A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Guia de l'estudiant 2012-2013 
GUIA DE L'ESTUDIANT 2012-2013


Salutació de la Degana 

En aquesta guia de l'estudiant trobareu la informació necessària per treure el màxim profit d'aquest curs 2012-2013.
 
El curs passat, la Facultat de Psicologia va concloure una aposta que tots vàrem fer en el seu dia per a transformar els plans d' estudis de Psicologia i de Logopèdia, adaptant-los a les noves directrius d'Europa i del Ministeri d'Educació. Ara, podem dir que ja hem implementat plenament els nous plans d'estudis de Grau en Psicologia i en Logopèdia.
 
L'esforç que es va fer en els darrers tres cursos ha permès que les assignatures estiguin dissenyades i planificades amb la màxima cura, tal i com s'expressa en les respectives guies docents i en el documents de programació. Aquests dos documents han de permetre que pugueu organitzar el vostre temps d'estudi, i la informació que contenen en ells us serà de gran ajuda. En la progrmació del curs actual s'han pres en consideració les noves normatives acadèmiques (en particular, la normativa d'avaluació i la de règim de permanència).
 
Ara, en aquesta nova etapa, es el moment d'avaluar i donar compte a la societat de les nostres fortaleses i diferències respecte d'altres estudis. Hem conclòs la primera promoció del Grau en Psicologia, tal com vam fer fa dos cursos en el Grau en Logopèdia, i hem celebrat el 1er Congrés de Treballs de Fi de Grau de Psicologia, esdeveniment que ens identifica i afegeix valor a la nostra docència. Els resultats, tant acadèmics com d'inserció laboral, d'aquestes noves titulacions, hauran de ser analitzats en els propers anys per tal de corregir o reforçar els aspectes que sembli convenient.
 
Aquest curs que hem acabat, és el darrer d'aquest equip de Deganat, i volem agrair a totes les persones que hi han intervingut el seu esforç i dedicació: al professorat, als estudiants i al personal d'administració i serveis. Sense les aportacions de cadascun d'ells la tasca hauria estat impossible.
 
Els estudiants que comenceu aquest curs teniu un paper molt important: proporcionar idees noves i reforçar la tasca que s'ha fet fins ara per aconseguir que s'oferti una docència de qualitat perquè, d'aquesta manera així, pugueu esdevenir en el dia de demà tant bons investigadors i professionals en psicologia i logopèdia com sigui possible.

 
Índex
 


1. La Facultat 

Organització del centre
Grau en Psicologia

            Informació general
Llicenciatura de Psicologia
 
Informació general
Automatrícula (Incidències 935813825)
Horaris
Què he de tenir en compte abans d'organitzar el meu horari4. Reconeixement Acadèmic5. Estades en altres universitats: els Programes d'Intercanvi6. Pràcticum / Pràctiques Externes7. Calendaris
 
8. Normatives

Estudis de grau i de Màsters Oficials
 
Estudis de Llicenciatura i Diplomatura
 
 
9. Serveis de la Facultat

Altres Serveis UAB

Més serveis
 10. Seguretat i Salut
 


11. Plànols i Accessos

Plànols i accessos


 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2013 Universitat Autònoma de Barcelona