<img src="bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Estudiar > Normatives acadèmiques de les llicenciatures, diplomatures i enginyeries

Normatives acadèmiques de les llicenciatures, diplomatures i enginyeries


A continuació trobaràs totes les normatives que et poden interessar refent a les llicenciatures, les diplomatures i les enginyeries:
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Canvi d'itinerari en els estudis de Graduat Superior en Disseny. Normativa. (pdf 0,01 MB)
Canvi de titulació per interdisciplinarietat. ADE + Dret. Normativa (pdf 0,01 MB)
Canvi de titulació per interdisciplinarietat. Dobles filologies. Normativa (pdf 0,01 MB)
Canvi de titulació per interdisciplinarietat. Enginyeria Informàtica + Matemàtiques. Normativa (pdf 0,01 MB)
Canvi de titulació per interdisciplinarietat. Graduat en Arts i Disseny. Normativa (pdf 0,01 MB)
Canvi de titulació per interdisciplinarietat. Traducció Interpretació-Francès i Filologia Francesa. Normativa (pdf 0,01 MB)
Criteris de canvi d'estudis per interdisciplinarietat entre plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre (llicenciatures, enginyeries, diplomatures i graduats propis)
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques (pdf 0,24 MB)
Ordenació acadèmica de les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses i de Dret (pdf 0,01 MB)
Simultaneïtat d'estudis. Acord per deixar sense efectes la Normativa (msword 0,03 MB)
Trasllat d'expedients per als estudis de Graduat en Multimèdia. Normativa (pdf 0,01 MB)
Trasllat d'expedients per als estudis de Graduat Superior en Disseny. Normativa. (pdf 0,01 MB)
 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats