12/02/2018

Consultin alguns dels textos dels comunicants. A l'espera que a finals de 2018 surti a la venda la publicació que compilarà les contribucions del congrés, de moment poden consultar alguns dels textos dels comunicants a l'apartat corresponent d'aquesta pàgina web.

Consulten algunos de los textos de los comunicantes. A la espera de que a finales de 2018 salga a la venta la publicación que agrupará las contribuciones del congreso, de momento pueden consultar algunos de los textos de los comunicantes en el apartado correspondiente de esta página web.

Consult some of the papers presented. Awaiting the publication of the meeting's contributions by the end of 2018, at the present time you can consult some of the papers submitted in the correspondent section of this webpage. 

Campus d'excel·lència internacional U A B