Presentació

 

I Congrés Internacional d'història de la corrupció política a l'Espanya contemporània (segles XIX-XXI)

 

                       

 

Una coproducció del Born Centre de Memòria i Cultura, el Grup d'Història del Parlamentarisme, la Diputació de Barcelona i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. El Born Centre de Memòria i cultura ha encarregat l'organització d'un Congrés internacional d'història de la corrupció política a l'Espanya contemporània (segles XIX-XXI) al Grup d'Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma de Barcelona), que en els darrers anys ha impulsat amb determinació aquesta línia d'investigació des d'una perspectiva innovadora i transnacional. En l'organització també hi participa la Diputació de Barcelona i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Aquesta línia d'investigació, i el mateix congrés, s'inscriu en les activitats de la xarxa International Scientific Coordination Network (GDRI) Politics & Corruption. Es tracta d'una xarxa internacional formada per investigadors francesos, alemanys, romanesos i espanyols, entre d'altres. 

En referència al Congrés, cerquem una reflexió oberta a diferents disciplines científiques per tal d’analitzar la corrupció política més enllà del present i de la política institucional. Avui més que mai sembla pertinent posar el focus d’interès en la història de la corrupció. Els escàndols polítics omplen les pàgines de l’actualitat i constitueixen una de les xacres de la nostra societat. Però aquestes males pràctiques no són noves, troben les seves arrels en el temps, prenent nous significats a partir de la implantació del liberalisme i de les noves assemblees parlamentàries. Els canvis polítics, socials i culturals que es produïren amb les revolucions liberals de finals del segle XVIII i principis del XIX produïren una transformació profunda de la societat i de la política, una nova definició de l’esfera pública i privada, dels valors i de les idees de virtut i de correcció política.

Considerem que cal posar l’accent en la interpretació d’aquest fenomen des d’una perspectiva temporal i territorial prou àmplia. Una mirada atenta als canvis del concepte de corrupció, que integri no només les actituds dels corruptes sinó també la sovint bandejada història de les estratègies dels corruptors, que contempli les fronteres canviants i no sempre nítides de les males pràctiques i l’emergència d’una consciència cívica crítica amb aquests comportaments. En definitiva, revisar com  les noves i velles formes de fer política van venir donades per renovats o tradicionals discursos i pràctiques de corrupció. El seu estudi exigeix per tant la necessitat d’unir esforços entre disciplines diverses a partir de realitats internacionals comparables que permetin escatir la naturalesa i singularitat de cada cas.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B