informació pròpia de la Facultat
Exàmens
Formularis
Horaris Gestió Acadèmica
Calendari Administratiu
Recerca
La facultat i la recerca
Els departaments
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Psicologia Clínica i de la Salut
Psicologia Social
Infraestructura i serveis
Serveis de suport
Suport a la qualitat
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Matrícula
Matrícula
Estudiants de nou accés
Matrícula 1r curs
Estudiants de la UAB
1r i 2n cicle
Reincorporacions
Matrícula de postgrau
Doctorat
Màsters oficials
Màsters i postgraus
Programació docent
Imprimir
 
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats